Let’s talk finance, let’s talk work

Allerlei sprekers spreken zich uit over thema’s die zij aan het hart gaan. Dit gaat voorbij financiën en beslaat alles wat onze purpose raakt.

Viisi Talks #37 - Jennifer de Jonge - - Architect voor de dieren

Jennifer de Jonge is architect voor de dieren. Ze vertelt in deze Viisi Talks hoe we onze leefomgeving natuurinclusief kunnen maken. Dierenarchitect De Jonge is creatief specialist op het gebied van materialen en ontwerp. Zij houdt zich bezig met natuurinclusief bouwen en ontwikkelen. Daarmee zorgen we niet alleen voor een betere leefomgeving van dieren en het verhogen van de biodiversiteit, maar maken we ook onze eigen buurt groener en prettiger om in te wonen. De Jonge werkt bij het bureau Faunest. Martijn van der Kooij van Viisi Hypotheken interviewt haar voor deze Talk.

Viisi Talks #36 - Prof. Dr. Harry Hummels en Erlijn Sie - -

Prof. dr. Harry Hummels en sociaal ondernemer Erlijn Sie waren te gast bij Viisi Talks over sociaal ondernemerschap. Tijdens dit gesprek lag de nadruk op twee onderwerpen: agape – letterlijk: naastenliefde – en maatschappelijk ondernemerschap, waarover Hummels en Sie dit jaar als co-auteurs het boek Bloed, zweet, maar samen, samenwerken voor een betere wereld schreef. Martijn van der Kooij van Viisi Hypotheken interviewde Hummels en Sie. HET BOEK In ‘Bloed, zweet, maar samen’ wordt de vraag opgeworpen hoe gevestigde ondernemingen kunnen leren van jonge, frisse bedrijven die voorop lopen op het gebied van duurzaamheid. In het boek laten Hummels, Sie en co-auteur Wouter Scheepens, zien dat samenwerking gericht op duurzaamheid voor alle betrokken partijen kan werken. Soms zijn maatschappelijke uitdagingen zo groot dat ze vragen om een samenwerking tussen meer dan twee partijen. Nationaal en internationaal. In deze meervoudige vorm van samenwerking staat niet het bedrijfsvoordeel voor de partners centraal, maar het streven naar maatschappelijke verandering gericht op een duurzame, rechtvaardige en inclusieve economie. Zo werken innovatieve koffieondernemingen samen om koffieboeren een leefbaar inkomen te bezorgen en verzekeraars met maatschappelijke vernieuwers om in opkomende economieën de toegang tot gezondheidszorg te bevorderen. DE TALK In Viisi Talks leggen Hummels en Sie aan de hand van voorbeelden uit de praktijk uit hoe zij deze samenwerking zien. OVER HUMMELS EN SIE Prof. dr. Harry Hummels is hoogleraar Ethiek, Organisaties en Samenleving binnen de vakgroep Finance van de School of Business and Economics van Maastricht University. Daarnaast is hij hoogleraar Social Entrepreneurship aan de Utrecht University School of Economics (op weg naar zijn emeritaat). Naast zijn wetenschappelijke posities vervulde hij gedurende een kleine twintig jaar senior managementposities in de financiële sector, waaronder ING Bank, SNS REAAL en ACTIAM. Hummels is bestuurslid van Society Impact NL, lid van het strategisch planning comité van Acleda Institute of Business, lid van de ESG-adviesraad van ACTIAM en lid van het investmentcomité van het Triodos Impact Strategy Funds. Zijn onderzoek naar Agape in Business verricht hij met ondersteuning van de Goldschmeding Foundation. Erlijn Sie is Global Corporate Partnership Manager bij Ashoka, het grootste internationale netwerk van systeem vernieuwende sociale ondernemers. Sie begon haar carrière in de zakelijke sector en werkte als adviseur voor grote Nederlandse bedrijven als ABN, KLM en Philips. Sie is ‘serieel’ sociaal ondernemer. Zo is zij bijvoorbeeld mede-oprichter van Microkrediet voor Moeders en van Credits for Communities. Daarnaast was zij betrokken bij het netwerk Banking with the Poor en HandsOn Microfinance.

Viisi Talk #35: Prof. dr. Leen Paape - - De noodzakelijke shift naar langetermijndenken

30 juni 2022

Prof. dr. Leen Paape doceert aan de Nyenrode Business Universiteit en is medeauteur van het boek ‘Exit Fantoomtrots‘. Volgens Paape zou het Europese bedrijfsleven een veel betere balans moeten vinden tussen het nu dominante Angelsaksische model, waarin winst op korte termijn voorop staat, en het Rijnlandse model. Lange termijn Dat betekent dat de aandacht binnen bedrijven volgens hem moet verschuiven naar de lange termijn. Commissarissen zouden als toezichthouder die lijn moeten uitzetten. Het bestuur richt zich op de implementatie van de strategie en de winst- en verliesrekening, de kortere termijn dus. Paape: “Het langetermijndenken dat centraal staat in het Rijnlandse model zou de basis moeten zijn en goede elementen uit het Angelsaksische model, zoals focus op prestaties, het sausje.” Salarissen zijn volgens hem nu “veel te laag”, waardoor de productiviteit in Westerse landen achterblijft. Oorzaak is dat door de relatief lage lonen een incentive voor innovatie ontbreekt, aldus de hoogleraar. Maatschappelijke zorgplicht Paape pleit ervoor dat aandacht voor de energietransitie, klimaatopwarming en de toenemende ongelijkheid onderdeel moeten zijn van de langetermijnstrategie van bedrijven. Hij is voor het invoeren van een maatschappelijke zorgplicht voor bedrijven om bij te dragen aan het welzijn van iedereen. Tijdens deze Viisi Talk wordt Paape geïnterviewd over zijn boek en worden actuele casussen besproken (o.a. KLM en Schiphol)..

Viisi Talk #34 (2/2): Cody Hochstenbach - - De wooncrisis

16 mei 2022

De Amsterdamse stadsgeograaf Cody Hochstenbach heeft uitgesproken ideeën over de wooncrisis in Nederland. In zijn boek ‘Uitgewoond’ komt hij met een grondige analyse van de ontstaansgeschiedenis van deze crisis én schetst hij oplossingen. Hergen Dutrieux (co-founder Viisi Hypotheken) interviewt Hochstenbach uitgebreid over zijn boek en zijn ideeën. Dat levert een geanimeerd gesprek op waarin hij ook gebeurtenissen uit zijn privéleven betrekt. Zo was zijn vader enige tijd dakloos en had zijn moeder te maken met groot achterstallig onderhoud in haar sociale huurwoning. De stadsgeograaf zelf woont overigens ook in een sociale huurwoning, maar volgens zijn verhuurder was kopen (!) een beter alternatief.