Je bent na alle stappen bij het kopen van een huis als een blok voor een appartement gevallen. En je bent niet de enige: ongeveer 1 op de 4 verkochte woningen is een appartement (NVM – 2e kwartaal 2022). In de grote steden ligt dit aantal nog veel hoger. Maar waar moet je nu precies op letten als je een appartement koopt? Bekijk onze checklist en lees onze appartement kopen tips.

Appartement-kopen-tips

Bestudeer de splitsingsakte aandachtig

Als koper van een appartement verkrijg je een aandeel in het eigendom van het pand plus het exclusieve gebruiksrecht van een gedeelte van het gebouw. Van welk deel jij de eigenaar bent en welk deel onder gezamenlijk eigendom valt, wordt bepaald in de splitsingsakte. De splitsingsakte wordt samen met de splitsingstekening ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Op de splitsingstekening zijn de grenzen tussen de verschillende appartementen aangegeven. Deze documenten zijn openbaar en kunnen duidelijkheid verschaffen over wie de eigenaar is, bijvoorbeeld van de berging. Bestudeer deze documenten vooraf goed, om misverstanden te voorkomen.

In principe mag elke eigenaar van onroerend goed zijn gebouw splitsen, in sommige gevallen heb je wel een splitsingsvergunning nodig. Als er nog geen splitsingsakte is, dan moet deze eerst opgesteld worden door een notaris voordat er delen van het gebouw verkocht kunnen worden. Vraag dus, zeker bij (ver)nieuwbouwprojecten, naar de stand van zaken van splitsingsdocumenten.

Tip van de adviseur bij de aankoop van een (ver)nieuwbouw appartement:

Soms heb je van de gemeente een splitsingsvergunning nodig. Hier vind je bijvoorbeeld de regels voor de gemeente Amsterdam. In sommige gevallen kan de gemeente de vergunning tot splitsing afwijzen, of kan het afgeven lang duren. Geldverstrekkers willen de vergunning doorgaans zien voordat ze goedkeuring verlenen voor het aangaan van de hypotheek. Vraag daarom tijdig naar de stand van zaken bij de verkopend makelaar.

Wees op de hoogte van je rechten en plichten in het splitsingsdocument

Bij een splitsingsakte hoort een splitsingsreglement. Vaak wordt er verwezen naar een modelreglement. In het splitsingsreglement zijn de rechten en plichten van de eigenaren van het pand beschreven. Bijvoorbeeld over het gebruik, beheer en onderhoud van de verschillende ruimten. Soms zijn er aanvullende bepalingen opgenomen in het reglement. In veel splitsingsreglementen is bijvoorbeeld opgenomen dat reguliere verhuur (ook short-stay via Airnbnb) van de woning slechts is toegestaan na toestemming van de Vereniging van Eigenaren of dat het niet zomaar is toegestaan om een parket- of stenen vloer aan te brengen. Het is verstandig het reglement vooraf door te lezen om niet tegen onverwachte regels en plichten aan te lopen.

Zorg dat je op de hoogte bent van de servicekosten

Bij een appartement betaal je als eigenaar een eigen bijdrage voor het onderhoud van het pand, ook wel de servicekosten of VvE-bijdrage genoemd. Deze servicekosten komen nog bovenop je hypotheeklasten en andere vaste lasten.

Check of je appartement een actieve Vereniging van Eigenaren (VvE) heeft

De Vereniging van Eigenaren (VvE) komt wettelijk tot stand op het moment dat er een notariële splitsingsakte is ondertekend. Alle ‘appartementseigenaren’ worden vervolgens lid van de VvE. Deze eigenaren zijn gezamenlijk eigenaar van het gehele complex. De VvE bestaat niet alleen op papier. De VvE zelf (naam, adres, oprichtingsdatum) en het bestuur van de VvE moeten worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Download onze handige VvE-Checklist voor meer informatie.

Waar moet je op letten bij een VvE?

Het is belangrijk regelmatig met alle eigenaren bij elkaar te komen om afspraken te maken over verschillende gemeenschappelijke zaken. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Er is sprake van een ‘actieve vereniging’ als:

  • de leden minimaal één maal per jaar met elkaar vergaderen
  • de vereniging een voorzitter en een bestuurder heeft
  • er een collectieve opstalverzekering is afgesloten
  • de VvE ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Dit is wettelijk zelfs verplicht. Alleen als de splitsing heeft plaatsgevonden vóór 1972, is het inschrijven bij de KvK niet verplicht.
  • er een bankrekening geopend is op naam van de VvE
  • de leden maandelijks een bijdrage betalen (servicekosten)
  • er een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is opgesteld. Let op: indien er geen MJOP is dan dient er minimaal een bouwkundig rapport te worden aangeleverd waaruit de onderhoudsstaat van het pand blijkt, of het moet duidelijk zijn dat dit overbodig is.

Onderhoudsfonds

Verdiep je vooraf in het opgebouwde reservefonds, en wat hiermee nog bekostigd moet worden. VvE’s zijn verplicht om een reservefonds te hebben. Uit dit fonds betaalt de VvE kosten die niet jaarlijks voorkomen, zoals groot onderhoud. Een ruime reserve geeft een kleinere kans op tekorten. De stand van het onderhoudsfonds dient voldoende te zijn in relatie tot het MJOP.

Bij achterstallig onderhoud kan de gemeente op grond van de Woningwet een VvE-vergadering bijeenroepen. Ook kan ze een VvE verplichten om een onderhoudsplan op te stellen en uit te voeren.

Tip: De Belastingdienst ziet het reservefonds van de VvE als een spaar- of beleggingsbezit. Bij de aangifte inkomstenbelasting hoor je jouw aandeel in het reservefonds dan ook op te geven in box 3.

Wat als de VvE niet actief is?

De VvE ontstaat van rechtswege en moet verplicht zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en een reservefonds hebben. Wanneer het pand niet actief wordt onderhouden, spreken we over een ‘slapende VvE’.

Wanneer het pand niet actief wordt onderhouden, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de staat waar het pand zich in bevindt en de waarde ervan. Bovendien kan het zijn dat je als eigenaar plotseling een hoog bedrag moet bijleggen voor noodzakelijk onderhoud. Dit kan leiden tot financiële problemen. Het ontbreken van een actieve VvE kan zelfs een reden zijn voor een geldverstrekker om de hypotheekaanvraag af te wijzen.

Een slapende VvE kan daarom een obstakel zijn bij de hypotheekaanvraag. Je kunt de stukken van de VvE vooraf opvragen. De verkoper is verplicht deze informatie te verstrekken. Ook kun je in het taxatierapport de stand van zaken van de VvE vinden.

Ideaal appartement gevonden: wat nu?

Blijkt het appartement dat je op het oog had nog steeds een goede match? Dan is het tijd om toe te slaan. Via ons bereken je gemakkelijk je maximale hypotheek. Plan kosteloos en vrijblijvend een oriënterend telefonisch gesprek in met een van onze adviseurs.

Tip: Heb je al een koophuis? Bekijk onze tips bij het inschakelen van een verkoopmakelaar.

Plan een afspraak

Download de VvE-Checklist

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Deel dit artikel: