Maar liefst 85% van de inwoners van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht vindt dat de gemeente van hun stad investeerders en particuliere beleggers de toegang tot de lokale woningmarkt moet ontzeggen.

Driekwart inwoners grote steden vreest voor leefbaarheid stad

Dit blijkt uit onderzoek van Viisi Hypotheken onder 1.151 volwassen Nederlanders woonachtig in de 4 grootste steden van Nederland, uitgevoerd door PanelWizard. Daarnaast wil 67% van de ondervraagden dat hun gemeente bestaande investeerders en beleggers uitkoopt.

Beleggers weren: Utrecht meest uitgesproken

De roep om iets te doen tegen speculatie op de lokale woningmarkt is het sterkst in Utrecht. Zo spoort 86% van de Utrechters hun gemeente aan om investeerders te weren en is maar liefst 70% voorstander van een gericht opkoopbeleid.

Viisi Hypotheken

“Ik ben enorm verrast door de resultaten van ons onderzoek”, zegt Hergen Dutrieux, co-founder van Viisi Hypotheken. “Wie het publieke debat volgt, weet dat dit onderwerp – zeker in de grote steden – leeft. Dat de cijfers zo hoog zijn, laat zien dat we ergens in de afgelopen jaren een kritiek punt zijn gepasseerd. Het lijkt erop alsof de inwoners van de grote steden hiermee willen aangeven: tot hier en niet verder. Een duidelijk signaal zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. ”

Spooksteden

De toekomstige leefbaarheid van de stad is volgens veel respondenten het belangrijkste argument vóór gemeentelijk ingrijpen op de lokale woningmarkt. Zo vreest driekwart van de ondervraagden dat hun woonplaats bij ongewijzigd beleid zal veranderen in een spookstad. Denk hierbij aan leegstand, weinig tot geen buren, -winkels en/of -sociale voorzieningen.

>>> Tip: Dit onderzoek is verbeeld in 5 infographics. Bekijk ze hier.

Wonen onbetaalbaar?

Niet minder dan 92% van alle ondervraagden verwacht daarnaast dat het op termijn voor veel mensen onbetaalbaar wordt om in hun stad te wonen, mocht de gemeente op korte termijn niet ingrijpen.

Dutrieux: “Ondanks de woningnood is de leegstand in Amsterdam en Rotterdam het afgelopen jaar fors toegenomen. Persoonlijk vind ik dat onverklaarbaar richting alle Nederlanders die momenteel op zoek zijn naar een betaalbare woning. Op de lange termijn is bouwen nog steeds de enige oplossing, maar in de tussentijd kunnen we niet stilzitten. Dat de gemeente Amsterdam langdurige leegstand sinds kort beboet, is een stap in de goede richting. Dat zouden meer gemeenten moeten doen.”

Geitenpaadje

Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 89% van alle ondervraagden een voorstander is van strengere wet- en regelgeving om het speculanten op de woningmarkt zo lastig mogelijk te maken. Denk hierbij aan de invoering of uitbreiding van de zelfbewoningsplicht, strengere eisen voor woningverkoop of hogere belastingen voor investeerders en beleggers.

Dutrieux: “Waar één deur sluit, opent zich vaak een andere. De zelfbewoningsplicht heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat steeds meer particulieren een nieuwe woning kopen om hun oude te verhuren, het zogenoemde keep-to-let. Wat mij betreft zouden dit soort geitenpaadjes niet moeten bestaan”. Van alle respondenten is zeventig procent voor een verbod op keep to let.

Ben je van de pers en heb je vragen over dit onderzoek? Neem contact op met Martijn van der Kooij van Viisi Hypotheken. Stuur een mail naar media@viisi.nl of bel naar 020 280 73 72.