De hypotheekofferte is een belangrijk document bij de aanvraag van je hypotheek. Het bevat vaak termen of jargon die voor kopers lastig te begrijpen zijn. Wat zijn de belangrijkste punten uit zo’n hypotheekofferte? En wat betekenen ze precies? Viisi zet het voor je op een rij.

hypotheekofferte

Concept en definitieve hypotheekofferte

De meeste geldverstrekkers maken na het indienen van een hypotheekaanvraag eerst een concept hypotheekofferte op. Dit wordt ook het rente-aanbod of indicatief voorstel genoemd. Pas als aan alle voorbehouden uit het concept is voldaan, maakt de geldverstrekker een definitieve hypotheekofferte op. Deze definitieve offerte is bindend voor de geldverstrekker. Dit betekent dat de geldverstrekker het aanbod niet meer kan intrekken als je de getekende offerte op tijd hebt teruggestuurd.

Controleer je hypotheekofferte altijd op de volgende punten.

1. De hypotheekrente

Het hypotheekrentepercentage dat wordt aangeboden in de hypotheekofferte is opgebouwd uit een standaardrente en soms kortingen en opslagen. De rente staat vast gedurende de rentevaste periode die is gekozen, tenzij er sprake is van een variabele rente.

Meer over de hypotheekrente

2. Offertegeldigheid en verlengingskosten

Iedere hypotheekofferte heeft na ondertekening een bepaalde geldigheidsduur. De offerte moet ten minste nog geldig zijn op het moment van passeren van de hypotheekakte. Houd hier rekening mee met het vastleggen van de passeerdatum. Als de passeerdatum verder in de toekomst ligt (langer dan 3 tot 4 maanden) is het raadzaam om goed op de voorwaarden bij verlenging te letten.

Meer over offertegeldigheid en verlengingskosten

3. Annuleringskosten

Wil je de offerte alsnog annuleren? Dan kunnen er annuleringskosten van toepassing zijn. Deze bedragen vaak 1% van de hypotheeksom, maar kunnen tot oplopen tot 3%. Bij een aantal geldverstrekkers kan je zonder kosten annuleren. Het is ook mogelijk dat je alleen annuleringskosten betaalt nadat de offerte is verlengd.

Mogelijke redenen om een geaccepteerde offerte te annuleren zijn dat de rente bij een andere geldverstrekker sterk is gedaald, of dat er iets in jouw situatie is gewijzigd (bijvoorbeeld een overdracht die veel eerder kan plaatsvinden, of een onverwachte schenking).

4. Het hypotheekrecht en de hypothecaire inschrijving

Bij het aangaan van een hypothecaire lening geef je de geldverstrekker het recht van hypotheek op de woning. Dit is een zekerheidsrecht voor de geldverstrekker. Concreet betekent dit dat wanneer je bijvoorbeeld de rente en/of aflossing niet betaalt, de geldverstrekker de woning kan verkopen. De opbrengst kan dan worden gebruikt om de vorderingen op jou als schuldenaar te innen. Deze bevoegdheid heeft de geldverstrekker tot maximaal het in de hypotheekakte vermelde bedrag als hoofdsom.

Meer over het hypotheekrecht en de hypothecaire inschrijving

Hulp nodig?

Viisi helpt je graag met het controleren van je hypotheekofferte. En natuurlijk leggen we je ook graag uit wat al deze termen voor jou precies betekenen. Bel gerust je Viisi-adviseur, dan kijkt hij of zij met je mee!

Neem contact op met jouw Viisi-adviseur