Let’s change the world of Finance

Onze motivatie Viisi op te richten was, dat wij als financieel planners de wereld van het financieel advies wilden veranderen. We vonden en vinden nog steeds, dat het financiële advies beter kan, meer op de lange termijn gericht moet zijn en ook in maatschappelijk opzicht duurzamer moet worden. Sustainable fintech noemen we dat.

Naarmate we met Viisi groeiden kwamen daar al snel ideeën bij. En zo was het plan voor een eigen sustainable fintech incubator, Viisi Labs, al snel geboren.

Met Viisi Labs willen we de volgende doelen bereiken:

 • Intrapreneurship: Onze eigen mensen de kans bieden hun ideeën te ontwikkelen tot zelfstandige ondernemingen.
 • Externe ideeën en entrepreneurs ondersteunen
 • Bestaande ideeën internationaliseren

Intrapreneurship

Voor ons is intrapreneurship eigenlijk in meerdere opzichten een logisch en bijna dwingend gevolg van onze cultuur. Intrapreneurship is voor ons vooral een mindset, de intrinsieke motivatie iets beter en anders te willen doen.

Die drang ontstaat in het dagelijks werk bij simpele dingen en leidt vaak tot de vraag: “Dit moet toch anders kunnen?”, Waarom houden de partijen vast aan iets, hoewel het duidelijk is, dat het beter kan?” En dat leidt dan uiteindelijk – eerlijk gezegd ook vaak uit een stuk frustratie – voor ons tot de conclusie: “Ok, dan gaan we het gewoon zelf doen!”

Externe entrepreneurs

Bij ons komt altijd “First who, then what”. Wij vinden de persoon belangrijker dan het idee.

Wij geloven dat mensen met dezelfde intrinsieke motivatie en purpose, de zogenaamde “WHY”-generation, graag samen willen werken, omdat je samen meer kunt bereiken.

Wij denken eerder in het delen van know how, dan in het beschermen ervan. Het beste voorbeeld is voor ons Elon Musk, die juist door patenten met anderen te delen een veel grotere kans maakt de wereld van de mobiliteit te veranderen. Wij geloven er ook heilig in, dat deze manier van denken een voorwaarde is een echte gamechanger te worden.

We hebben zo’n 300m2 van ons kantoor op het Surinameplein gereserveerd voor entrepreneurs en startups die samen met ons de financiële wereld gaan veranderen. Sustainable fintech op de kaart zetten.

Als je bij het lezen steeds enthousiaster wordt, dan is dat al een goede indicatie en ben je van harte welkom!

Neem contact met ons op

Internationalisering

Op het gebied van financieel advies, onze kern business, zijn op dit moment de verschillen tussen de landen nog behoorlijk groot, maar wij verwachten dat zeker in toekomst door ontwikkelingen als crowdfunding de internationalisering van bepaalde businessmodellen een versnelling zal doormaken.

Op dit moment zijn wij als Viisi Labs in twee landen actief; Viisi Labs heeft kantoren in Amsterdam en Zürich. Viisi Labs Berlijn staat in de startblokken, omdat wij de know-how, de ervaring en het lokale netwerk hebben de Duitse markt te kunnen betreden.

Viisi Labs – sustainable fintech proces:

Het Viisi Labs proces bestaat uit de volgende stappen:

 1. Ontwikkeling van idee en testen met bestaande klanten (invent & incubate)
 2. Opbouw als zelfstandig business en profit-center (make it a profitable case)
 3. “spin out” als juridisch zelfstandige onderneming (go & grow)

Invent & incubate (MVP)

Meestal begint het heel simpel. Op basis van de een klantbehoefte weten we dat er een markt voor een specifieker, betere oplossing is. Om een concreet voorbeeld te noemen: We adviseren expats bij het kopen van een woning, maar de behoeften van expats zijn toch anders dan van Nederlanders. Dat vraagt om een andere aanpak, Engelstalige documenten, een andere website, andere FAQs, extra services zoals begeleiding van de aankoop etc. Dan vragen we “wie wil dit thema testen?”, “wie gelooft in dit thema?”, “wie wil met dit thema als intrapreneur aan de slag gaan?”

Een team gaat aan de slag en test met behulp van het zogenaamde Minimal Viable Product (MVP). In ons geval betekent dit, dat we een aantal bestaande klanten opbellen of uitnodigen en simpelweg testen. Op basis van de klantenreacties bouwen we snel verder aan het prototype en doen een kleine roll-out om het business idee verder aan te scherpen.

Make it a profitable case

Nadat we het business idee gevalideerd hebben, volgt een klein intern  businessplan, waar vooral op basis van getallen gekeken wordt of het business model “scalable” is. Is dit het geval, dan is een eigen businessunit geboren. De business is dan nog steeds inhouse. Het wordt als profit center in de bestaande boekhouding gevoerd om daadwerkelijk te kijken of het allemaal klopt wat we uitgerekend hebben en daarmee een profitable case is.

Go & grow

Zodra het businessmodel functioneert en vooral sterker groeit, dan is het tijd op eigen benen te staan. In het geval van het voorbeeld Viisi Expats kan het zijn, dat de “kartrekkers” van mening dat ze een andere naam, een ander logo, een andere website willen, dat is uiteindelijk de beslissing van het team. Viisi Expats is dan een zelfstandige BV binnen de Viisi Labs, kan nog wel aankloppen voor advies en feedback, maar het team bepaalt zelf de koers.

Viisi Labs pipeline

Ready to incubate

 • Viisi B2B: hypotheekadvies voor werknemers, betaald door de werkgever
 • Viisi Expats: hypotheekadvies voor expats
 • Viisi Mediation: advies in het kader van een scheiding
 • Viisi Makelaardij: aankoop- en verkoop begeleiding
 • Viisi Hypotheeklabel: hypotheekverstrekking

Ready to invent

 • AOV online advies
 • Vermogen
 • Zakelijke verzekeringen online
 • CO2 neutrale hypotheek
 • Verbouwing die tot energiereductie leidt

Neem contact met ons op