Aankoopmakelaar inschakelen

Je bent vrij in de keuze voor een bepaalde taxateur. Maar dat betekent niet dat iedere taxateur ingeschakeld kan worden om de woning te taxeren. Er zijn verschillende eisen.

Eisen voor geldverstrekker

  • Onafhankelijk: de taxateur mag op geen enkele wijze betrokken zijn bij de verkopende- of kopende partij. Dus een taxateur die werkt bij het kantoor van de verkopend makelaar of taxateur die familie is van de koper is verboden;
  • Kennis van de lokale omstandigheden: vaak dient een taxateur binnen een bepaalde straal van het te taxeren pand gevestigd te zijn. Zo wordt gewaarborgd dat de taxateur kennis heeft van de lokale omstandigheden. Vaak is de grens in steden 10 kilometer en buiten de stad 20 kilometer;
  • Opleiding en ervaring: iemand mag zich pas RMT Makelaar Taxateur noemen wanneer de taxateur de opleiding tot Register Makelaar Taxateur met succes heeft afgerond én er voldoende ervaring is opgebouwd met het taxeren van onderpanden;
  • Validatie-instituut: een taxatierapport wordt door een onafhankelijk instituut gecontroleerd en uiteindelijk goedgekeurd (of afgekeurd als er onevenwichtigheden zijn geconstateerd). Het NWWI is de meest bekende, een geldverstrekker kan specifieke eisen stellen voor welke instituten wel of niet zijn toegestaan.

Eisen voor jezelf als koper

  • Onafhankelijk: het is in jouw eigen belang dat een taxateur een onafhankelijke inschatting geeft van de waarde en de eventuele nadelen van een woning. Een goed kritisch rapport is een signaal om wellicht nog van de koop af te zien nu het nog net kan. Wij raden om deze reden af om de taxatie via bevriende taxateurs via de aankoop- of verkoopmakelaar in te laten schakelen. De taxateur kan dan een reden hebben om de waarde vrij gemakkelijk op de koopsom te bepalen zodat de transactie gemakkelijker doorgaat (totdat de bank kritisch wordt);
  • Tarief: een goede taxateur hoeft niet altijd een hoge vergoeding in rekening te brengen. Je hebt een taxatie vanaf € 630;
  • Kennis en ervaring: net als voor de geldverstrekker is het voor jezelf natuurlijk ook van belang dat een taxateur de juiste opleiding en ervaring bezit.
  • Proces: een taxatatierapport kan een bottle-neck zijn in het compleet krijgen van jouw hypotheekdossier. Het is daarom belangrijk dat een taxateur een rapport snel kan aanleveren én als er iets aangepast dienst te worden dat ook snel regelt. Hierbij geldt wel dat een taxateur soms afhankelijk is van informatie van de verkopend makelaar of de gemeente, op de snelheid hiervan heeft een taxateur in principe geen invloed.

Taxatierapport aanvragen kan via Viisi

Als wij het rapport voor je aanvragen, doen we dat via een betrouwbare samenwerkingspartner die altijd een lokale, onafhankelijke taxateur inschakelt voor de taxatie. Mocht er toch iets in het taxatierapport aangepast moeten worden, dan wordt ervoor gezorgd dat dit snel en met zo min mogelijk last voor jou uitgevoerd wordt. Er is zo controle op de kwaliteit en snelheid waardoor de hypotheekaanvraag eerder door de geldverstrekker beoordeeld en akkoord gegeven kan worden.

Overigens kunnen wij alleen op snelheid en service controleren, de getaxeerde waarde wordt door de taxateur zelf, naar eigen onafhankelijk inzicht bepaald.

Wil je toch zelf de taxatie aanvragen, let er dan op dat het rapport is opgemaakt door een onafhankelijke taxateur. Dit wil zeggen dat het rapport niet opgesteld mag worden door een makelaar of taxateur die direct of indirect bij de aan- of verkoop betrokken is. Daarnaast dient een taxatierapport te worden gevalideerd door een onafhankelijk instituut, aangesloten bij NRVT Om er zeker van te zijn dat jouw taxatierapport geaccepteerd wordt door alle mogelijke geldverstrekkers raden wij een NWWI-rapport aan.