Viisi Talk #20 - 4 oktober 2019 - Thijs Launspach

Werken met millenials

Wat kenmerkt de generatie millenials? En wat zijn hun kwetsbaarheden waar je als werkgever rekening mee kunt houden? In deze Viisi Talk legt Thijs Launspach uit welke kenmerken verschillende generaties hebben, en hoe millenials hun eigen kenmerken hebben. Hij gaat daarbij in op hun sterke punten en hun kwetsbaarheden, zoals een hogere gevoeligheid voor stressvolle situaties. Hij reikt praktische tips aan hoe je als werkgever of leidinggevende hier rekening mee kunt houden in de begeleiding van deze doelgroep. De soundbites: * In de millenial-doelgroep komen meer burn-out gevallen voor dan in andere leeftijdsgroepen. Wees je als werkgever hier bewust van. * Millenials hebben een grote behoefte aan duidelijke rolmodellen op de werkvloer. Dit zijn niet de mensen met de meest fantastische praatjes, maar zij die jou kunnen leren hoe werken precies werkt. Thijs Launspach is psycholoog, schrijver en spreker. Hij publiceerde onder andere over millennials, keuzestress en drukte.

Viisi Talk #19 - 26 september 2019 - Laura van Geest

CPB beyond GDP

Hoe kijken we met een bredere blik naar economische voorspoed en vooruitgang? Welke indicatoren zijn er naast het Bruto Binnenlands Product nog meer om politieke keuzes op te baseren? In deze Viisi Talk 'CPB beyond GDP' vertelt CPB-directeur Laura van Geest dat het Centraal Planbureau naar meer welvaarts-indicatoren kijkt dan sec het BBP. De soundbites: * We kijken separaat naar de verschillende indicatoren voor brede welvaart. Als je het zou willen uitdrukken in één cijfer, zoals sommigen voorstellen, is weging van de indicatoren nodig. Die weging is niet aan ons, maar bevat politieke keuzen. * In de landelijke politiek is veel aandacht voor de koopkrachtplaatjes en bijvoorbeeld minder voor het BBP. Dat is opvallend. * Wij kijken breder dan alleen het BBP. Wij kijken ook naar inkomensongelijkheid, werkgelegenheid en houdbare overheidsfinanciën. Laura van Geest is een Nederlands econoom en bestuurskundige. Sinds 1 augustus 2013 is zij directeur van het CPB. Onderwerpen in de video: 01:06 Wat doet het CPB en hoe is het ontstaan? 04:23 Beyond GDP: een bredere blik op welvaart dan sec BBP. 07:27 Eerste stappen van het CPB beyond GDP: Verkenningen Duurzaam Nederland. 10:57 Verdere ontwikkeling: De Verkenning Brede Welvaart. 14:30 Wat doet het CPB momenteel aan een bredere blik op welzijn? Er wordt gekeken naar drie factoren: inkomensongelijkheid, structurele werkgelegenheid en houdbare overheidsfinanciën. 29:34 Welke uitdagingen hebben we nog? Hoe kunnen we in de toekomst de bredere blik op welvaart verbeteren?

Viisi Talk #18 - 19 september 2019 - Anouk Brack

Leiderschap in verandering

Leiderschap in verandering. Hoe krijg je minder gedoe en kun je meer doen wat ertoe doet? En hoe kunnen we inzichten uit Leadership Embodiment gebruiken in stressvolle werkomgevingen? In deze Viisi Talk geeft Anouk Brack je een uniek overzicht van recente waardevolle inzichten in leiderschapsontwikkeling en samenwerking. Ze benoemt herkenbare problemen en de remedies die ze beschrijft in haar nieuwe boek 'Leiderschap in verandering'. De soundbites: * In werk-privébalans komen werk en verplichtingen vaak eerst, en op de laatste plaats essentiële zaken als slaap, voeding, beweging en geliefden. Deze balans zou precies andersom moeten zijn. * Veel organisaties die op zelforganisatie overgaan schieten door in een focus op de purpose, en vergeten daarbij dat regels en structuur cruciaal zijn om succesvol te kunnen werken. * Leiderschap kent 3 dimensies: Stage (opgroeien & wijsheid), State (ontwaken & veerkracht), Skill (opbouwen & vakbekwaamheid). Anouk geeft training en coaching in leiderschapsontwikkeling in binnen- en buitenland. Ze is als eerste in Nederland volledig gecertificeerd in Leadership Embodiment. Ze werkte meer dan 15 jaar aan de Wageningen Universiteit, richtte een stichting op voor integraal leiderschap voor duurzaamheid, en is mede-oprichter van The Centre for Embodied Wisdom.

Viisi Talk #17 - 9 september 2019 - Arjen Banach

De 6 principes van toekomstgericht werken

Hoe wordt jouw organisatie toekomstgericht? Hoe laat je veranderingen slagen, loop je voorop met innovatie? Hoe kun je medewerkers echt boeien en binden en word je een aantrekkelijke werkgever? In deze Viisi Talk, opgenomen tijdens het seminar 'Organisatie van de Toekomst', geeft Arjen Banach 6 principes van toekomstgerichte organisaties. De soundbites: * "Als je doet wat je altijd deed, krijg je niet meer altijd hetzelfde": De veranderingen in de samenleving en technologie vragen om anders georganiseerd werken. * De motivatie van werk verandert, medewerkers willen meer impact maken in de maatschappij. * 75% van de innovatie in organisaties ontstaat (nog altijd) door sociale innovatie. De focus op de medewerker is dus essentieel.