Vorig jaar was het al een gerucht en dit jaar is het niet bij een gerucht gebleven: de afschaffing van de overdrachtsbelasting voor starters komt eraan! Hieronder leggen we uit wie in aanmerking komt en hoe het werkt.

En er is meer interessants aangekondigd. In dit artikel vind je de voor onze klanten belangrijkste plannen. En we zetten de mogelijke consequenties en nuances daarbij op een rij.

Let op: net zoals altijd gaat het om plannen die door het huidige kabinet zijn aangekondigd. Plannen kunnen gewijzigd en ingetrokken worden, een wet is pas een wet als deze als wet door de Tweede en Eerste Kamer is goedgekeurd.

Update 24 september: Bezwaren Raad van State bij wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting.
Conclusie Raad van State: “De Afdeling [Advisering] adviseert om het voorstel niet bij de Tweede Kamer in te dienen, tenzij het is aangepast.”

Update december 2020: Startersvrijstelling overdrachtsbelasting goedgekeurd.
Lees de belangrijkste punten in deze update. 

Viisi

Tegeltableau van de Raad van Ministers. Bron: Rijksstudio.

Woningmarkt

Het grote nieuws is natuurlijk dat starters voor de komende vijf jaar vrijstelling krijgen van het betalen van overdrachtsbelasting. Beleggers gaan 8% betalen en niet-starters blijven voor de eigen woning 2% aan overdrachtsbelasting betalen.

Afschaffing overdrachtsbelasting jonge starters

Volgens de plannen betalen jonge starters dus geen overdrachtsbelasting meer. In het wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting en de Memorie van toelichting erbij staan de voorwaarden en toelichtingen beschreven:

 • Je bent jonger dan 35 jaar
 • Je hebt niet eerder gebruik gemaakt van de vrijstelling van betalen van overdrachtsbelasting
 • Je verklaart stellig en voorafgaand aan de levering dat je de woning gaat gebruiken voor eigen bewoning, de zogenaamde hoofdverblijfverklaring*
 • De vrijstelling wordt opgenomen en aangegeven in de aangifte inkomstenbelasting (hiervoor zal de verwerking van de aangifte bij de Belastingdienst pas in november 2021 gereed zijn, is de verwachting)

* Er is een uitzondering opgenomen wanneer door onvoorziene omstandigheden de woning niet als hoofdverblijf gebruikt kan worden.

Ook voor niet-starters gaat er iets veranderen, zij moeten namelijk expliciet aangeven dat de woning voor eigen gebruik is. Anders geldt standaard het tarief van 8%.

De belangrijkste doelstellingen van deze maatregel zijn:

 • de concurrentiepositie van starters op de woningmarkt verbeteren
 • zorgen dat starters minder lang hoeven te sparen voordat zij een woning kunnen kopen

Als je als stelletje een woning koopt en de één is starter en de ander niet, dan betaal je alleen overdrachtsbelasting over het deel dat de niet-starter aankoopt.

De invoering van de vrijstelling per 1 januari betekent dat als je al een woning hebt gekocht en je kunt de levering ervan nog uitstellen van 2020 naar 2021, dat het waarschijnlijk voordelig is om dat alsnog te doen. Als je dit van plan bent, lees dan ook onze tips bij de hypotheekvoorwaarden en de kosten.

Jonge doorstromer is ook ‘starter’!

Ben je doorstromer en heb je het gevoel de boot net gemist te hebben? Niet getreurd! Zolang je jonger bent dan 35 als je een volgende woning koopt, kun je nog steeds gebruik maken van de vrijstelling.

De gehanteerde definitie voor wie gebruik kan maken van de vrijstelling is namelijk:
“De vrijstelling geldt voor verkrijgers die meerderjarig en jonger dan vijfendertig zijn, die een woning of een recht waaraan een woning is onderworpen (hierna worden beide aangeduid met woning) verkrijgen, die deze woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gaan gebruiken en die de vrijstelling niet eerder hebben gebruikt.” (Bron: Memorie van toelichting, pagina 6 en stroomdiagram op pagina 7.)

Dus ook doorstromers die jonger zijn dan 35 en die niet eerder van deze vrijstelling gebruik hebben gemaakt kunnen van deze regeling profiteren!

Dat jonge doorstromers ook voordeel hebben is een bewuste keuze van het kabinet. Door het hanteren van de definitie waarin vroeger bezit van een eigen woning geen rol speelt, wordt aantal obstakels bij de uitvoering en controle opgelost. Het is bijvoorbeeld niet zomaar mogelijk om in het Kadaster na te gaan wie er in het verleden een woning in bezit heeft gehad.

Op basis van onderzoek verwacht het kabinet dat het aantal starters ten opzichte van andere kopers zal toenemen met 2-10% als gevolg van deze maatregel.

