Waar moet je op letten in een hypotheekofferte?

De hypotheekofferte is een belangrijk document bij de aanvraag van je hypotheek. Een hypotheekofferte bevat vaak termen of jargon die niet aan iedereen bekend zijn. Wat is belangrijk? Waar moet je vooral op letten als je de hypotheekofferte leest? In deze handleiding bespreken we een aantal belangrijke punten en veel gestelde vragen.

De meeste geldverstrekkers maken na het indienen van een hypotheekaanvraag eerst een concept hypotheekofferte op. Dit wordt soms ook rente-aanbod of indicatief voorstel genoemd. Als aan alle voorbehouden uit het concept is voldaan, dan maakt de geldverstrekker een definitieve hypotheekofferte op. Deze definitieve offerte is bindend voor de geldverstrekker.