Een brede middenklasse genereert welvaartsgroei op lange termijn. De koopkracht van deze groep is echter te laag, stelt Tom van der Lubbe van Viisi Hypotheken in het FD. Hij pleit voor het verhogen van de koopkracht van deze groep. Ook moet er meer oog komen voor het MKB, de ruggengraat van onze economie.

Sinds de jaren tachtig wordt gepredikt dat belastingverlaging voor iedereen goed is en bijdraagt aan een gunstig vestigingsklimaat.Vooral voor ondernemers lijkt het attractief steeds minder winstbelasting te betalen, maar dat is niet zo. Het is kortetermijndenken ten koste van de lange termijn.

Koopkracht op peil

De enige manier om op lange termijn welvaartsgroei te realiseren is de aanwezigheid van een brede middenklasse, die een stabiele consumptie garandeert door voldoende koopkracht. Daarom waarschuwen instituten zoals het Internationaal Monetair Fonds en World Economic Forum de laatste jaren voor de economische effecten van de maximalisering van winsten ten laste van de arbeidsinkomens.

Het is simpel: weinig rijken die door inkomen uit vermogen steeds rijker worden, kunnen niet dat consumeren wat een brede middenklasse kan.

Ongeloofwaardig

Inmiddels is de boodschap ook in politiek Den Haag aangekomen. Premier Rutte’s oproep aan de ceo’s van grote bedrijven om de salarissen van werknemers te verhogen, is in deze context te plaatsen. Maar dit appel van Rutte aan de ceo’s is ongeloofwaardig en gevaarlijk. Het kan op termijn het vertrouwen van de burgers in de overheid en het bedrijfsleven schaden. Net zoals iedereen iedere morgen in een overvolle trein zich afvraagt of het een goed idee was de NS te privatiseren, zo zou Rutte er goed aan doen het neoliberale beleid van de afgelopen jaren te analyseren.

Ruggengraat van Nederland

De conclusie zal dan zijn dat de ruggegraat van BV Nederland niet de multinationals zijn die via Nederland hun internationale winsten optimaliseren, maar het midden- en kleinbedrijf (mkb). En dat is altijd zo geweest.

Mkb-ondernemers hebben oog voor hun werknemers, omdat ze in direct contact staan met hun medewerkers en iedere dag samen aan het bedrijf bouwen.

Deze mkb’ers hebben niet als primaire doel de winst te maximaliseren, maar willen met hun werknemers het bedrijf continueren. Ze verwachten van de overheid een gelijk speelveld ten opzichte van multinationals. Ze verwachten dat de overheid reguleert en ondersteunend optreedt.

Daarbij hoort niet voor alles een verlaging van de vennootschapsbelasting, maar een actief overheidsbeleid om de koopkracht te verbeteren.

Lees het artikel in het FD (betaalmuur)