Sinds 1 maart kun je je aangifte inkomstenbelasting over 2019 indienen. Waar moet je op letten bij het invullen? En welke aftrekposten kun je meenemen als je (net) een koophuis hebt? In dit artikel geven we je een paar tips, én delen we een handige checklist.

Rekenmachine en berekeningen ter illustratie van de belastingaangifte

Waar kan ik op letten bij het invullen van mijn belastingaangifte?

 • Controleer de vooraf ingevulde aangifte op onjuistheden. De Belastingdienst vult meestal automatisch het digitale formulier voor je in. Het kan echter zijn dat er iets niet klopt. Je bent zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van je aangifte. Daarom is het, om toekomstige verrassingen te vermijden, goed als je nog even alles naleest.
 • Heb je een fiscaal partner? Dan kun je soms, door je posten zoals de hypotheekrenteaftrek slim te verdelen, voordeliger uitkomen. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van je situatie. Als je samen een huis hebt gekocht, ben je automatisch fiscaal partner.
 • Heb je in 2019 een woning gekocht? Dan heb je, naast de hypotheekrenteaftrek, een aantal extra eenmalige aftrekposten. Je vindt hier een overzicht van welke van de gemaakte kosten aftrekbaar zijn.
 • Heb je in 2019 een woning verkocht of je hypotheek overgesloten? Gebruik dan onze uitgebreide checklist om te zien of je kosten kunt aftrekken.
 • Let op: heb je in 2019 voor het eerst met je huidige partner een woning gekocht? En is dit niet jouw eerste koopwoning? Dan is het verstandig om je belastingaangifte te laten doen door een belastingadviseur. Jullie hebben dan namelijk een verschillend eigenwoningverleden en het is belangrijk dat dit goed in je aangifte wordt weergegeven.
 • Ben je in het bezit van een rijksmonumentenpand? Dan kun je de onderhoudskosten niet meer aftrekken. Dat kon tot en met 2018. Vanaf 2019 kun je wel een subsidie aanvragen voor de deze kosten.
 • Heb je in 2019 een studie gevolgd? Je kunt dan een aantal kosten die je hebt gemaakt aftrekken, mits je geen studiefinanciering hebt ontvangen.
 • Kijk goed naar je aftrekposten! Als je bijvoorbeeld vaak geld doneert aan goede doelen met een ANBI-status, dan kun je deze aftrekken van de belasting. Er is wel een drempel van 1% van je inkomen.
 • Als je vorig jaar zorgkosten hebt gemaakt die niet zijn vergoed door je zorgverzekering, dan kun je deze onder voorwaarden ook aftrekken. Let op: dit geldt niet voor de kosten van je zorgverzekering zelf en het eigen risico.
 • Ben je gescheiden en betaal je partneralimentatie? Dan mag je dit ook gebruiken als aftrekpost. Als je juist partneralimentatie ontvangt, betaal je er inkomstenbelasting over.
 • Reis je voor je werk (in loondienst) met het OV, maar worden die reiskosten niet vergoed? Dan mag je hiervoor onder voorwaarden een bedrag aftrekken van je inkomen.
 • Blijf niet tot het allerlaatste moment wachten en vul je belastingaangifte zo snel mogelijk in! Dat bespaart je een hoop stress en zoekwerk. Mocht het niet lukken voor 1 mei, dan kun je ook uitstel aanvragen.

Checklist Belastingaangifte 2020

Houd de volgende gegevens (indien van toepassing) bij de hand als je je belastingaangifte gaat invullen.

Persoonlijke gegevens

 • Je burgerservicenummer (BSN) en eventueel dat van je partner en kinderen
 • Je rekeningnummer
 • Je DigID en eventueel dat van je partner

Inkomsten

 • Je jaaropgave(n) over 2019
 • Eventueel ontvangen partneralimentatie

Bankrekeningen

 • Jaaroverzicht 2019 van je bankrekening(en)
 • Jaaroverzicht 2019 van je spaarrekening(en) en eventueel dat van je kinderen
 • Jaaroverzicht 2019 van je beleggingen

Wonen

 • Heb je een woning gekocht of verkocht? Zoek dan ook de nota van afrekening bij de hand, met daarop:
 • Jaaroverzicht 2019 van je huidige hypotheek (als je die hebt)
 • WOZ-waarde (let op: gebruik die van 2019 (peildatum 1 januari 2019), niet die je recentelijk hebt ontvangen! Die is namelijk van 2020)

Aftrekposten

 • Kosten studie 2019
 • Overzicht giften en donaties
 • Zorgkosten die je niet vergoed hebt gekregen (Let op: eigen risico en kosten zorgverzekering tellen niet mee)
 • Eventueel betaalde partneralimentatie
 • OV-kosten woon-werkverkeer

Overig

 • Een overzicht van je overige leningen en schulden
 • Gegevens van betaalde lijfrentepremies
 • Een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV).
  • Let wel op: De premie voor een woonlastenverzekering met arbeidsongeschiktheidsdekking is vaak juist niet fiscaal aftrekbaar! Kijk hiervoor op de polis of vraag het je adviseur.
 • Dividendgegevens
 • Eventueel je voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2019
 • Eventueel je voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over 2019