Nieuwbouw

Overdrachtsbelasting is voor nieuwbouwwoningen niet van toepassing. Dus het lijkt erop dat het voor beleggers relatief aantrekkelijker wordt om nieuwbouw te kopen.

Viisi

Andere plannen voor de woningmarkt

Er is nog meer aangekondigd voor de woningmarkt, voornamelijk om het bouwen en verduurzamen van woningen te stimuleren:

 • Voor de stikstofproblematiek in de bouw komt tot 2030 jaarlijks €100 miljoen beschikbaar, in totaal €1 miljard.
 • Er wordt €450 miljoen extra ingezet om woningbouw te stimuleren.
 • Er wordt een Rijksontwikkelbedrijf opgericht om actief bouwlocaties voor woningbouw te vinden.
 • Voor de transformatie van kantoren en winkels naar woningen komt €20 miljoen extra beschikbaar, dit moet ongeveer 9.000 extra woningen opleveren.
 • Voor verduurzaming van de gebouwde omgeving komt er €75 miljoen extra beschikbaar.
 • Er wordt gewerkt aan een doorbouwgarantie waardoor woningbouw in crisistijd niet stil zou moeten komen te liggen.
Viisi

De bouwsector als driver van de economie.

Belastingstelsel

Zoals eigenlijk altijd wordt er gesleuteld aan de tarieven voor de inkomstenbelasting. Dit zijn de huidige en nieuwe tarieven:

Tarieven inkomstenbelasting Box 1 2020 2021
Inkomen tot €68.507 37,35% 37,10%
Inkomen boven €68.507 49,50% 49,50%

De arbeidskorting en de algemene heffingskorting worden beide (iets) hoger.

De belasting op vermogen (vermogensrendementsheffing) gaat voor de meeste mensen iets omlaag. Ten eerste zal het vrijgestelde vermogen per persoon verhoogd worden van €30.846 (2020) naar €50.000. Voor fiscale partners is dus de eerste €100.000 aan vermogen vrijgesteld van belastingbetaling. Het tarief gaat wel omhoog, van 30% naar 31%.

Voor iedereen met een vermogen tot €220.000 (als stel €440.000) levert deze maatregel een besparing op. Wie meer vermogen bezit, gaat vanaf 2021 meer betalen.

En wil je alle tarieven, kortingen en percentages zien? PWC heeft het netjes in een fiscale datacard gezet.

Viisi

Voor personeel van zorginstellingen is er als dank voor de inspanningen tijdens de coronacrisis een netto uitkering van €1.000 mogelijk. Zorginstellingen vragen dit geld vanuit de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 aan en mogen het onbelast uitkeren aan werknemers.

Ondernemers

Vorig jaar was al besloten om de zelfstandigenaftrek in stappen te verlagen en de arbeidskorting te verhogen*. Nu zal de zelfstandigenaftrek met € 110 extra per jaar worden afgebouwd. Uiteindelijk zal de zelfstandigenaftrek in 2036 nog slechts €3.240 bedragen, nu is dat nog €7.030.

Voor kleinere ondernemingen wordt de vennootschapsbelasting verlaagd van 16,5% naar 15%. Dit geldt voor een winst tot €245.000 voor 2020 en maar liefst €395.000 in 2022.
De eerder geplande verlaging van de vennootschapsbelasting voor grotere ondernemingen is geschrapt, het tarief blijft 25%.

De dividendbelasting zal iets worden verhoogd, van 26,25% naar 26,9%.

* Om precies te zijn: vorig jaar augustus is besloten de zelfstandigenaftrek met ingang van 2020 in acht stappen van €250 en één stap van €280 af te bouwen naar €5.000 in 2028.

Ten slotte

Belangrijk om te onthouden is dat alles wat in de Miljoenennota en de bijlagen is opgenomen plannen voor de toekomst zijn. Deze plannen dienen nog in de Tweede- en Eerste Kamer behandeld en -al dan niet aangepast- goedgekeurd te worden voordat deze kunnen worden omgezet in wetgeving. Dit bespreken wordt de ‘Algemene Politieke Beschouwingen’ genoemd. Het hele proces zoals dat elk jaar wordt doorlopen wordt op de website van de Tweede Kamer bondig toegelicht.

Wat de maatregelen voor de eigen portemonnee betekenen, hangt natuurlijk ook af van wat er met je salaris, de WOZ-waarde van je eigen woning, je gezinssituatie en andere variabelen gebeurt. Wil je zelf een inschatting maken, dan kan dit bijvoorbeeld met de tool van de NOS of op basis van de berekeningen die het Nibud heeft gemaakt.

Bronnen

De volgende bronnen zijn gebruikt als input voor dit blog én bieden voor de lezer die zich verder wil verdiepen een goed startpunt: