In een aantal grote Nederlandse steden, waaronder Amsterdam en Den Haag staan huizen soms niet op eigen grond. De bezitter van de grond geeft de koper van de woning het recht op gebruik van de grond, maar verkoopt de grond zelf niet. Dit heet erfpacht. In dit artikel vertellen we je wat het precies inhoudt en welke invloed dit heeft op de financiering van je woning.

Canonverplichting

Bij het kopen van een huis op erfpachtgrond, word je de eigenaar van het huis, maar niet van de grond. De eigenaar van de grond zal een bedrag in rekening brengen aan jou voor de pacht van de grond. Dit is de canonverplichting. Je kunt deze vergoeding jaarlijks betalen, maar de canonverplichting kan ook voor een bepaald aantal jaren of eeuwigdurend worden afgekocht. Meestal is de eigenaar van de grond een gemeente. In de gemeente Amsterdam staat bijvoorbeeld ongeveer 60 procent van al het onroerend goed op grond van de gemeente.

Op dit moment wordt de erfpachtregeling in Amsterdam herzien. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij je naar de website van de gemeente Amsterdam.

Erfpacht afkopen

Soms krijg je de mogelijkheid om de erfpacht af te kopen. Of dit wel of niet verstandig is, hangt af van je specifieke situatie. Wij zetten het financiële plaatje graag voor je uiteen. (Eeuwigdurend) afkopen leidt in de eerste jaren tot een verhoging van de maandlast. Daartegenover staan de volgende voordelen:

  • De afkoop is mee te financieren in de hypothecaire lening en één op één waardevermeerderend voor de bepaling van de marktwaarde die ten grondslag ligt aan de maximale hypotheek.
  • De rente van de lening is in beginsel aftrekbaar.
  • Geen onzekerheid meer over de hoogte van de canon in de toekomst, en het beleid van de verpachter.
  • Bij verkoop is er geen belemmering en onzekerheid voor potentiële nieuwe kopers.

Rekenvoorbeeld:

Een annuïteitenhypotheek van € 200.000 met een van rente 2,5 % zonder erfpacht geeft een bruto maandlast van € 790,- (netto ongeveer € 660,-).

Bij niet afkopen erfpacht: (bijvoorbeeld in een situatie met canonverplichting* van € 1.000 per jaar): De bruto maandlast neemt toe tot € 874,- (netto ongeveer € 710,-).

Bij afkopen erfpacht: (voor bijvoorbeeld eenmalig € 30.000, waardoor hypotheek toeneemt tot € 230.000)**: De bruto maandlast neem toe tot € 909,- (netto ongeveer € 765,-).

Wat zijn de gevolgen van erfpacht voor de financiering van een huis?

Voor het financieren van een huis op verpachte grond zijn er aandachtspunten waar geldverstrekkers op letten. De belangrijkste aspecten zijn:

Graag staan wij je bij in de zoektocht naar de best mogelijke manier om je huis en de erfpacht te financieren. Je kunt contact met ons opnemen om een afspraak te maken om samen de mogelijkheden te verkennen.

Bronnen en achtergrondinformatie

* Canon is aftrekbaar
** De rente over deze lening is aftrekbaar