Let’s talk finance, let’s talk work

Allerlei sprekers spreken zich uit over thema’s die zij aan het hart gaan. Dit gaat voorbij financiën en beslaat alles wat onze purpose raakt.

Viisi Talk #22: Niels Berndsen, Kantar - - De kloof tussen merkbelofte en klantbeleving

24 okt 2019

Veel organisaties hebben duidelijk gedefinieerde merkbeloften. Maar in hoeverre komt die belofte terug in de beleving die klanten hebben wanneer ze contact met je hebben? In deze Viisi Talk legt Niels Berndsen van Kantar uit hoe je de kloof tussen merkbelofte en klantbeleving kunt dichten. Daarbij kijkt hij specifiek naar de Nederlandse bankensector, aan de hand van ervaringen van klanten (en prospects) met banken. Tot slot geeft hij ook inzage in hoe Viisi's klanten onze eigen merkbeloften beleven. De sound bites: * Om de kloof tussen merkbelofte en klantbeleving te dichten, werken merk-, communicatie- en customer experience (CX)-specialisten steeds meer samen aan geïntegreerde programma’s (branded customer journeys). * Bijna alle organisaties hebben een purpose of een visie. Maar succesvolle bedrijven maken een directe vertaling hiervan naar het gewenste gedrag van alle medewerkers zodat klanten de purpose ook als zodanig ervaren. Niels Berndsen is Regional Director Customer Experience bij Kantar. Kantar (voorheen TNS NIPO) is een toonaangevend bedrijf op het gebied van data, insights en advies. Via een breed scala aan onderzoeks- en consultancydisciplines biedt Kantar inzichten en strategie-advies aan organisaties.

Viisi Talk #21: Cees van Lotringen - - Tot hier en nu verder

17 oktober 2019

Een stip op de wereldkaart, meer is het niet. En toch is Nederland al 400 jaar één van de meest succesvolle landen ter wereld. Wat is het geheim? En hoe wordt voorkomen dat deze succesformule uitgewerkt raakt? In deze Viisi Talk over zijn boek 'Tot hier en nu verder' duikt Cees van Lotringen zowel in de nationale- als in zijn eigen (familie)geschiedenis om hierop een antwoord te geven. De soundbites: * Ons tijdperk kenmerkt zich door een transitie naar een nieuw tijdvak. Alleen door te veranderen, kunnen we het oude behouden. * Er zijn in deze transitie voor Nederland en Europa 3 belangrijke uitdagingen: klimaat, migratie & integratie, kunstmatige intelligentie. * Europa is meer dan een politieke en economische unie: het is een waardegemeenschap van mensen met eenzelfde soort geschiedenis. Cees van Lotringen is journalist, ondernemer en schrijver. Hij was onder meer adjunct-hoofdredacteur bij Het Financieele Dagblad. Daarna richtte hij in 2008 Fondsnieuws op, het grootste platform voor beleggingsprofessionals in Nederland.

Viisi Talk #20: Thijs Launspach, Werken met millenials - - 4 oktober 2019

Wat kenmerkt de generatie millenials? En wat zijn hun kwetsbaarheden waar je als werkgever rekening mee kunt houden? In deze Viisi Talk legt Thijs Launspach uit welke kenmerken verschillende generaties hebben, en hoe millenials hun eigen kenmerken hebben. Hij gaat daarbij in op hun sterke punten en hun kwetsbaarheden, zoals een hogere gevoeligheid voor stressvolle situaties. Hij reikt praktische tips aan hoe je als werkgever of leidinggevende hier rekening mee kunt houden in de begeleiding van deze doelgroep. De soundbites: * In de millenial-doelgroep komen meer burn-out gevallen voor dan in andere leeftijdsgroepen. Wees je als werkgever hier bewust van. * Millenials hebben een grote behoefte aan duidelijke rolmodellen op de werkvloer. Dit zijn niet de mensen met de meest fantastische praatjes, maar zij die jou kunnen leren hoe werken precies werkt. Thijs Launspach is psycholoog, schrijver en spreker. Hij publiceerde onder andere over millennials, keuzestress en drukte.

Viisi Talk #19: Laura van Geest - - CPB beyond GDP

26 september 2019

Hoe kijken we met een bredere blik naar economische voorspoed en vooruitgang? Welke indicatoren zijn er naast het Bruto Binnenlands Product nog meer om politieke keuzes op te baseren? In deze Viisi Talk 'CPB beyond GDP' vertelt CPB-directeur Laura van Geest dat het Centraal Planbureau naar meer welvaarts-indicatoren kijkt dan sec het BBP. De soundbites: * We kijken separaat naar de verschillende indicatoren voor brede welvaart. Als je het zou willen uitdrukken in één cijfer, zoals sommigen voorstellen, is weging van de indicatoren nodig. Die weging is niet aan ons, maar bevat politieke keuzen. * In de landelijke politiek is veel aandacht voor de koopkrachtplaatjes en bijvoorbeeld minder voor het BBP. Dat is opvallend. * Wij kijken breder dan alleen het BBP. Wij kijken ook naar inkomensongelijkheid, werkgelegenheid en houdbare overheidsfinanciën. Laura van Geest is een Nederlands econoom en bestuurskundige. Sinds 1 augustus 2013 is zij directeur van het CPB. Onderwerpen in de video: 01:06 Wat doet het CPB en hoe is het ontstaan? 04:23 Beyond GDP: een bredere blik op welvaart dan sec BBP. 07:27 Eerste stappen van het CPB beyond GDP: Verkenningen Duurzaam Nederland. 10:57 Verdere ontwikkeling: De Verkenning Brede Welvaart. 14:30 Wat doet het CPB momenteel aan een bredere blik op welzijn? Er wordt gekeken naar drie factoren: inkomensongelijkheid, structurele werkgelegenheid en houdbare overheidsfinanciën. 29:34 Welke uitdagingen hebben we nog? Hoe kunnen we in de toekomst de bredere blik op welvaart verbeteren?