De energiekosten nemen een steeds grotere hap uit het besteedbaar inkomen van huishoudens. Onder meer Jeroen Pels van Triodos Bank pleit er al jaren voor om de energiezuinigheid van de woning mee te nemen bij het bepalen van de maximale hypotheek. Tot nu toe is er met dit standpunt nog weinig gebeurd, het is tijd dat dit verandert, schrijft Hendrik Schakel in zijn column op amweb.nl.

Viisi Hypotheken

Hoeveel hypotheek iemand maximaal mag hebben, wordt elk jaar door het Nibud berekend en geadviseerd. Over het algemeen wordt dit advies ook overgenomen in de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en dat is het dan.

Bij de publicatie van het laatste Rapport Advies Financieringslastnormen 2022 schreef het Nibud:

Hoewel soms wordt gepleit om de normen te verruimen of juist te verkrappen als oplossing voor de woningmarktproblemen, kijkt het Nibud naar de betaalbaarheid. Vanuit de portemonnee geredeneerd, is er momenteel geen reden om de methodiek achter de berekeningen aan te passen.”

Niets over energielasten

In 2021 was er voor het Nibud geen reden om de systematiek aan te passen. Maar hoe is dat nu? Met stijgende hypotheekrentes, hogere inflatie en met name hoge energiekosten, ziet de wereld er anders uit. In de Consultatie Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2023 is helaas niets te zien over de energielasten.

De mogelijkheid van stijgende hypotheekrentes werd gelukkig al wel door het Nibud meegewogen. Maar energielasten die nu bijvoorbeeld van €200 naar €600 stijgen, speelden nog geen rol in de berekeningen.

Afslag op slechte labels

Nu is hét moment om de energielasten mee te laten wegen in de Nibud-berekeningen. Kopers van woningen met label A of beter kunnen dan nog evenveel lenen als nu. Wie echter een woning met een slechter energielabel koopt, krijgt een afslag op de maximale hypotheek. Huishoudens zijn dan beter beschermd tegen te hoge woonlasten door hogere energieprijzen.

Verkopers gaan verduurzamen

Wat betekent dit verder? Ten eerste verwacht ik dat met name verkopers hierdoor gestimuleerd worden om de woning te verduurzamen. Hierdoor kunnen potentiële kopers meer hypotheek krijgen en dus ook een beter (hoger) bod doen op de woning. Ten tweede is het voor hypotheekadviseurs veel makkelijker om met hun klanten verduurzaming te bespreken en te realiseren. De meest gestelde vraag ‘wat kan ik maximaal aan hypotheek krijgen?’, kan dan immers niet worden beantwoord zonder te kijken naar het energielabel van de woning.

 

Hendrik Schakel - Viisi HypothekenHendrik Schakel is mede-oprichter en adviseur bij Viisi Hypotheken. Binnen Viisi houdt hij zich onder andere bezig met het blijven ontwikkelen van de advieskwaliteit. Hendrik studeerde scheikunde en economie. Het uitleggen van moeilijke thema’s in begrijpelijke taal is iets wat hij graag doet. Hij schrijft columns voor amweb.nl, VVP Nederland en diverse dagbladen.

 

De laatste drie columns van Hendrik Schakel