“De situatie op de woningmarkt is nijpend. Een goed en betaalbaar koop- of huurhuis is voor steeds meer mensen onbereikbaar, vooral voor starters en jongeren. Daar mogen we ons niet bij neerleggen. Iedereen heeft recht op een eigen thuis in een veilige, bereikbare en aantrekkelijke wijk en daar ligt een kerntaak voor de overheid.” Dat zei koning Willem Alexander in de Troonrede. Viisi zet de belangrijkste punten op het gebied van wonen en de woningmarkt voor je op een rij.

Prinsjesdag 2023

’Door de hoge huizenprijzen en de stijgende hypotheekrente, nemen met name voor starters de maandlasten voor het financieren van een koopwoning sterk toe. Dit maakt het voor hen lastiger om een betaalbare woning te vinden’, aldus het kabinet in de Miljoenennota.

‘Daarnaast zorgen de schaarste en de gestegen huizenprijzen voor hogere huurprijzen in de vrije huursector, waardoor de woonlasten van huurders ten opzichte van het inkomen toenemen en de doorstroming van sociale huur naar de vrije huursector wordt belemmerd. Ook zijn er minder huurwoningen beschikbaar voor mensen met een middeninkomen. De gevolgen zijn met name groot voor huishoudens met een lager (midden)inkomen, voor wie de woonlasten een relatief groot aandeel van hun uitgaven vormen.’

Hier krijg je als woningbezitter of koper mee te maken:

 • In 2023 en 2024 komt in totaal € 300 miljoen vrij voor het Nationaal Isolatieprogramma. Dat is een meerjarig programma om woningen beter te isoleren. Door het extra geld kunnen meer huishoudens hun woning energiezuiniger maken (verduurzamen). En zo besparen op hun energiekosten.
 • Het wordt goedkoper om zonnepanelen aan te schaffen door het verlagen van de BTW naar 0%.
 • In 2022 en 2023 bedraagt de lastenverlichting voor burgers circa € 4,8 miljard. Deze verlichting komt onder andere door de compensatie van de hogere energieprijzen in deze jaren. Omdat deze maatregelen grotendeels tijdelijk zijn, gaat het effect in 2024 en 2025 verloren, waardoor in de 2 jaar erna er juist sprake zal zijn van een lastenverzwaring.
 • In de energiebelasting worden de lasten vanaf 2024 geleidelijk verschoven van elektriciteit naar gas.
 • Woningbeleggers en kopers van bedrijfspanden gaan een hogere overdrachtsbelasting betalen. Het tarief wordt voor deze groepen verhoogd van 8% naar 10,4%. Voor starters onder de 35 jaar geldt dat ze geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen bij aankoop van hun woning. Kopers vanaf 35 jaar die de woning zelf gaan bewonen, blijven 2% overdrachtsbelasting betalen.  
 • De regering stelt voor om de schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2024 te laten vervallen. Deze vrijstelling van € 106.671 (in 2022) in de schenkbelasting, ook wel bekend als jubelton,  geldt voor schenkingen aan mensen tussen de 18 en 40 jaar die dit geld gebruiken om een eigen woning te kopen. Voor deze schenkingen geldt een spreidingsmogelijkheid van 3 jaar: het in het eerste jaar onbenutte deel van de vrijstelling kan in de daaropvolgende 2 jaar alsnog worden benut.
 • Het eigenwoningforfait wordt verlaagd.  Voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.200.000 is het percentage 0,35% in 2023. Vanaf € 1.200.000 is het percentage 2,35%.
 • Zoals eigenlijk altijd wordt er gesleuteld aan de tarieven voor de inkomstenbelasting. Dit zijn de huidige en nieuwe tarieven:
Tarieven inkomstenbelasting Box 1 2022 2023
Inkomen tot €68.507 37,07% 36,93%
Inkomen boven €68.507 49,50% 49,50%

In 2022 lag deze grens nog op € 69.399. De tarieven van het eigenwoningforfait en de belastingheffing bepalen het verschil tussen de bruto- en de netto-maandlast voor een hypotheek.

Maatregelen tegen het woningtekort

Het kabinet wil ook de structurele oorzaak van het tekort aan woningen aanpakken. Daarover werd eerder al veel bekend. Dit zijn de hoofdpunten uit de begrotingsstukken:

 • Het kabinet trekt de regie over de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening weer naar zich toe. In de Nationale Woon- en Bouwagenda staat dat er tot 2030 zo’n 900.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Samen met provincies, gemeenten, woningbouwcorporaties en de bouwsector wil het kabinet deze ambitie realiseren, inclusief de bijbehorende infrastructuur en vervoersmogelijkheden.
 • Er is veel vraag naar betaalbare woningen, maar de bouw daarvan loopt achter. Het kabinet maakt daarom vanaf 2023, 10 jaar lang € 100 miljoen vrij voor de Woningbouwimpuls. Dit extra geld gaat naar gemeenten om sneller nieuwe woningen te bouwen voor veel verschillende doelgroepen. In 2022 ging hier al € 250 miljoen naartoe. Voor investeringen in betaalbare woningen is bijna € 11 miljard beschikbaar.
 • In 2023 moeten er 15.000 zogenoemde flex- en transformatiewoningen komen. Flexwoningen zijn volwaardige woningen die in de fabriek worden gemaakt. Daardoor zijn ze in verhouding snel gebouwd. Voor het versnellen van de tijdelijke huisvesting is € 380 miljoen extra beschikbaar.
 • Het Rijk (Rijksvastgoedbedrijf) verbouwt bestaande gebouwen, zoals leegstaande kantoren en zorgvastgoed, tot tijdelijke woningen voor lokale spoedzoekers. Zoals vergunninghouders en vluchtelingen uit Oekraïne.
 • Vanaf 1 januari 2023 wordt het Biedlogboek verplicht voor alle makelaars. Hiermee moet het koopproces eerlijker worden

Uiteraard kunnen onze adviseurs je adviseren over wat deze wijzigingen voor jou betekenen.

Maak een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs

Status maatregelen

Belangrijk om te onthouden is dat alles wat in de Miljoenennota en de bijlagen is opgenomen plannen voor de toekomst zijn. Deze plannen dienen nog in de Tweede – en Eerste Kamer behandeld en – al dan niet aangepast – goedgekeurd te worden voordat deze kunnen worden omgezet in wetgeving. Dit bespreken wordt de ‘Algemene Politieke Beschouwingen’ genoemd.

Bronnen

De volgende bronnen zijn gebruikt als input voor dit blog én bieden voor de lezer die zich verder wil verdiepen een goed startpunt: