Bij het aangaan van een hypothecaire lening geef je de geldverstrekker het recht van hypotheek op de woning. Dit is een zekerheidsrecht voor de geldverstrekker. Concreet betekent dit dat wanneer je bijvoorbeeld de rente en/of aflossing niet betaalt, de geldverstrekker de woning kan verkopen. De opbrengst kan dan worden gebruikt om de vorderingen op jou als schuldenaar te innen. Deze bevoegdheid heeft de geldverstrekker tot maximaal het in de hypotheekakte vermelde bedrag als hoofdsom.

Wat is een (verhoogde) hypothecaire inschrijving?

Een verhoogde hypothecaire inschrijving heeft meestal als doel toekomstige notariskosten te kunnen besparen. Een verhoogde hypothecaire inschrijving houdt in dat het in de hypotheekakte vermelde hypotheekbedrag in hoofdsom hoger is dan het bedrag dat nu daadwerkelijk wordt geleend. De meeste notarissen rekenen geen extra kosten voor een verhoogde inschrijving.

Het voordeel van een verhoogde hypothecaire inschrijving is dat de geldlening bij dezelfde geldverstrekker kan worden verhoogd tot het in de hypotheekakte genoemde hoofdsom, zonder dat een nieuwe hypotheekakte is vereist.

Een voorbeeld ter verduidelijking:

Wanneer je een hypotheek (in hoofdsom) hebt van € 250.000,- terwijl er slechts € 200.000,- daadwerkelijk is geleend, kan bij dezelfde geldverstrekker een aanvullende lening van maximaal € 50.000,- worden aangegaan zonder dat hiervoor een nieuwe hypotheekakte is vereist. Bijvoorbeeld voor verbouwing of verbetering van de woning. De notaris- en kadasterkosten kunnen worden bespaard.

Voor deze aanvullende lening dient overigens wel weer een offertetraject bij de geldverstrekker te worden opgestart met de daaraan verbonden kosten (advieskosten, taxatiekosten et cetera) vergelijkbaar met de aanvraag van de oorspronkelijke hypotheek.

In theorie betekent dit ook dat de geldverstrekker de lening plus de gemaakte kosten op je kan verhalen tot het ingeschreven bedrag, mocht je niet betalen of de woning verwaarlozen. Denk hierbij aan incassokosten et cetera. Een geldverstrekker kan uiteraard nooit meer kosten verhalen, dan er daadwerkelijk zijn gemaakt.