Onder promovendi speelt vaak het idee dat het niet mogelijk is om een hypotheek te krijgen tijdens het promotieonderzoek. Tijdelijke arbeidscontracten zijn tenslotte niet populair bij hypotheekverstrekkers. Toch zijn er mogelijkheden voor de aanschaf van een woning in deze periode. Dankzij de (vaak) goede toekomstperspectieven hebben verschillende aanbieders een speciaal beleid voor PhD’ers. Afhankelijk van je situatie is vaak meer mogelijk dan van tevoren wordt gedacht.

1. Zo krijgt de promovendus wél een hypotheek

Menig promovendus stelt het kopen van een huis onterecht uit. Uit vrees tijdens het promotieonderzoek geen hypotheek te kunnen krijgen. Wij willen dat daar snel verandering in komt. Door de juiste voorbereiding is een passende hypotheek immers ook voor een promovendus binnen bereik.

De regels rond hypotheekverstrekking zijn de afgelopen jaren strenger geworden. Geldverstrekkers eisen meer zekerheden. Huizenkopers in spé zonder vast arbeidscontract komen vaak niet in aanmerking voor een hypotheek. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor promovendi die binnen een universiteit of academisch ziekenhuis werken aan hun promotieonderzoek. Door het ontbreken van een vast arbeidscontract zien veel geldverstrekkers hen als flexwerkers. Die worden door het ontbreken van zekerheid over het inkomen gezien als risicovol. Onterecht, want er zijn verschillende redenen waarom een promovendus of PhD-student wél in aanmerking komt voor woningfinanciering.

Meer mogelijk dan gedacht

Wij adviseren regelmatig klanten die een huis willen kopen terwijl ze werken aan hun promotieonderzoek. Veel van hen vrezen geen of slechts een beperkte financiering te krijgen. Promovendi vallen standaard buiten de acceptatiecriteria van geldverstrekker. Geldverstrekkers kunnen hiervan afwijken, mits goed gemotiveerd. Vaak is meer mogelijk dan gedacht. Veel hangt af van de voorbereiding van de hypotheekaanvraag. Wij begrijpen de situatie van promovendi én de criteria die een rol spelen bij financiering. Van belang zijn onder andere:

  • de duur van het promotieonderzoek;
  • een eventuele intentieverklaring;
  • het toekomstperspectief van de promovendus op de arbeidsmarkt.

Versnellen

Wij merken dat de discussie over flexibele arbeidscontracten ook geldverstrekkers bezighoudt. Het aantal vaste arbeidscontracten neemt al jaren af. Reden om naar andere criteria te kijken dan naar het arbeidscontract alleen. Opleidingsniveau en carrièreperspectief spelen steeds vaker een rol. Dit is een trend in het voordeel van promovendi. Voor ons gaan deze veranderingen echter niet snel genoeg. Wij willen deze trend versnellen; de aanjager zijn van verandering. Dat doen wij onder andere door het financieel potentieel van de doelgroep bij geldverstrekkers onder de aandacht te brengen.

Carrièreperspectief

Belangrijk argument voor geldverstrekkers is het goede carrièreperspectief. De promovendus heeft na afronding van de studie snel een baan – in of buiten zijn promotiegebied – waarin hij meestal goed verdient. Zeker bij een promotieonderzoek op medisch of juridisch gebied. Maar ook promovendi in andere richtingen hebben goede toekomstperspectieven. Dat wordt bevestigd door recent wetenschappelijk onderzoek van Universiteit Leiden onder afgestudeerde promovendi. Van alle academici hebben promovendi het vaakst betaald werk na hun studie. Iets meer dan 2 procent heeft geen baan na afronding van het opleidings- en promotietraject. Ten opzichte van bijna 8 procent werkloosheid bij de Nederlandse beroepsbevolking als geheel.

Overtuiging

Wij weten welke hypotheekaanbieders in hun toetsingsbeleid rekening houden met promovendi. Dit zijn acht partijen, ongeveer 1/3e van de geldverstrekkers. In feite zouden echter alle partijen over de juiste kennis moeten beschikken om de hypotheekaanvraag van de doelgroep goed te kunnen beoordelen.

Het is niet ons netwerk alleen dat wij inzetten om promovendi aan een passende hypotheek te helpen. Door jarenlange ervaring binnen de hoogopgeleide doelgroep weten wij wat de doorslag geeft bij het verkrijgen van een hypothecaire financiering. In de praktijk merken we dat banken relatief onbekend zijn met promovendi. Wij leggen bijvoorbeeld regelmatig aan acceptanten uit wat een promotieonderzoek is. Wij zijn gespecialiseerd in hoger opgeleide klanten en komen regelmatig promovendi tegen. Daarnaast zijn alle adviseurs bij ons academisch opgeleid of gepromoveerd. We kunnen daarom goed motiveren waarom klanten geschikt zijn voor het aangaan van een hypothecaire financiering.

Promovendi in soorten en maten

  • Assistent in opleiding (aoi): richt zich naast het onderzoek ook op het geven van onderwijs.
  • Onderzoeker in opleiding (oio): richt zich meestal voornamelijk op onderzoek.
  • Arts-onderzoeker: onderzoeker met geneeskundige achtergrond en vaak ook klinische taken.
  • Doctor of Philosophy (PhD): Engelse aanduiding voor promovendus.

Wij zien dat promovendi er soms niet in slagen financiering te vinden voor de aankoop van een eigen woning. Dat vinden wij jammer en bovenal onnodig. Door de juiste voorbereiding is een passende hypotheek ook voor de promovendus binnen bereik.

