Een schenking van een ton krijgen om een huis mee te kopen, dat wordt in 2023 een stuk lastiger en vooral duurder. De zogenaamde ‘jubelton’, het bedrag dat eenmalig belastingvrij mag worden geschonken om een huis te kopen, wordt per 1 januari 2023 verlaagd naar € 27.231. Pas vanaf 2024 verdwijnt de maatregel volledig.

jubelton

Wat is de jubelton?

Met de jubelton regeling mag in 2022 tot € 106.671 belastingvrij worden geschonken om een woning mee te kopen of een hypotheek af te lossen. De jubelton is in 2017 opnieuw ingevoerd om de Nederlandse hypotheekschuld en het aantal hypotheken dat onder water staat te verlagen.

Toch heeft in de Tweede Kamer een meerderheid zich uitgesproken voor het afschaffen van de jubelton. Zo vinden sommige partijen dat de jubelton de ongelijkheid vergroot tussen kinderen met en zonder vermogende ouders. Daarnaast heeft de jubelton mogelijk ook een prijsopdrijvend effect op huizenprijzen. Daarom wordt in 2024 de jubelton afgeschaft. Per 2023 wordt het maximale bedrag verlaagd naar € 27.231.

Een ton over? Wees er dan snel bij!

Wil je een huis kopen met de hulp van je ouders en gebruikmaken van deze schenkingsregeling? Dan kun je dat het beste dit jaar nog doen. Er zit wel een aantal voorwaarden aan de jubelton:

  • Je bent (of je partner is) tussen de 18 en 40 jaar oud
  • Je gebruikt het geld of een groot deel daarvan voor de aankoop of de verbouwing van je eigen woning, of voor het aflossen van je hypotheekschuld
  • Je gebruikt het geld uiterlijk in 2024
  • Je doet belastingaangifte over deze schenking

Lees meer over de schenkingsregeling op de website van de Rijksoverheid.

Hoeveel mag je belastingvrij schenken?

Naast de jubelton zijn er ook andere regelingen waarmee je belastingvrij een bedrag mag schenken. Zo mag je als ouder in 2022 tot € 5.677 belastingvrij aan je (stief- of pleeg)kind schenken. Dit bedrag hoeft niet gebruikt te worden voor een bepaald doel.

De jubelton geldt als een schenking met verhoogde vrijstelling. Naast de jubelton heb je nog 2 andere verhoogde vrijstellingen:

  • Als ouder mag je in 2022 eenmalig tot € 27.231 belastingvrij schenken voor een vrij te besteden doel
  • Je mag als ouder ook eenmalig € 56.724 voor een dure studie belastingvrij aan je (stief)kind schenken.

Let wel op: je mag maar van één verhogingsregeling gebruikmaken. Hebben je ouders jou bijvoorbeeld ooit al een verhoogd bedrag voor je studie geschonken? Dan mogen je ouders niet gebruikmaken van de jubelton regeling. Lees hier meer over de voorwaarden van belastingvrij schenken aan je kinderen.

Advies nodig over een schenking voor jouw woning?

Willen je ouders jou gaan ondersteunen bij de aankoop van je eerste woning? Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring met het gebruik van de jubelton en andere schenkingsvormen. Plan een vrijblijvende afspraak in, we helpen je graag op weg.

Plan direct een afspraak

Deel dit artikel: