Sportscholen ontwikkelen speciale concepten voor ouderen, zo meldt het Financieele Dagblad op 6 mei 2024. Ouderen wensen fit en actief te blijven, maar willen dat liever doen met jazzmuziek op de achtergrond en zonder al te veel patserigheid. Nieuwe concepten voor senioren lijken goed aan te slaan.

Op het gebied van wonen zijn er voor ouderen ook nieuwe concepten nodig. Dat is in elk geval de uitkomst van het Platform Hypotheken 2024, een jaarlijks overleg tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en marktpartijen. Als resultaat van dit overleg is het convenant Ouderen en toekomstbestendig wonen opgesteld. Hierin staan afspraken om “het bewustzijn en de kennis van ouderen over hun (financiële) mogelijkheden op het gebied van wonen, verhuizen en hypotheken vergroten”.

Van harte welkom

In de praktijk komen ouderen er bij een hypotheekberekening soms inderdaad bekaaid af. Er bestaan uitzonderingen om maatwerk toe te passen maar een groot deel van de ouderen die de hypotheekadviseur belt hangt na het gesprek teleurgesteld de telefoon weer op.

En waarom zou je niet zonder LtI-toets bijvoorbeeld tot 50 procent van de marktwaarde mogen lenen?”
Wat kunnen we als branche doen om ouderen te helpen passend te (blijven) wonen? In elk geval is denk ik bij ons allemaal een oudere van harte welkom voor een kennismakingsgesprek. Daar hoeft niets extra’s voor gedaan te worden. Het zou mooi zijn als we in het kennismakingsgesprek ook meteen kunnen denken aan een aantal opties. Welke woning, welke financiering, wat te doen met eigen vermogen, enzovoorts. Hier en daar meer ruimte voor maatwerk zoals werkelijke lasten toetsen of inkomen uit vermogen ruimer zien, helpen absoluut ook. En waarom zou je niet zonder LtI-toets bijvoorbeeld tot 50 procent van de marktwaarde mogen lenen?

Zorgen voor de jazzmuziek

Nog belangrijker is waarschijnlijk dat ouderen in de buurt waar ze nu wonen kansen hebben om een geschikte maar ook leuke woning te vinden. Er ontstaan steeds meer zogenaamde knarrenhofjes met leuke woningen voor senioren en hopelijk zet deze trend zich door.

Als hypotheekadviseur zitten we niet te wachten op vele contactverzoeken waarbij we ‘nee’ moeten verkopen”
Om ouderen goed te helpen is een beter aanbod qua woningen en financieringen belangrijker dan bijvoorbeeld informatievoorziening door publiekscampagnes en stimuleren dat ouderen de weg naar de adviseur vinden. Als hypotheekadviseur zitten we niet te wachten op vele contactverzoeken waarbij we ‘nee’ moeten verkopen. De overheid kan samen met geldverstrekkers zorgen voor passende oplossingen. Dan zorgen wij adviseurs – net als de sportscholen – dat de jazzmuziek aanstaat en we de doelgroep vinden, aanspreken en uitstekend helpen.

Deze column is op 14 mei 2024 gepubliceerd op amweb.nl

Over de auteur

Hendrik Schakel - Viisi HypothekenHendrik Schakel is mede-oprichter en adviseur bij Viisi Hypotheken. Binnen Viisi houdt hij zich onder andere bezig met het blijven ontwikkelen van de advieskwaliteit. Hendrik studeerde scheikunde en economie. Het uitleggen van moeilijke thema’s in begrijpelijke taal is iets wat hij graag doet. Hij schrijft columns voor amweb.nl, VVP Nederland en diverse dagbladen.