De hypotheekofferte is een belangrijk document bij de aanvraag van je hypotheek. Het bevat vaak termen of jargon die voor kopers lastig te begrijpen zijn. Wat zijn de belangrijkste punten uit zo’n hypotheekofferte? En wat betekenen ze precies? Viisi zet het voor je op een rij.

hypotheekofferte

Concept en definitieve hypotheekofferte

De meeste geldverstrekkers maken na het indienen van een hypotheekaanvraag eerst een concept hypotheekofferte op. Dit wordt ook het rente-aanbod of indicatief voorstel genoemd. Pas als aan alle voorbehouden uit het concept is voldaan, maakt de geldverstrekker een definitieve hypotheekofferte op. Deze definitieve offerte is bindend voor de geldverstrekker.

Controleer je hypotheekofferte altijd op de volgende punten.

1. De hypotheekrente

Het hypotheekrentepercentage dat wordt aangeboden in de hypotheekofferte is opgebouwd uit een standaardrente en soms kortingen en opslagen. De rente staat vast gedurende de rentevaste periode die is gekozen, tenzij er sprake is van een variabele rente.

Meer over de hypotheekrente

2. Offertegeldigheid en verlengingskosten

Iedere hypotheekofferte heeft na ondertekening een bepaalde geldigheidsduur. De offerte moet ten minste nog geldig zijn op het moment van passeren van de hypotheekakte. Houd hier rekening mee met het vastleggen van de passeerdatum. Als de passeerdatum verder in de toekomst ligt (langer dan 3 tot 4 maanden) is het raadzaam om goed op de voorwaarden bij verlenging te letten.

Meer over offertegeldigheid en verlengingskosten

3. Het hypotheekrecht en de hypothecaire inschrijving

Bij het aangaan van een hypothecaire lening geef je de geldverstrekker het recht van hypotheek op de woning. Dit is een zekerheidsrecht voor de geldverstrekker. Concreet betekent dit dat wanneer je bijvoorbeeld de rente en/of aflossing niet betaalt, de geldverstrekker de woning kan verkopen. De opbrengst kan dan worden gebruikt om de vorderingen op jou als schuldenaar te innen. Deze bevoegdheid heeft de geldverstrekker tot maximaal het in de hypotheekakte vermelde bedrag als hoofdsom.

Meer over het hypotheekrecht en de hypothecaire inschrijving

4. De verpandingsakte

In geval van overlijden bestaat er een verhoogd risico voor de geldverstrekker dat de lening niet kan worden terugbetaald. Het inkomen van de overledene valt immers weg wat als gevolg kan hebben dat de achtergebleven partner of nabestaanden niet meer aan de verplichtingen kunnen voldoen. Een (gedwongen) verkoop van de woning levert niet altijd voldoende op. Daarom stellen sommige geldverstrekkers een overlijdensrisicoverzekering verplicht voor dat deel van de hypotheek dat uitkomt boven (meestal) 80 procent van de marktwaarde van de woning. De uitkering van de overlijdensrisicoverzekering wordt dan verpand aan de geldgever.

Meer over de verpandingsakte

Hulp nodig?

Viisi helpt je graag met het controleren van je hypotheekofferte. En natuurlijk leggen we je ook graag uit wat al deze termen voor jou precies betekenen. Maak hieronder een vrijblijvende belafspraak om te bespreken wat we voor jou kunnen doen.

Plan een vrijblijvende belafspraak