Viisi Talk #17: Arjen Banach - - De 6 principes van toekomstgericht werken

9 september 2019

Hoe wordt jouw organisatie toekomstgericht? Hoe laat je veranderingen slagen, loop je voorop met innovatie? Hoe kun je medewerkers echt boeien en binden en word je een aantrekkelijke werkgever? In deze Viisi Talk, opgenomen tijdens het seminar 'Organisatie van de Toekomst', geeft Arjen Banach 6 principes van toekomstgerichte organisaties. De soundbites: * "Als je doet wat je altijd deed, krijg je niet meer altijd hetzelfde": De veranderingen in de samenleving en technologie vragen om anders georganiseerd werken. * De motivatie van werk verandert, medewerkers willen meer impact maken in de maatschappij. * 75% van de innovatie in organisaties ontstaat (nog altijd) door sociale innovatie. De focus op de medewerker is dus essentieel.

Viisi Talk #16 - - Kevin Weijers

De wereld rond in 80 experimenten

Wanneer je dingen wilt veranderen in je organisatie, hoe begin je dan? Op de klassieke manier door het schrijven van een plan dat eerst moet worden goedgekeurd? In deze Viisi Talk, opgenomen tijdens het seminar 'Organisatie van de Toekomst', vertelt Kevin Weijers hoe je met experimenteren, beginnen in kleine stapjes zonder duidelijk einddoel, succesvoller kunt veranderen. Dit doet hij aan de hand van zijn ervaringen in zijn project 'De wereld rond in 80 experimenten'. De soundbites: * Vaak vertellen we bij experimenten wat er goed ging, terwijl je zoveel kunt leren van de mislukkingen. * Een goede vraag wanneer iemand kritisch is over anderen of andere afdelingen in organisaties: "Wanneer ben je daar zelf voor het laatst geweest?" * Experimenteren gaat in kleine stapjes. Als je heel groot kunt falen, ben je niet klein genoeg begonnen.

Viisi Talk #15: Koen Veltman, OrganizationBuilders - - De nieuwe wereld van organiseren

22 aug 2019

Er gebeurt heel veel in organisaties. De afgelopen jaren lees je in de media over allerlei nieuwe methoden en technieken. Zelfsturende teams, volledige zelforganisatie, holacracy, sociocratie, semco stijl, buurtzorg model, spotify model, salarissen die je zelf mag bepalen, volledige transparantie, dynamische strategie, verdwijnen van beoordeling en ga zo maar door. In deze Viisi Talk geeft Koen Veltman van OrganizationBuilders een pragmatisch framework hoe je uit al deze methoden en technieken nuttige en werkbare stappen kan nemen. De soundbites: * De traditionele managementhiërarchie heeft ons de afgelopen 100 jaar veel gebracht. Veranderingen in de samenleving en ons werk vragen echter om nieuwe modellen, maar ook om te behouden van wat tot nu toe ook goed werkte. * Voor goed functionerende zelfsturende teams wil je veel autonomie creëren en tegelijkertijd hele duidelijke kaders stellen. Want dan kan je de vrijheid ook echt nemen. * Kijk voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid in zelfsturing naar de Ferrari-regel: "Gebruik de vrijheid alsof je ondernemer bent. Creëer maximale snelheid, maar doe dat wel ten dienste van het grotere geheel binnen de afgesproken kaders." Koen Veltman heeft ervaring als consultant bij McKinsey & Company, Aberkyn en SparkOptimus. Koen is oprichter van OrganizationBuilders, een consultancy voor de implementatie van zelfsturing, en gecertificeerd Holacracy Coach.

Viisi Talk #14: Ruben Timmerman, Springest - - Holacracy, maar hoe dan

18 juli 2019

Springest werkt bijna 7 jaar volgens Holacracy. Daarmee waren ze een van de eersten in Europa. Oprichter Ruben Timmerman vertelt tijdens deze Viisi Talk over zijn ervaring. Niet alleen over Holacracy, maar juist ook over alles eromheen: de systemen, de waarden, de onboarding, het doorleren en de mensen. Met als centrale vraag: "Holacracy, maar hoe dan?" Dit zijn de soundbites: * Kijken naar hoe andere organisaties Holacracy hebben ingevoerd is waardevol, maar doe het niet te veel. Vind je eigen weg die past bij jouw organisatie. * Holacracy is geen oplossing op zichzelf, maar een gemeenschappelijke taal om erachter te komen wat voor een organisatievraagstuk de beste oplossing is. * Binnen Springest hebben we een strak kader met tools, regels en processen. Dit biedt medewerkers duidelijkheid en veiligheid, waardoor ruimte voor creativiteit ontstaat. Ruben Timmerman is oprichter van Springest, leerplatform en vergelijkingssite voor trainingen en opleidingen. Hij implementeerde in 2012 als eerste Nederlandse bedrijf zelfsturing volgens Holacracy.