Viisi

Als je een registratie hebt in het BKR kan dat invloed hebben op je hypotheekaanvraag. Hoe werkt dat precies en wat is nu het effect van zo’n BKR-registratie? Wanneer heeft het wel of geen zin om een hypotheekaanvraag te doen, en hoe check je dat zelf in BKR? In dit artikel leggen we het je uit. Bekijk je liever een video over dit onderwerp?

Wat doet het Bureau Krediet Registratie (BKR)?

BKR is een afkorting voor Bureau Krediet Registratie. Dit doet eigenlijk precies wat de naam zegt: het registreert kredieten. Het BKR houdt van alle Nederlanders bij wat voor leningen ze hebben. Als je ergens een nieuwe lening aanvraagt, kan de geldverstrekker in het BKR kijken welke leningen je al hebt lopen, of je geen betalingsachterstanden hebt (gehad) en of je alles netjes hebt afbetaald. Hierdoor kun je efficiënter geholpen worden met je nieuwe leningen. Ook voorkomt het dat je met problematische schulden komt te zitten doordat je steeds nieuwe extra leningen kunt afsluiten.

Wat staat er allemaal in het BKR geregistreerd?

Er staan ongeveer 11 miljoen mensen geregistreerd in BKR. Bijna iedereen heeft dus wel een BKR-registratie. In 95% van de gevallen betekent dat gewoon dat je één of meer leningen hebt of kort geleden hebt gehad, waar niets bijzonders mee aan de hand is.
Dit kunnen verschillende typen leningen zijn:

  • een persoonlijke lening, bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto;
  • een doorlopend krediet, zoals de mogelijkheid om rood te staan op je betaalrekening of de limiet van je creditcard. Let op: als je alleen de mogelijkheid hebt om rood te staan staat dit ook in BKR, ook als je er nooit gebruik van maakt. Dit wordt namelijk gezien als een kredietfaciliteit;
  • een private lease-auto;
  • een hypotheek op een andere woning dan je eigen woning, bijvoorbeeld voor een tweede huis of voor een woning die je verhuurt;
  • een telefoonabonnement dat is afgesloten met een zogenaamde ‘gratis’ telefoon. Sinds een paar jaar wordt dat in veel gevallen gezien als een aankoop op afbetaling.
Viisi

Wat betekenen deze BKR-registraties voor je hypotheekaanvraag?

De totale limiet die in het BKR van jou geregistreerd staat, vermenigvuldig je met 5 en trek je af van het maximale hypotheekbedrag dat je op basis van jouw inkomen kunt lenen. Of dit effect heeft op je hypotheekaanvraag hangt af van het bedrag dat je voor de aankoop van een woning wilt lenen. Zie het rekenvoorbeeld hieronder:

Rekenvoorbeeld

Stel je voor dat je op basis van je inkomen een bedrag van €400.000,- kunt lenen. Als je op je betaalrekening €1.000,- rood kunt staan moet je van dat bedrag dus 5x 1.000 = €5.000,- aftrekken. Je maximale hypotheek is dan €395.000,-.

Als je een huis van €350.000,- wilt kopen is er dan niks aan de hand. Dat past gewoon binnen de ruimte van je maximale leenbedrag.

Als je benodigde hypotheek hoger is dan €395.000,-, heeft de roodstand dus wel degelijk invloed.

Wanneer je de extra speelruimte nodig hebt voor je hypotheekaanvraag, is het verstandig om te onderzoeken of je wat kunt doen aan je registraties in BKR. Misschien kun je de roodstandmogelijkheid uitzetten, of de betalingswijze van je creditcard wijzigen naar maandelijks. Dan staat deze vaak ook niet meer in BKR. Als het gaat om een lening die afgelost en stopgezet moet worden, vraag dan eerst bij de geldverstrekker van die lening na of dat zomaar kan. Een roodstandmogelijkheid of een creditcard-instelling kun je vaak wel wijzigen. Maar als je een lening hebt lopen die je sneller aflost dan afgesproken, moet je even in de voorwaarden nagaan of dat mag en of dat geen grote kosten voor je geeft.

Ook leningen zonder BKR-registratie tellen mee voor je hypotheekaanvraag

Misschien is het je al opgevallen dat niet alle leningen in BKR geregistreerd staan. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om studieschuld, een hypotheek op je eigen huis, onderhandse leningen en leningen in het buitenland. Deze leningen zijn op andere plekken al vermeld, bijvoorbeeld bij DUO, in het Kadaster of op je belastingaangifte. Deze leningen hebben ook effect op je hypotheekaanvraag en moet je dus ook altijd doorgeven wanneer je een aanvraag doet of wanneer je met een adviseur jouw mogelijkheden bespreekt.

Let op: naast registraties ook coderingen

Een klein deel van de registraties bij BKR zijn coderingen. Dat wil zeggen dat er een betalingsachterstand is geweest of dat er een andere onregelmatigheid is bij een bepaald krediet. Het gaat dus maar om een klein percentage van het totaal aantal registraties bij BKR.
Een codering bestaat uit een letter en een cijfer bij de registratie. De letter heeft betrekking op het type onregelmatigheid of het type achterstand. Gaat het om een achterstand, of een specifieke achterstand voor je hypotheek, of zit je misschien zelfs in een schuldregeling? Het cijfer heeft betrekking op de status van de achterstand. Is er intussen een betalingsregeling getroffen of is er een incassobureau ingeschakeld? Of ben je met de noorderzon vertrokken en helemaal niet meer bereikbaar voor de geldverstrekker? Soms is de achterstand inmiddels al hersteld. In dat geval staat er de letter ‘h’ bij vermeld.

Hypotheek bij codering meestal niet mogelijk

Een codering blijft vijf jaar na herstel zichtbaar in het BKR. Gedurende die periode is het meestal niet mogelijk om een hypotheek aan te vragen. Een geldverstrekker wil geen nieuwe lening verstrekken aan iemand die op dit moment een betalingsachterstand heeft of dat kort geleden (minder dan vijf jaar) heeft gehad. Een mogelijkheid om in zo’n geval toch een hypotheek aan te vragen is eventueel als die termijn op korte termijn verstrijkt. Bijvoorbeeld wanneer je nog maar een paar maanden van die vijfjaarstermijn af zit. Ook kan er sprake zijn van een onterechte registratie of codering. Dat is soms het geval bij identiteitsfraude of bij bepaalde schandalen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Als dat het geval is kun je het beste contact opnemen met het BKR en de geldverstrekker die deze achterstand heeft geregistreerd, om te bekijken of hij uit het BKR verwijderd kan worden.

Viisi

Check voor je een hypotheek aanvraagt je BKR

Omdat registraties en coderingen invloed kunnen hebben op je hypotheekaanvraag, is het dus heel nuttig om eerst te checken of er iets van jou in BKR geregistreerd staat. Je kunt tegenwoordig gratis en heel snel je gegevens inzien op de website van het BKR. Je kunt daar inloggen en binnen 10 minuten zien wat er van jou geregistreerd staat.