Disclaimer website

Wanneer geldt deze disclaimer?

Deze disclaimer geldt als je de website www.viisi.nl bezoekt.

Van wie is de website?

Viisi N.V. is eigenaar van de website. De volledige naam en het adres van het hoofdkantoor van Viisi N.V. zijn:

Viisi N.V.
Surinameplein 124
1058 GV Amsterdam

Wat moet ik weten als ik de website bezoek?

 • Geen advies: Op de website staat alleen algemene informatie. Dat betekent dat deze informatie niet voor je persoonlijke situatie is geschreven. We geven je op de website daarom geen persoonlijk advies om iets wel of niet te doen. Het is je eigen verantwoordelijkheid als je alleen op basis van de informatie op de website een beslissing neemt. Als je wel persoonlijk advies wilt, dan helpen wij je graag. Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.
 • Aanmeldformulier: Je kunt op de website zelf een afspraak inplannen met één van onze adviseurs. Het aanmeldformulier bestaat uit 3 stappen. In stap 1 laat je jouw contactgegevens achter en vertel je ons waar in het aankooptraject je je bevindt. Door op de ‘volgende’ knop te klikken verstuur je deze gegevens naar ons. In stap 2 gaan we dieper in op jouw situatie, om een zo goed mogelijk beeld te krijgen en de adviseur te vinden die het best bij je past. In stap 3 kun je zelf een afspraak met deze adviseur plannen.
 • Webinaraanmeldformulier: Je kunt jezelf op de website aanmelden voor het webinar ‘Woning kopen’. Het opgegeven e-mailadres wordt door ons gebruikt om je informatief op de hoogte te houden van alles wat belangrijk is als je een woning koopt. Je kunt je op elk moment uitschrijven onderaan de mails.
 • Whitepapers: Bij het downloaden van whitepapers vragen we jouw e-mailadres om je relevante informatie toe te sturen omtrent het kopen van een woning. Je kunt je op elk moment uitschrijven onderaan de mails.
 • Bereikbaarheid website: We zorgen ervoor dat de website zo veel mogelijk beschikbaar is. Toch kan het voorkomen dat de website tijdelijk niet bereikbaar is. Wij zijn niet aansprakelijk als je daardoor schade lijdt.
 • Fouten op de website: We zorgen ervoor dat de informatie op de website zo betrouwbaar mogelijk is. Het kan toch gebeuren dat de informatie op de website niet (meer) klopt. Wij zijn niet aansprakelijk als je daardoor schade lijdt.
 • Auteursrechten: Alle informatie op de website is van Viisi N.V.. Dit geldt ook voor de vormgeving, huisstijl en logo’s.  Zonder toestemming van Viisi N.V. mag je de informatie op de website niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
 • Websites van anderen: Soms verwijzen wij naar een andere website , bijvoorbeeld via een hyperlink. Als je op de link klikt, kom je op de website van iemand anders. We hebben de informatie op de websites van anderen niet gecontroleerd en zijn daarvoor niet verantwoordelijk. Onze regels over jouw privacy gelden niet voor websites van anderen.
 • Nederland: De informatie op de website is bedoeld voor Nederland. In het buitenland kunnen andere regels gelden.
 • Wijzigingen: We kunnen de regels van deze disclaimer aanpassen.

Cookie policy

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het surfen op onze website worden opgeslagen op je computer. Ze zorgen ervoor dat je voorkeuren tijdens het surfen onthouden worden. Vrijwel elke website gebruikt cookies en ook deze website gebruikt cookies.
Dit is een overzicht van de cookies die deze website gebruikt:

Cookies voor Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit Google-programma gebruikt cookies. Met Google-Analytics kunnen wij bijvoorbeeld zien hoeveel mensen onze website bezoeken en welke pagina’s zij bekijken. Deze informatie gebruiken wij om de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van onze website in de gaten te houden en te verbeteren.

Functionele cookies

Deze website slaat een cookie op, met voorkeursinstellingen zoals bijvoorbeeld de voorkeur van je taal op de website of voor het onthouden van je inloggegevens zodat je die niet steeds opnieuw hoeft in te vullen.

Overige externe cookies

Onze website maakt gebruik van een aantal externe services, zoals bijvoorbeeld de Facebook like-knop. Facebook gebruikt hier ook cookies voor. Daarnaast gebruiken we advertentiecookies waarmee wij je aanbiedingen en informatie kunnen laten zien die voor jou mogelijk interessant kunnen zijn. De cookies zijn afkomstig van andere partijen dan Viisi.

Cookies wissen

Cookies die in uw browser staan, kun je op elk moment zelf wissen:

Cookies uitschakelen

Cookies helemaal uitschakelen kan ook. Dit kun je doen via de privacy instellingen van je browser. Het kan dan wel zo zijn dat sommige websites dan niet meer goed werken in je browser:

Disclaimer e-mailverkeer

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Viisi NV staat niet in voor de juiste en/of volledige ontvangst van de inhoud van dit e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst. Niet zakelijke opvattingen, meningen, opinies en uitingen in dit e-mailbericht zijn uitsluitend afkomstig van de auteur van dit bericht en kunnen niet worden toegerekend aan Viisi NV. Wij maken je erop attent dat de vertrouwelijkheid en integriteit van informatieverzending bij e-mail niet is gewaarborgd. Het is mogelijk dat e-mailberichten door derden zijn ingezien of gewijzigd. Als je bij vergissing dit e-mail bericht hebt ontvangen, verzoeken wij je contact op te nemen met de afzender van dit bericht bij Viisi NV. Wij raden je aan altijd gebruik te maken van up-to-date anti-virussoftware.

