Viisi Talk #33 - - Amba Zeggen

Good finance

Vaak wordt in de financiële sector gezegd dat de wijze waarop deze opereert de enige mogelijke manier is. Korte termijnfocus, bonussen en focus op aandeelhouders horen erbij om succesvol te kunnen zijn in een uitdagende markt. In deze Viisi Talk schetst Amba Zeggen, vanuit haar ruime ervaring in de financiële sector (ze was eerder oa Actuaris van het Jaar), dat het wel degelijk anders kan. Sterker nog, dat het moet. Want het vastklampen aan oude dogma's gaat op de lange termijn ten koste van je continuïteit, van klanttevredenheid én van je medewerkers. Dat het ook echt anders kan laat Amba zien aan de hand van vier concrete voorbeelden van bedrijven die succesvol winstgevend opereren met oog voor de lange termijn, de medewerkers en de leefomgeving. Ze bespreekt de cases van Audur Captial, de IEX-beurs, cosmeticamerk Lush en Handelsbanken. Hieruit destilleert ze 5 succesfactoren voor good finance. Onderwerpen: 5:16 Audur Capital focust op lange termijn en kwalitatieve investeringen. 12:50 De IEX-beurs biedt een level playing field voor alle beleggers. 22:58 Succesvol internationaal cosmeticamerk Lush betaalt gewoon eerlijk belasting. 29:52 Ken je klant: het kerktoren-principe van Handelsbanken. 38:08 De 5 succesfactoren van good finance. Kijk voor meer interessante Viisi Talks op: https://www.viisi.nl/viisi-talks/ #viisitalk #goodfinance #ambazeggen

Viisi Talk #32 - - Arjen Gielen, NHG

Vaste grond onder de voeten van de starter

In deze talk spreekt Viisi Talks host Gijs met Arjen Gielen over waarom de toegang voor groepen, zoals starters, op de woningmarkt steeds verder onder druk is komen te staan tot het kookpunt dat veel jonge mensen nu ervaren, met alle gevolgen van dien. Door in te zoomen op de rol van vraag en aanbod naar woningen, én de rol die de beschikbaarheid van bouwgrond daarin speelt, schetst hij de uitdaging voor de komende tijd. Kernbegrip daarbij is de ruimte voor bouwen. Niet door te gaan ‘zwabberen’ en ineens weer als Rijksoverheid te bepalen waar gebouwd moet worden. Maar wel door de aandacht te leggen waar het probleem ligt: de beschikbaarheid van grond. En welke keuzes van de politiek vergt dat?

Viisi Talk #31 - - Arjan Vliegenthart (Nibud)

Gevolgen van corona voor de huishoudportemonnee

In deze Viisi Talk livestream gaat Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud, in op de gevolgen van de coronacrisis voor de huishoudportemennee. Daarbij kijkt hij ook naar wonen en de woningmarkt.

Viisi Talk #30 - - Bord & Stift

Onze reis naar zelforganisatie

Bord&Stift is sinds 2018 horizontaal georganiseerd. Charlotte van Leeuwen en Betina Van Meter zullen het eerlijke verhaal vertellen van hun reis naar zelforganisatie en nemen daarin zowel het oprichtersperspectief als het medewerkersperspectief mee. De reis naar zelforganisatie is er één die tegelijkertijd al klaar is zodra je ermee begint en tegelijkertijd is het een oneindig pad waar altijd weer meer te ontdekken valt. Verwacht geen perfect rond verhaal, wel praktische do's en don'ts op het pad van zelfsturing en nuttige practices die Bord&Stift hebben gevormd tot een robuuste, menselijke en zelfsturende organisatie.