Niet alleen voor starters is het moeilijk om een woning te huren of te kopen, het is voor bijna iedereen lastig om een huis te bemachtigen in deze krappe huizenmarkt. Welke maatregelen moet de Nederlandse overheid nemen om dit probleem aan te pakken? Viisi vroeg het aan 1.030 Nederlanders in een door PanelWizard uitgevoerd onderzoek. Hieronder vind je de belangrijkste resultaten.

Een huis kopen of huren in het centrum van Amsterdam is voor starters zo goed als onmogelijk. Eén van de oorzaken van dit schrijnende huizentekort zijn investeerders en beleggers, die huizen opkopen en vervolgens verhuren. Tweederde van de ondervraagden vindt dat er een limiet moet komen aan het aantal huizen dat deze investeerders mogen verhuren en verkopen. Waar in Nederland wonen de grootste voorstanders van zo’n limitering? Je ziet het in de visual hiernaast.

Particuliere verhuurders inperken

Naast een limiet stellen aan het aantal huizen dat particuliere verhuurders kunnen kopen, vindt 81 procent van de ondervraagden dat de overheid nog meer maatregelen moet treffen. Zij vinden dat de regering ervoor moet zorgen dat er meer huur- en koophuizen worden gebouwd. Welke huishoudens hier het meeste behoefte aan hebben, vind je terug in de visual hiernaast.

Grotere rol van de overheid in woningmarkt

Door de opkomst van particuliere verhuur, is het woningbezit van de woningbouwcorporaties de laatste jaren behoorlijk afgenomen. Bijna de helft van de Nederlanders vindt dat deze corporaties weer een groter aandeel moeten krijgen in de vrije huursector. Lopen de meningen van mannen en vrouwen nog sterk uiteen wat betreft deze kwestie? En zijn er nog verschillen te ontdekken tussen de diverse leeftijdscategorieën? Je vindt het terug in de visual.

Groter aandeel woningbouwcorporaties in woningmarkt

In Berlijn werd er onlangs een wet aangenomen waarin staat dat de huurprijzen vanaf 2020 vijf jaar lang niet mogen stijgen. In Nederland is er ook veel animo voor een dergelijke wet. Ruim driekwart van de ondervraagden vindt dat er in Nederland een zelfde maatregel moet worden ingevoerd. In het Noorden van het land zijn ze het meest enthousiast over dit idee. Hoe men hier in andere provincies over denkt, zie je in de infographic.

Huurprijzen bevriezen ja of nee

Voor sommige mensen gaan een limiet voor particulieren en een bevriezing van de huurprijzen niet ver genoeg. Drie op de tien ondervraagden willen het nog rigoureuzer aanpakken en de hele vrije verhuur afschaffen. Zijn het met name jonge Nederlanders die van de vrije huursector af willen, zoals je misschien zou verwachten? Of zijn toch ouderen de grootste voorstandsters van een dergelijk plan? Bekijk het in de infographic hiernaast.

Afschaffen vrije huursector ja of nee

Whitepaper: Deltaplan voor de woningmarkt

Hoe kunnen we de huidige problematiek op de woningmarkt te lijf gaan? Viisi stelde een Deltaplan op, een discussiestuk met mogelijke oplossingen voor dit probleem. Download het Viisi Deltaplan.

Viisi laat regelmatig onderzoek uitvoeren over actuele onderwerpen op de Nederlandse woningmarkt:

Wil jij weten hoeveel jij kunt lenen? Maak een afspraak met één van onze hypotheekadviseurs.

Plan hier je afspraak