Disclaimer adresgegevens

Adresgegevens kunnen in combinatie met voornaam en achternaam worden gebruikt voor het toesturen van kaarten.

Hoe gaat Viisi om met persoonsgegevens?

Hoe worden mijn gegevens beveiligd?

Iedere Viisionair legt verplicht een belofte of eed voor de financiële sector af, levert een VOG aan, en wordt tijdens de onboarding uitgebreid opgeleid over hoe om te gaan met persoonsgegevens volgens de richtlijnen de AFM.

Jaarlijks vindt er een audit plaats waarbij ook de gegevensverwerking door een externe professionele partij wordt beoordeeld. Deze audit wordt door sommige geldverstrekkers waarmee wij samenwerken ook verplicht gesteld.

Viisi gebruikt als CRM-systeem Elements van Faster Forward. Faster Forward voldoet aan de volgende certificeringen en protocollen:

De hosting (PaaS) is ondergebracht bij Solvinity. Alle data is opgeslagen op Nederlandse bodem met daarbij de volgende certificeringen:
Data management operations: ISAE3402/SOC2
Information security: ISO/IEC27001
Information security in health care: NEN7510
Environmental management: ISO14001:2004

Met regelmaat wordt er geaudit en ondergaat Faster Forward PEN-testen. Dit onder andere door banken en maatschappijen waarmee zij samenwerken.

De hosting leverancier Solvinity is één van de partijen die ook door DNB gecertificeerd is, doordat zij voorzien zijn van alle certificaten en werken volgens benodigde normen. Zij zijn één van de weinige leveranciers, beschikbaar in Nederland, die voldoen aan deze eisen. Kijk op https://www.solvinity.com/nl/aanbod/security-compliance voor meer informatie.

De software (SaaS) bevat de volgende veiligheidsmaatregelen:

 • Uitgebreid Role Based Access Control systeem waardoor gebruikers van de software rechten kunnen verkrijgen op data
 • Faster Forward heeft een screeningsbeleid op medewerkers die onderhoud plegen op het Elements systeem. Voor een iedere medewerker is een VOG verplicht.
 • Faster Forward heeft een toegangsbeleid om de data te kunnen raadplegen.

Nadat geüploade documenten in ons CRM-systeem zijn opgeslagen, kunnen deze nadat er een verzoek is tot het aanvragen van een financieel product worden gedeeld met geldverstrekkers, kredietverstrekkers, verzekeraars en andere productaanbieders. De geüploade documenten worden via HDN gedeeld met geldverstrekkers. HDN is momenteel in Nederland de norm voor gegevensuitwisseling voor vrijwel alle geldverstrekkers.

Mag Viisi mijn persoonsgegevens verwijderen?

In artikel 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het recht op vergetelheid opgenomen. Als de betrokkene hierom vraagt én als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, dient de organisatie de gegevens te verwijderen.

Viisi kan persoonsgegevens niet verwijderen zolang er een lopend (financieel) product in beheer is waarbij de betrokkene een rol speelt zoals schuldenaar, schuldeiser, verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde.

Wij zullen pas overgaan tot het verwijderen van gegevens als er een andere partij is aangewezen die het beheer van lopende producten overneemt. Wij bewaren de gegevens dan tot 5 jaar na het moment van overdragen van de gegevens en kunnen deze daarna op verzoek verwijderen.

Voorwaarde voor het verwijderen van persoonsgegevens als er een concreet financieel product is geadviseerd (en er dus sprake is van advies in de zin van de Wet op het Financieel Toezicht), is dat er een verklaring getekend wordt waarin je afziet van elke aansprakelijkheids- of schadeclaim jegens Viisi.

Wet- en regelgeving voor financiële instellingen

De afgelopen jaren hebben financiële instellingen steeds meer regels opgelegd gekregen van de overheid en financiële toezichthouders. Met deze regels wordt beoogd de stabiliteit en klantgerichtheid van het financiële stelsel te bevorderen.

Adviseurs en bemiddelaars van financiële producten en diensten zijn gebonden aan een aantal regels. De AFM houdt toezicht op de naleving hiervan. Kijk voor meer informatie over de Autoriteit Financiële Markten op www.afm.nl.

Ben je niet tevreden over onze dienstverlening? Dan kun je hier onze klachtenprocedure vinden.

Hier vind je de regels die bij Viisi van toepassing zijn:

Overige bedrijfsgegevens van Viisi

Viisi N.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51607182.

Het BTW-nummer van Viisi N.V. is: NL850095232B01.

Deel dit artikel: