17% van alle starters op de Nederlandse woningmarkt verwacht in de komende 12 maanden hun eerste huis te kopen. Het sentiment onder koopstarters herstelt zich hiermee van een voorlopig dieptepunt (11%) in het vorige kwartaal. Dit blijkt uit de Startersbarometer Q3 2022 van Viisi Hypotheken.

Viisi Hypotheken

Minder bezichtigingen, een kleiner aanbod beschikbare koophuizen en minder vaak overbieden. Het lijkt erop dat de Nederlandse woningmarkt na kwartalen van ongekende groei dan toch eindelijk iets afkoelt. Welk effect heeft dit op de stemming onder Nederlandse koopstarters; zijn zij optimistischer geworden over hun toekomstige slagingskansen op de woningmarkt of kijken zij het vanwege de oplopende inflatie liever nog even aan?

Om meer inzicht te krijgen in het huidige sentiment onder starters op de Nederlandse woningmarkt, doet Viisi Hypotheken ieder kwartaal onderzoek onder meer dan 1000 jonge Nederlanders (22 tot 25 jaar) en vraagt hen naar hun ervaringen en verwachtingen.

Hoogopgeleiden zijn optimistisch

Vooral hoogopgeleiden zijn optimistisch, zo verwacht 32 procent van hen binnen een jaar een huis te kopen (Q2 2022: 15%). Een derde zegt daarnaast in de afgelopen 3 maanden positiever te zijn geworden over hun toekomstige kansen op de woningmarkt.

De overige starters zijn iets voorzichtiger in hun verwachtingen. Van de praktisch geschoolde starters verwacht 23% dat zijn kansen op de woningmarkt zullen verbeteren. Jonge middelbaar opgeleide starters (22-29 jaar) zijn het meest pessimistisch. Van deze groep verwacht net iets meer dan 1 op de 5 dat zijn positie op de woningmarkt gunstiger wordt.

Trendbreuk

“Dit is een duidelijke trendbreuk met de laatste 4 kwartalen, waarin het vertrouwen onder koopstarters steeds verder afbrokkelde”, zegt Hergen Dutrieux, medeoprichter van Viisi Hypotheken. “Het lijkt erop dat starters ten opzichte van andere woningzoekers momenteel weer meer in de melk te brokkelen hebben. Maar vergis je niet; ondanks het groeiend optimisme is het voor starters nog altijd moeilijk manoeuvreren op de Nederlandse woningmarkt.”

Hergen voor VVP: wensenlijst woningmarkt
Hergen Dutrieux

Dutrieux: “Dat de huizenmarkt afkoelt, is in de basis vooral voor starters positief. Zij hebben immers geen overwaarde of stevige spaarrekening om op terug te vallen. Het verbaast me niets dat we dit nu terugzien in het sentiment. De vraag is alleen óf en hoe lang dit doorzet. Dankzij de oplopende rente en gierende inflatie kunnen veel starters inmiddels namelijk fors minder lenen dan voorheen. Per saldo is het sinds januari voor starters alleen maar duurder geworden. De huizenprijzen zijn niet gedaald, maar de rente is wel gestegen. De woningprijzen zouden nu eerst met circa 20% moeten dalen. Pas dan heb je als koopstarter weer dezelfde lasten als begin dit jaar.”

Onzekerheden

Ondanks recente positieve ontwikkelingen, blijft het grootste gedeelte van de Nederlandse starters voorzichtig wanneer het gaat om de aankoop van hun eerste huis. Zo zegt maar liefst 80% van alle respondenten vanwege alle onzekerheden in de markt voorlopig nog even in zijn of haar huidige woning te blijven zitten. De sterk oplopende inflatie speelt daarbij een belangrijke rol: bij niet minder dan twee op de drie starters heeft dit een negatieve invloed op hun koopwens.

Dutrieux: “Het is echt maar de vraag of het vertrouwen zich doorzet. Weliswaar hebben starters minder concurrentie op de woningmarkt, maar ze hebben ook te maken met hogere rente en energielasten. En natuurlijk is het de vraag of de huizenprijzen ook nog gaan dalen. Wanneer dat gebeurt, kan je duurbetaalde huis zomaar ineens onder water staan.”

Over het onderzoek

De Startersbarometer  is een onderzoek dat elk kwartaal wordt uitgevoerd door Panelwizard in opdracht van Viisi Hypotheken. Deze keer is het onderzoek gehouden onder 1.026 Nederlanders tussen de 22 en 35 jaar oud zonder koopwoning. Van alle respondenten denkt maar liefst 25% dat hun positie op de woningmarkt dit kwartaal verder verbetert.

Over Viisi Hypotheken

Viisi Hypotheken is gespecialiseerd in onafhankelijk hypotheekadvies en begeleidt met name starters en young professionals bij de aankoop van een woning. Alle adviseurs zijn academisch opgeleid. Viisi Hypotheken is een bedrijf met een duidelijke missie: let’s change finance. Het bedrijf heeft een zogenaamde #peoplefirst strategie, wat betekent dat eigen medewerkers op de eerste plaats komen, daarna komen de klanten en dan pas de aandeelhouders.