De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) biedt een vangnet als je door omstandigheden niet meer in staat bent om de hypotheeklasten te betalen. Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) staat dan namens de Rijksoverheid via NHG garant voor de terugbetaling van je hypotheek. Wij leggen je uit wat de voor- en nadelen zijn en hoe je voor een hypotheek met NHG in aanmerking komt.

Bekijk je liever een video over de voor- en nadelen van NHG? Bekijk dan de uitleg van adviseur Annelieke hieronder:

Om een hypotheek met NHG te krijgen worden jaarlijks voorwaarden en normen vastgesteld waar je als geldlener aan dient te voldoen. De garantie maakt het voor hypotheekverstrekkers minder risicovol om een hypotheek te verstrekken. Dit vertaalt zich in een lage hypotheekrente als je een hypotheek met NHG afsluit.

Wie komt in aanmerking voor NHG?

Om aanspraak te kunnen maken op NHG zijn er specifieke eisen vastgesteld. Zo mag de koopsom niet meer bedragen dan € 355.000 (in 2022).

Daarnaast zijn er specifieke inkomenseisen. Een ondernemer moet bijvoorbeeld minimaal 12 maanden actief zijn en een Inkomensverklaring Ondernemer aanvragen. Doelgroepbeleid voor bijzondere inkomenssituaties, zoals promovendi, is vaak niet mogelijk. Ook gelden er normen voor de woning. De waarde van de woning moet bijvoorbeeld worden vastgesteld met een gevalideerd taxatierapport.

Ontstaan er tijdens de looptijd betalingsproblemen als gevolg van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden van je partner of echtscheiding? En is er geen andere uitweg dan de woning met een restschuld te verkopen? Dan kan de restschuld worden kwijtgescholden.

Wat zijn de voor- en nadelen?

De voordelen

  • Hoge korting op je hypotheekrente, want de hypotheekverstrekker loopt minder risico.
  • Kom je in betalingsproblemen als gevolg van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden van je partner of echtscheiding? Dan zijn er mogelijkheden om de tijdelijke situatie te overbruggen, zoals rentepauzes of deelincasso’s. Ook kunnen de hypotheeklasten tijdelijk worden verlaagd. Dit wordt de woonlastenfaciliteit genoemd.
  • Een eventuele restschuld die overblijft bij een noodzakelijke verkoop kan onder strikte voorwaarden worden kwijtgescholden.

De nadelen

  • Eenmalige kosten (NHG-borgtochtprovisie) die 0,60% (in 2022) van de totale lening bedragen.
  • Alleen beschikbaar bij een koopsom van maximaal € 355.000. Voor woningen waarbij energie besparende voorzieningen worden getroffen is de kostengrens 6% hoger, namelijk € 376.300.
NHG (Nationale Hypotheek Garantie)

Let op

Bij het inbrengen van een substantieel bedrag aan spaargeld kan het minder interessant zijn om een hypotheek af te sluiten met NHG. Het rentevoordeel neemt immers af naarmate je meer eigen middelen inbrengt (bekijk ook de actuele rentetarieven).

Meer weten?

Viisi bekijkt graag samen met jou of een hypotheek met NHG een verstandig idee is. Plan een vrijblijvende belafspraak in met een van onze adviseurs.

Plan een belafspraak