Wij doen ons uiterste best doen om je zo goed mogelijk te helpen. Mocht het toch zo zijn dat je ontevreden bent over de diensten die wij hebben geleverd, dan horen we dat graag. Als jouw ontevredenheid of klacht niet naar volledige tevredenheid door jouw eigen Viisi adviseur is opgelost, dan kun je de klacht sturen naar hello@viisi.nl t.a.v. de Klachten Oplosser. Zet in het onderwerp duidelijk dat het een klacht betreft.

Klachtenprocedure in stappen

Onze klachtenprocedure is als volgt:

  1. Na ontvangst van de klacht versturen wij een officiële ontvangstbevestiging per e-mail. De klacht wordt bij ons in het interne klachtenregister geregistreerd. Je kunt uiterlijk binnen drie weken een inhoudelijke reactie van ons verwachten.
  2. Klachten worden altijd met de directie besproken.
  3. Meestal zoeken wij eerst telefonisch contact met je. Samen met jou onderzoeken we hoe we de ontevredenheid en eventuele schade kunnen wegnemen. Vervolgens reageren we per e-mail met daarin een inhoudelijke reactie.

Mocht je met de uitkomst toch niet tevreden zijn, dan kun je bij het Kifid een klacht indienen nadat je bij Viisi de klachtenprocedure hebt doorlopen. Viisi volgt uitspraken van het Kifid bindend. Wij handelen dus naar het oordeel van de Geschillencommissie van het Kifid.