Op de Nederlandse woningmarkt wordt al enige tijd record na record verbroken. Ondanks reportages, protesten, Kamervragen en een groeiende onvrede onder woningzoekers steeg de gemiddelde woningprijs in het afgelopen kwartaal met maar liefst 17,5%. Een eerste koopwoning raakte hierdoor het afgelopen kwartaal voor veel Nederlandse starters nog verder uit zicht. De situatie is momenteel zo nijpend, dat nog maar 1 op de 5 jonge Nederlanders in 2022 een eerste huis denkt te kopen.

Om meer inzicht te krijgen in het huidige sentiment onder Nederlandse starters, doet Viisi Hypotheken ieder kwartaal onderzoek onder meer dan 1.000 jonge Nederlanders (22 tot 35 jaar) en vraagt hen naar hun ervaringen en verwachtingen.

Slechts 1 op de 5 starters verwacht in 2022 eerste huis te kopen

Het afschaffen van de overdrachtsbelasting, ruimere leennormen en zelfs een zelfbewoningsplicht in populaire gebieden hebben niet kunnen voorkomen dat een steeds groter deel van de Nederlandse starters hun toekomstige kansen op de woningmarkt somber inschat. Vergeleken bij het voorgaande kwartaal, daalde het percentage starters dat in 2022 een huis denkt te gaan kopen, van 23% naar 19%. Opvallend genoeg was de afname het sterkst in de leeftijdscategorie 30 tot 35 jaar.

1 op de 5 starters denkt in 2022 een eerste huis te kopen

Hoogopgeleide starter heeft de meeste financiële slagkracht

Als een gevolg van de almaar stijgende huizenprijzen, kan een groeiend gedeelte van de Nederlandse starters een eigen koopwoning niet langer betalen. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 17% van hen op dit moment voldoende financiële middelen heeft om een eerste huis te kopen. Ondanks dat hoogopgeleide starters financieel wat ruimer in hun jasje zitten, heeft slechts een kwart van hen voldoende eigen vermogen om op dit moment een huis te kopen.

Hoogopgeleide starter heeft de meeste financiële slagkracht op de woningmarkt

Starters in de randstad meest bereid om financiële risico’s te nemen

Van alle koophuizen die in het derde kwartaal van 2021 zijn verkocht, ging 80% voor meer dan de vraagprijs naar een nieuwe eigenaar, zo blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. Ondanks hun beperkte(re) financiële armslag, is bijna een kwart van alle Nederlandse starters bereid om vergaande financiële risico’s te nemen bij de aankoop van hun eerste koopwoning. Denk hierbij aan overbieden, bieden zonder voorbehoud en/of een maximale hypotheek afsluiten. Vooral in de Randstad zijn jongeren bereid financiële risico’s te nemen in de jacht naar hun eerste koophuis.

Starters in de randstad zijn het meest bereid om financiële risico's te nemen

Hoogopgeleide starter kan vaker rekenen op hulp van familie

Om ondanks hun kleinere budget toch een competitief bod te kunnen uitbrengen, vragen tegenwoordig steeds meer starters hun familie om hulp. In Nederland kun je namelijk tot een bedrag van € 31.813 (in 2024) belastingvrij schenken (vrij te besteden). Uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 3 starters op financiële steun van hun familie kan rekenen. Onder hoogopgeleiden bedraagt dit maar liefst 42%.

Hoogopgeleide starter kan vaker rekenen op financiële hulp van ouders

Eigen koophuis nog verder uit zicht geraakt voor starters

Voor niet minder dan 84% van alle Nederlandse starters op de woningmarkt is een eigen koopwoning momenteel onbereikbaar. Een kleine toename ten opzichte van vorig kwartaal, toen dit nog voor 82% van de ondervraagden gold. Uit het onderzoek blijkt dat vooral jonge starters in de afgelopen 3 maanden pessimistischer zijn geworden over hun kansen op een eigen koophuis.

Eigen koophuis nog verder uit zicht geraakt door starters

Over Viisi Startersbarometer

Viisi doet middels de Startersbarometer regelmatig onderzoek naar de positie van starters op de Nederlandse woningmarkt. We zijn kennispartner op het gebied van woonstarters en mengen ons actief in het debat over hoe de woningmarktproblematiek opgelost zou kunnen worden. Op onderstaande pagina vind je een overzicht van alle startersonderzoeken die Viisi uitgevoerd heeft.

Bekijk alle startersonderzoeken