Meer weten over het kopen van een huis als promovendus? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bronnen en achtergrondinformatie:
CBS – actuele werkloosheidscijfers
Universiteit Leiden – onderzoek carrièrekansen promovendi

2. Kan ik tijdens mijn promotieonderzoek een hypotheek krijgen?

Of het mogelijk is om een hypotheek te verkrijgen, hangt af van de situatie waar je je in bevindt. Er zijn drie situaties te onderscheiden.

1. Je bent al 3 jaar of meer met je promotieonderzoek bezig

Loopt je promotieonderzoek al drie jaar en heb je drie jaaropgaves die dit aantonen? Dan is het mogelijk om een hypotheek aan te vragen op basis van flexinkomen. Wanneer de koopsom onder de NHG-grens ligt, kan je ook aanspraak maken op een NHG-hypotheek.

2. Je bent korter dan 3 jaar met je promotieonderzoek bezig en je kunt een intentieverklaring krijgen

Omdat de gemiddelde promotie vier tot vijf jaar duurt, heeft een arbeidsovereenkomst meestal een tijdelijk karakter. Hierdoor is het verkrijgen van een intentieverklaring voor PhD’ers niet gebruikelijk. Er zijn natuurlijk uitzonderingen; mogelijk ben je al overeengekomen dat je aan de universiteit of aan je werkgever verbonden blijft. We adviseren je daarom altijd na te vragen of je in aanmerking komt voor een intentieverklaring.

Wanneer de koopsom onder de NHG-grens ligt, kan je met een intentieverklaring aanspraak maken op een NHG-hypotheek. Ligt de koopsom boven de NHG-grens? Dan kan een extra motivatie nodig zijn. Overleg dit goed met je adviseur.

3. Je bent nog geen 3 jaar met je promotieonderzoek bezig en je kunt geen intentieverklaring krijgen

Wanneer je geen intentieverklaring kunt krijgen en nog geen drie jaaropgaves kunt overleggen, betekent dit niet per definitie dat je geen hypotheek kunt krijgen. Er zijn zeker wel mogelijkheden. Zo zijn er verschillende geldverstrekkers (zoals ABN, Aegon en NIBC) die een speciaal beleid hebben voor PhD’ers. Er wordt dan gekeken naar jouw specifieke situatie, bijvoorbeeld in welk vakgebied je promoveert en of je een goed toekomstperspectief op de arbeidsmarkt kunt aantonen.

Afhankelijk van de hypotheekaanbieder kunnen er daarnaast extra eisen worden gesteld, zoals het inbrengen van een hoger percentage aan eigen geld. In veel situaties kun je daarmee toch in aanmerking komen voor een hypotheek.

Weten wat er voor jou mogelijk is?

Dankzij onze uitgebreide ervaring met promovendi kunnen wij een goede inschatting maken van jouw mogelijkheden. Neem daarom vrijblijvend contact met ons op!

3. De PhD-hypotheek van Thomas & Anna

Als Thomas (24) en Anna (26) een afspraak maken met de Viisi-adviseur hebben ze net een bod gedaan op een mooi appartement in Amsterdam. De koopsom is € 275.000. Een bedrag dat ze op basis van hun beider inkomen en werksituatie makkelijk kunnen lenen, zo hebben ze online berekend. Anna werkt in de IT en heeft een contract voor onbepaalde tijd. Thomas heeft Natuurkunde gestudeerd en is na zijn studie direct met een promotie-onderzoek gestart, waarvoor hij in dienst is bij de universiteit.

Financieringsmogelijkheden

In de praktijk valt het verkrijgen van financiering de twee echter flink tegen. Veel van de geldverstrekkers die ze hebben benaderd, willen alleen het inkomen van Anna meetellen in de hypotheekberekening. Alleen op Anna’s inkomen kunnen ze de koopsom echter niet financieren. Dit terwijl ook Thomas een vergelijkbaar salaris verdient bij de universiteit. Bovendien hebben de twee de afgelopen jaren flink gespaard en zijn er geen (studie)schulden.

Contract voor bepaalde tijd

Struikelpunt voor de meeste geldverstrekkers is dat Thomas een contract heeft voor bepaalde tijd. Er is geen intentie om het dienstverband daarna om te zetten in een vast dienstverband. Een situatie die zeer gebruikelijk is in de academische wereld, zo weet de Viisi-adviseur. Slechts een beperkt deel van de promovendi blijft immers bij de universiteit werken. Het overgrote deel start een veelal succesvolle carrière in het bedrijfsleven – binnen of buiten het eigen vakgebied. In de standaard acceptatie-eisen van geldverstrekkers wordt hier geen rekening mee gehouden, weten we bij Viisi.

Kennis delen

De Viisi-adviseur deelt daarom zijn kennis met de acceptanten van de geldverstrekkers. Inclusief wetenschappelijk onderbouwde informatie over de goede toekomstperspectieven van Natuurkunde-promovendi. Mede door deze informatie besluit de geldverstrekker het inkomen van Thomas toch mee te nemen bij de financiering. Thomas en Anna kunnen daardoor het appartement – hun bod is geaccepteerd! – toch kopen.

Benieuwd naar jouw mogelijkheden?

Ben je benieuwd wat er in jouw situatie mogelijk is? Maak dan een vrijblijvende telefonische afspraak met één van onze adviseurs.

Plan een belafspraak