Kwaliteitsverbetering woningtaxaties

Update 26 juni 2021: Omdat na verschillende tests blijkt dat de software die benodigd is voor de nieuwe taxatierapporten nog niet naar behoren werkt, is de ingangsdatum verplaatst naar 1 oktober 2021 (voorheen was dit 1 juli 2021).

Per 1 oktober worden taxatierapporten uitgebreid. Er wordt vanaf dan meer aandacht besteed aan de duurzaamheid, onderhoud, fundering en eventuele bouwkundige gebreken van de woning. Ook de onderbouwing van de waarde, en de eventuele erfpacht en de status van de VvE worden uitgebreid. Tot slot wordt het taxatierapport ook beter leesbaar.

In principe goede ontwikkelingen natuurlijk, maar deze wijzigingen kunnen ook zorgen voor langere wachttijden voor taxaties en hogere prijzen. Er zijn namelijk minder makelaars die hier de juiste diploma’s voor hebben, en door de marktwerking kan de prijs van een taxatierapport ook gaan stijgen. We zien nu al prijsstijgingen van € 200. Houd daar dus rekening mee bij een hypotheekaanvraag!

Meer over de nieuwe taxaties