Het Nibud publiceert jaarlijks in november een advies over de financieringslastnormen voor het komende kalenderjaar. Maar wat houden die normen precies in? En wat zijn de belangrijkste veranderingen voor 2019? Wij vatten het voor je samen.

Financieringslastnormen

Wat zijn financieringslastnormen?

Op basis van de financieringslastnormen van het Nibud, wordt in het zogenaamde financieringslastpercentage vastgelegd hoeveel een huishouden maximaal aan woonlasten zou mogen besteden. Dit percentage wordt ook wel de woonquote genoemd. Naast je woonlasten moet je immers nog genoeg geld overhouden voor je boodschappen, zorgkosten, en ander levensonderhoud.

Bij het berekenen van je maximale hypotheek wordt daarom (naast de eerste vier factoren uit dit artikel) ook rekening gehouden met de financieringslastnormen. Een geldverstrekker kan op deze manier niet meer uitlenen dan betaalbaar is voor jouw huishouden. Op die manier wordt voor jou én voor de geldverstrekker het risico op financiële problemen verlaagd. Zo weet je zeker dat je hypotheeklasten betaalbaar blijven.

De normen voor 2019

  • Voor de meeste inkomens blijven de hypotheeknormen vrijwel gelijk aan die van 2018.
  • Daarnaast wordt verwacht dat de lonen stijgen met gemiddeld 2,9%. Dit zorgt ervoor dat de maximale hypotheek voor alle inkomens zou meestijgen (mits de rente gelijk blijft).
  • Het tweede inkomen telt, net als in 2018, voor 70% mee in het vaststellen van het financieringslastpercentage.
  • Kopers van zeer energiezuinige woningen, met een EI/EPC (energie index / energieprestatiecoëfficiënt) van nul of lager, kunnen extra lenen. Het maximale extra bedrag voor 2019 bedraagt € 15.000. Voor een officiële nul-op-de-meter woning (waarbij er een garantie is dat je zelf ook energie opwekt) bedraagt het maximale extra leenbedrag € 25.000 (net als in 2018).
  • De huidige regels rond de studieschuld blijven onveranderd. Als je een studieschuld in het oude leenstelsel had, wordt in de berekening van je maximale hypotheek rekening gehouden met een maandlast van 0,75% van je oorspronkelijke studieschuld. Bij een studieschuld uit het nieuwe leenstelsel (na 2015) is dit 0,45%.

Het hele rapport én de bijlage vind je op de website van het Nibud.

NHG-grens

Behalve de bovenstaande financieringslastnormen, verandert er in 2019 ook iets wat betreft de regels rond hypotheken met NHG. Per 2019 wordt de NHG-grens namelijk verhoogd naar € 290.000. Bij energiebesparende voorzieningen wordt de nieuwe grens op € 307.400 vastgesteld. Dit betekent dat meer kopers gebruik kunnen maken van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie.

Bereken jouw maximale hypotheek in 2019

Wil je weten hoeveel hypotheek jij in 2019 maximaal kunt krijgen? Check het met onze online rekentool!

Bereken je maximale hypotheek