In een aantal grote Nederlandse steden, waaronder Amsterdam en Den Haag, staan huizen soms niet op eigen grond. De bezitter van de grond geeft de koper van de woning dan wel het recht op gebruik van de grond, maar verkoopt de grond zelf niet. Dit noemen we erfpacht. In dit artikel vertellen we je wat erfpacht precies inhoudt en welke invloed het heeft op de financiering van je woning.

Canonverplichting

Bij het kopen van een huis op erfpachtgrond word je de eigenaar van het huis, maar niet van de grond. De eigenaar van de grond zal een bedrag in rekening brengen aan jou, voor de pacht van de grond. Dit heet de canonverplichting. Je kunt deze vergoeding jaarlijks betalen, maar de canonverplichting kan ook voor een bepaald aantal jaren, of eeuwigdurend worden afgekocht. Meestal is de eigenaar van de grond een gemeente. In de gemeente Amsterdam staat bijvoorbeeld ongeveer 60% van al het onroerend goed op grond van de gemeente.

Erfpacht afkopen

In sommige gevallen krijg je de mogelijkheid om de erfpacht af te kopen. Of dit wel of niet verstandig is, hangt af van je specifieke situatie.

De nadelen van de erfpacht (eeuwigdurend) afkopen zijn:

  • Het leidt ot een verhoging van de maandlast in de eerste jaren.
  • Je moet de woning (met name in de eerste jaren na afkoop) voor een hogere waarde verkopen om de afkoopsom terug te verdienen.

Daartegenover staan de volgende voordelen:

  • De afkoop is mee te financieren in de hypothecaire lening en één op één waardevermeerderend voor de bepaling van de marktwaarde die ten grondslag ligt aan de maximale hypotheek.
  • De rente van de lening is in beginsel aftrekbaar.
  • Je hebt geen onzekerheid meer over de hoogte van de canon in de toekomst, en het soms wisselende beleid van de verpachter.
  • Bij verkoop is er geen belemmering en onzekerheid voor potentiële nieuwe kopers.

Rekenvoorbeeld

Een annuïteitenhypotheek van € 200.000 met een van rente 2,5% zonder erfpacht geeft een bruto maandlast van € 790 (netto ongeveer € 660).

Koop je de erfpacht niet af, en heb je bijvoorbeeld een canonverplichting* van € 1.000 per jaar? Dan neemt de bruto maandlast toe tot € 874 (netto ongeveer € 710).

Koop je de erfpacht wel af, voor bijvoorbeeld een eenmalig bedrag van € 30.000, waardoor hypotheek toeneemt tot € 230.000?** Dan neemt de bruto maandlast toe tot € 909 (netto ongeveer € 765).

* Canon is aftrekbaar
** De rente over deze lening is aftrekbaar

Wat zijn de gevolgen van erfpacht voor de financiering van een huis?

Voor het financieren van een huis op verpachte grond zijn er aandachtspunten waar geldverstrekkers op letten. De belangrijkste aspecten zijn:

  • Is de erfpacht afgekocht?
  • Is er jaarlijks een canon verschuldigd?
  • Is er sprake van particuliere erfpacht?

In dit artikel lees je meer over het financieren van een huis op erfpachtgrond.

Viisi helpt je graag bij je zoektocht naar de best mogelijke manier om je huis en de mogelijke erfpacht te financieren. Maak hieronder een vrijblijvende belafspraak met één van onze adviseurs, en bekijk meteen wat je mogelijkheden zijn.

Plan direct een belafspraak

Meer weten over erfpacht?

Op deze websites vind je meer informatie.