Nederland heeft een primeur op het gebied van duurzaamheid: Madaster. Het kadaster voor materialen. De initiatiefnemer, architect en filosoof Thomas Rau, wil alle bouwmaterialen in Nederland verzamelen in één register, om hergebruik van die materialen te optimaliseren. Het is één van de vele initiatieven op het gebied van verduurzaming. Een breed onderwerp, waarvan we een paar aspecten willen uitlichten.

Duurzame samenleving

Wat is duurzaamheid nu precies?

Duurzaamheid is een behoorlijk breed begrip. Het woord duurzaam betekent volgens de Van Dale: lang durend, weinig aan slijtage of bederf onderhevig, en het milieu weinig belastend. Een duurzaam voorwerp moet dus vooral lang meegaan, zonder noemenswaardig onderhoud, vervanging en schadelijke impact op het milieu.

De duurzame discussie

In de bouwsector is het besef dat we duurzaam moeten bouwen als we de natuur willen behouden inmiddels ook doorgedrongen. Waarschijnlijk is de stikstofdiscussie van de afgelopen maanden je niet ontgaan. Als we het evenwicht tussen menselijke activiteiten en onze natuurlijke omgeving terug in balans willen brengen, moet er actie ondernomen worden. Het gebruik van vervuilende energiebronnen moet tot een minimum beperkt worden.

Daar kun je zelf ook aan bijdragen. Bijvoorbeeld door zelf schone energie op te wekken, zonder afval te leven, je huis te verduurzamen en de financiering voor je huis bij een duurzame geldverstrekker te regelen.

Kort samengevat moeten we het hele systeem van materialen, energie, verbruik én financiering opnieuw gaan inrichten. En gelukkig zijn er steeds meer ontwikkelingen om dit voor elkaar te krijgen.

Ook Viisi doet haar best: in al onze hypotheekadviezen neemt duurzaamheid een prominente plaats in en ons kantoor proberen we zoveel mogelijk circulair in te richten.

Eerlijk delen

Een andere ontwikkeling richting duurzaamheid is de deeleconomie. Delen is het nieuwe bezitten. In Nederland is dat in principe geen nieuw fenomeen: in de jaren ‘60 introduceerden de provo’s al de witte fietsen. Die kon je gratis gebruiken en daarna ergens op straat parkeren, zodat een ander die weer kon gebruiken. Het initiatief leek zijn tijd ver vooruit te zijn, gezien de deelfietsen en elektrische stepjes de afgelopen jaren overal in Europa op leken te duiken.

Ook auto’s en autoritjes worden steeds vaker gedeeld: denk aan de het populaire Greenwheels, SnappCar en BlaBlaCar. En wat dacht je van het delen van spullen via Peerby, en zelfs het ruilen van huizen tijdens je vakantieperiode?

Het mooie van delen is dat je ‘bezit’ veel groter wordt, zonder dat je de lasten daarvan zelf moet dragen. Daar staat tegenover dat je in een deeleconomie wel verantwoordelijkheid voor andermans spullen moet dragen. Dat is bijvoorbeeld wel eens een probleem bij de elektrische steps in grote Europese steden. Die belanden regelmatig kapot op straat of in een rivier, en er gebeuren regelmatig ongelukken mee.

Delen brengt dus een mentaliteitsverandering met zich mee; we moeten ons collectief bewust worden van ons gedeelde bezit en hoe we daarmee omgaan.

Reduce, reuse and repair

Er zijn steeds meer outdoormerken die je uitnodigen om je kleding te laten herstellen, in plaats van het weg te gooien en nieuwe producten te kopen. En ook de overheid probeert ons steeds vaker tot hergebruikt stimuleren.

Als we dit verder gaan doorvoeren, betekent dit dat we steeds vaker apparaten gaan die die gemakkelijk te demonteren zijn, zodat je alleen de kapotte onderdelen kunt vervangen. Een mooie voorbeeld daarvan is de Fairphone. Wellicht bloeien dankzij deze ontwikkeling ook wel oude beroepen op, zoals de ketellapper en de kleermaker.

Bij auto’s en huizen moeten we hier eigenlijk nog verder in gaan: hoe bouwen we die op een manier waarbij herstel minimaal nodig is? En hoe richten we onze landbouw en veeteeltsector in op een manier dat de omgeving ook kan herstellen?

Wij denken er regelmatig over na hoe Viisi ook een rol in een duurzamere samenleving kan spelen we nodigen je graag uit om hetzelfde te doen. Want onthoud: Vele kleintjes maken een grote, en iedere lange reis begint met de eerste stap.

Viisi is aangesloten bij het Sectorcollectief Duurzaam Wonen, dat zich inspant om de verduurzaming van de Nederlandse woningmarkt te versnellen.