Let’s talk finance, let’s talk work

Allerlei sprekers spreken zich uit over thema’s die zij aan het hart gaan. Dit gaat voorbij financiën en beslaat alles wat onze purpose raakt.

Viisi Talk #34 (1/2): Cody Hochstenbach - - De wooncrisis

16 mei 2022

Onze gast: https://bit.ly/3HvQTSg De Amsterdamse stadsgeograaf Cody Hochstenbach heeft uitgesproken ideeën over de wooncrisis in Nederland. In zijn boek ‘Uitgewoond’ komt hij met een grondige analyse van de ontstaansgeschiedenis van deze crisis én schetst hij oplossingen. Martijn van der Kooij (Viisi Hypotheken) interviewt Hochstenbach uitgebreid over zijn boek en zijn ideeën. Dat levert een geanimeerd gesprek op waarin hij ook gebeurtenissen uit zijn privéleven betrekt. Zo was zijn vader enige tijd dakloos en had zijn moeder te maken met groot achterstallig onderhoud in haar sociale huurwoning. De stadsgeograaf zelf woont overigens ook in een sociale huurwoning, maar volgens zijn verhuurder was kopen (!) een beter alternatief.

Viisi Talk #33: Amba Zeggen - - Good finance

18 november 2020

Vaak wordt in de financiële sector gezegd dat de wijze waarop deze opereert de enige mogelijke manier is. Korte termijnfocus, bonussen en focus op aandeelhouders horen erbij om succesvol te kunnen zijn in een uitdagende markt. In deze Viisi Talk schetst Amba Zeggen, vanuit haar ruime ervaring in de financiële sector (ze was eerder oa Actuaris van het Jaar), dat het wel degelijk anders kan. Sterker nog, dat het moet. Want het vastklampen aan oude dogma's gaat op de lange termijn ten koste van je continuïteit, van klanttevredenheid én van je medewerkers. Dat het ook echt anders kan laat Amba zien aan de hand van vier concrete voorbeelden van bedrijven die succesvol winstgevend opereren met oog voor de lange termijn, de medewerkers en de leefomgeving. Ze bespreekt de cases van Audur Captial, de IEX-beurs, cosmeticamerk Lush en Handelsbanken. Hieruit destilleert ze 5 succesfactoren voor good finance. Onderwerpen: 5:16​ Audur Capital focust op lange termijn en kwalitatieve investeringen. 12:50​ De IEX-beurs biedt een level playing field voor alle beleggers. 22:58​ Succesvol internationaal cosmeticamerk Lush betaalt gewoon eerlijk belasting. 29:52​ Ken je klant: het kerktoren-principe van Handelsbanken. 38:08​ De 5 succesfactoren van good finance. Kijk voor meer interessante Viisi Talks op: https://www.viisi.nl/viisi-talks/​ #viisitalk​ #goodfinance​ #ambazeggen

Viisi Talk #32: Arjen Gielen, NHG - - Vaste grond onder de voeten van de starter

5 november 2020

In deze talk spreekt Viisi Talks host Gijs met Arjen Gielen over waarom de toegang voor groepen, zoals starters, op de woningmarkt steeds verder onder druk is komen te staan tot het kookpunt dat veel jonge mensen nu ervaren, met alle gevolgen van dien. Door in te zoomen op de rol van vraag en aanbod naar woningen, én de rol die de beschikbaarheid van bouwgrond daarin speelt, schetst hij de uitdaging voor de komende tijd. Kernbegrip daarbij is de ruimte voor bouwen. Niet door te gaan ‘zwabberen’ en ineens weer als Rijksoverheid te bepalen waar gebouwd moet worden. Maar wel door de aandacht te leggen waar het probleem ligt: de beschikbaarheid van grond. En welke keuzes van de politiek vergt dat?

Viisi Talk #31: Arjan Vliegenthart - - Gevolgen van corona voor de huishoudportemonnee

22-10-2020

In deze Viisi Talk livestream gaat Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud, in op de gevolgen van de coronacrisis voor de huishoudportemennee. Daarbij kijkt hij ook naar wonen en de woningmarkt.