Ons salarismodel in het kort:

  1. People first: Je krijgt ieder jaar een vaste salarisverhoging, waardoor je vrij kunt werken aan je persoonlijke ontwikkeling.
  2. Goed belonen: We zijn een topteam, en daar worden we ook naar beloond. Je salaris behoort tot de top 25% van jouw vakgebied.
  3. Teamwork: Alles draait om teamwork, we geloven daarom niet in persoonlijke prestatiebonussen. Iedereen ontvangt een vaste 13e maand.
  4. Gelijk belonen: Jouw salaris is gebaseerd op je relevante werkervaring. Je hoeft dus niet te onderhandelen voor een goed salaris.
  5. Loyaliteit wordt beloond: Met Virtual Shares gebaseerd op je jaren bij Viisi. En bij 3, 6, 9 en 12 jaar in dienst vieren we je werkjubileum met een extra salarisverhoging.

Een transparante financiële wereld begint bij onszelf.

Toen we met de organisatievorm holacracy aan de slag gingen, kwamen er vanzelf ook vragen over ons belonings- en beoordelingssysteem. Want hoe worden salarissen verdeeld als je niet meer werkt met vaste functieomschrijvingen, maar met rollen die voor iedere collega weer anders zijn? En wie is verantwoordelijk voor beoordelen als je niet meer werkt met managers?

Om die vragen te beantwoorden, begonnen we met het intern transparant maken van alle salarissen, voor iedereen. Daarna volgden gesprekken waarin collega’s vertelden wat volgens hen een eerlijk salaris zou zijn, voor zichzelf én voor anderen. We spraken ook over wat ze vonden van onderwerpen als prestatiebonussen, beoordelingsgesprekken en salarisperspectief.

Deze gesprekken en uitgebreide externe benchmarks kwamen uiteindelijk samen in het volledig nieuwe Viisi Salarismodel.

Viisi’s salarismodel: zo werkt het

Ons salarismodel bestaat uit 5 salarisontwikkelingscurven. Elke curve heeft betrekking op het vakgebied waarbinnen de Viisionair minimaal 80% van zijn of haar werk verricht.

De curven zijn lineair. Iedereen krijgt dus vaste jaarlijkse salarisverhogingen, waardoor je precies weet hoeveel je gaat verdienen in de komende jaren.
Onze teams bepalen zelf welke rollen er nodig zijn om hun doelen te behalen, en hoe die rollen worden verdeeld. Zo werk je in je team aan het rollenpakket dat het beste bij je past, en aan hoe je als team de beste prestaties kunt leveren.

We geloven niet in ouderwetse, jaarlijkse functioneringsgesprekken waarin je te horen krijgt of en hoeveel salaris je erbij krijgt volgend jaar. We gaan er gewoon van uit dat iedereen intrinsiek gemotiveerd is om de beste teamprestaties neer te zetten, dus zonder dat je salaris er van afhangt.

Met deze werkwijze creëren we zekerheid, een helder langetermijnperspectief en autonomie voor alle collega’s. En omdat het een vast model is voor iedereen, wordt elk risico op een mogelijke loonkloof uitgesloten.

Veranderen van vakgebied?

Hoe zit dat als je van vakgebied wilt veranderen? Dat kan. Als je 80% van je rollen gedurende een aanzienlijke tijd (meer dan 6 maanden) in een ander vakgebied vervult, dan kijken we op de nieuwe curve naar je relevante werkervaring. Daarmee bepalen we het nieuwe startpunt. Goed om te weten: je salaris gaat nooit naar beneden, het wordt hooguit tijdelijk ‘bevroren’. Zo beland je na een tijdje weer op de curve, net als alle anderen in dat vakgebied.

De Viisi Benefit Shop

Bovenop je salaris ontvang je vakantiegeld en een 13e maand. Deze wordt maandelijks uitgekeerd in de Viisi Benefit Shop. In deze shop kun je zelf bepalen wat je met dit budget doet. Wil je er extra vakantiedagen voor kopen? Spaar je het budget op voor een extraatje aan het eind van het jaar? Of wil je het liever maandelijks op je bankrekening ontvangen? De keuze is aan jou.

Loyaliteit wordt beloond

We vinden het fantastisch als je lang blijft werken bij Viisi. Daarvoor word je beloond met een extra salarisverhoging op je 3e, 6e, 9e en 12e werkjubileum.

Daarnaast bouw je virtuele aandelen in Viisi op, zogenaamde Virtual Shares. Een deel van Viisi’s aandelen is gereserveerd voor Viisionairs. Voor ieder jaar dat je bij Viisi werkt verdien je 1 punt, waarmee je jouw virtuele aandeel in het bedrijf opbouwt. En iedere 5 jaar ontvang je 2 punten. Hoe langer je bij Viisi werkt, hoe meer punten je dus verzamelt. En zo profiteert iedereen mee, mocht een deel van het bedrijf verkocht worden. Dat klinkt simpel, en zo willen we het ook graag houden.

De voordelen?

1. Gelijke beloning

Gelijke beloning is voor ons een no-brainer. Met onze transparante salarissen is de ruimte voor onderhandelingen, waar assertieve mannen vaker dan vrouwen de vruchten van plukken, helemaal verdwenen. Iedereen wordt beloond op basis van relevante werkervaring, en daarna krijgt iedereen in hetzelfde vakgebied dezelfde jaarlijkse salarisverhoging. We voeren jaarlijks een inflatiecorrectie uit en voor ieder vakgebied doen we regelmatig een salarisbenchmark, zodat we altijd zeker weten dat we tot de top 25% blijven behoren.

2. Optimale teamprestaties

Het liefst wil je niet over je salaris hoeven nadenken. Want pas als je salaris op de achtergrond staat, kun je met je team optimaal aan de slag om het werk te verdelen en doelen te halen. Omdat we werken met vaste salarisverhogingen, die niet gekoppeld zijn aan de rollen die je vervult in je vakgebied, heb je geen last van concurrentie tussen teamleden. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over je salaris als je met het team besluit de rollen anders te verdelen.

Bovendien ondersteunt ons model een veilige omgeving om feedback in te geven én te krijgen. En ook dat draagt weer bij aan het succes van onze teams.

3. Persoonlijke ontwikkeling

Bij veel werkgevers is de ouderwetse promotie naar teamleider of manager de enige mogelijkheid om meer te gaan verdienen. Je moet dan leiding gaan geven, terwijl je dit misschien helemaal niet wilt, of geen talent voor hebt.

Wij werken daarom niet met vaste ontwikkelingspaden, want iedereen is toch uniek? Wij kijken naar de individuele talenten die jij hebt en bepalen vervolgens samen hoe en in welke rollen die het beste tot hun recht komen. En zo wordt het ook mogelijk gemaakt dat teamleden zelf beslissen wie de coördinerende rol het beste kan vervullen, en voor hoe lang.