Viisi Talk #16 - 9 september 2019 - Kevin Weijers

De wereld rond in 80 experimenten

Wanneer je dingen wilt veranderen in je organisatie, hoe begin je dan? Op de klassieke manier door het schrijven van een plan dat eerst moet worden goedgekeurd? In deze Viisi Talk, opgenomen tijdens het seminar 'Organisatie van de Toekomst', vertelt Kevin Weijers hoe je met experimenteren, beginnen in kleine stapjes zonder duidelijk einddoel, succesvoller kunt veranderen. Dit doet hij aan de hand van zijn ervaringen in zijn project 'De wereld rond in 80 experimenten'. De soundbites: * Vaak vertellen we bij experimenten wat er goed ging, terwijl je zoveel kunt leren van de mislukkingen. * Een goede vraag wanneer iemand kritisch is over anderen of andere afdelingen in organisaties: "Wanneer ben je daar zelf voor het laatst geweest?" * Experimenteren gaat in kleine stapjes. Als je heel groot kunt falen, ben je niet klein genoeg begonnen.

Viisi Talk #15 - 22-8-2019 - Koen Veltman, OrganizationBuilders

De nieuwe wereld van organiseren

Er gebeurt heel veel in organisaties. De afgelopen jaren lees je in de media over allerlei nieuwe methoden en technieken. Zelfsturende teams, volledige zelforganisatie, holacracy, sociocratie, semco stijl, buurtzorg model, spotify model, salarissen die je zelf mag bepalen, volledige transparantie, dynamische strategie, verdwijnen van beoordeling en ga zo maar door. In deze Viisi Talk geeft Koen Veltman van OrganizationBuilders een pragmatisch framework hoe je uit al deze methoden en technieken nuttige en werkbare stappen kan nemen. De soundbites: * De traditionele managementhiërarchie heeft ons de afgelopen 100 jaar veel gebracht. Veranderingen in de samenleving en ons werk vragen echter om nieuwe modellen, maar ook om te behouden van wat tot nu toe ook goed werkte. * Voor goed functionerende zelfsturende teams wil je veel autonomie creëren en tegelijkertijd hele duidelijke kaders stellen. Want dan kan je de vrijheid ook echt nemen. * Kijk voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid in zelfsturing naar de Ferrari-regel: "Gebruik de vrijheid alsof je ondernemer bent. Creëer maximale snelheid, maar doe dat wel ten dienste van het grotere geheel binnen de afgesproken kaders." Koen Veltman heeft ervaring als consultant bij McKinsey & Company, Aberkyn en SparkOptimus. Koen is oprichter van OrganizationBuilders, een consultancy voor de implementatie van zelfsturing, en gecertificeerd Holacracy Coach.

Viisi Talk #14 - 18 juli 2019 - Ruben Timmerman, Springest

Holacracy, maar hoe dan?

Springest werkt bijna 7 jaar volgens Holacracy. Daarmee waren ze een van de eersten in Europa. Oprichter Ruben Timmerman vertelt tijdens deze Viisi Talk over zijn ervaring. Niet alleen over Holacracy, maar juist ook over alles eromheen: de systemen, de waarden, de onboarding, het doorleren en de mensen. Met als centrale vraag: "Holacracy, maar hoe dan?" Dit zijn de soundbites: * Kijken naar hoe andere organisaties Holacracy hebben ingevoerd is waardevol, maar doe het niet te veel. Vind je eigen weg die past bij jouw organisatie. * Holacracy is geen oplossing op zichzelf, maar een gemeenschappelijke taal om erachter te komen wat voor een organisatievraagstuk de beste oplossing is. * Binnen Springest hebben we een strak kader met tools, regels en processen. Dit biedt medewerkers duidelijkheid en veiligheid, waardoor ruimte voor creativiteit ontstaat. Ruben Timmerman is oprichter van Springest, leerplatform en vergelijkingssite voor trainingen en opleidingen. Hij implementeerde in 2012 als eerste Nederlandse bedrijf zelfsturing volgens Holacracy.

Viisi Talk #13 - 11 juli 2019 - Harm Jans, bol.com

Spark - igniting teams

Om Holacracy succesvol in te voeren wordt organisaties meestal geadviseerd om dat top-down te beslissen en vervolgens in één keer het roer om te gooien. Harm Jans van bol.com legt in zijn Viisi Talk uit waarom bol.com met Spark (eigen variant op Holacracy) niet in één keer het roer omgooide en waarom dat het juiste besluit was. Dit zijn de soundbites: * Wij vragen onze mensen veel verantwoordelijkheid te nemen. Daar krijgen ze veel autonomie en flexibiliteit voor terug. * Hoe groter je vakmanschap, hoe meer verantwoordelijkheid je kunt nemen en hoe sterker het vertrouwen. * De implementatie van zelforganisatie bij bol.com werkt via actieve promoters die bottom-up in de organisatie een beweging op gang brengen. Harm Jans is Director People & Organizational Development binnen bol.com. Hij is sinds 2015 verantwoordelijk voor de invoering van zelforganisatie bij de webwinkel. Linkedin: https://www.linkedin.com/in/harmjans/