Als Viisionairs zijn we trots op wat we dagelijks doen. We willen de financiële wereld beter, duurzamer en meer gericht op de lange termijn maken. Tegelijkertijd bouwen we samen aan een omgeving waarin iedereen bij Viisi zijn of haar eigen doelen kan verwezenlijken. Deze gedragscode laat iedereen zien wat voor ons belangrijk is en hoe we samen nog meer impact kunnen maken.

Ethische Principes

Als Viisionairs geloven we in respect, voor anderen én onszelf. Onze Gouden Regel: We behandelen anderen zoals we zelf behandeld willen worden. Dit betekent dat we een cultuur willen waarin iedereen zichzelf kan zijn, inclusief onzekerheden, seksuele geaardheid, afkomst, religie, gewoonten, gender en unieke talenten. We waarderen iedereen om wie ze zijn en behandelen elkaar met respect.

We houden ons daarbij natuurlijk aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Leergierigheid zit in onze natuur, dus onwetendheid van de wet is geen excuus. En als we niet precies weten wat de wet in een specifiek geval voorschrijft, doen we navraag.

Klimaat Principes

We streven ernaar om ons werk zo klimaatvriendelijk mogelijk uit te voeren en we doen daarom ons uiterste best om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. We stimuleren iedereen om duurzame keuzes te maken en milieubewust te handelen.

Sociale Principes

Bij Viisi geloven we dat diversiteit en inclusiviteit ons sterker maken. We zijn tegen alle vormen van discriminatie en moedigen diversiteit en gelijkheid aan op alle gebieden van ons bedrijf. We streven naar een werkomgeving waarin iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Seksuele intimidatie, etnische of religieuze beledigingen, handelingen, opmerkingen of andere gedragingen op de werkvloer die een intimiderende of anderszins aanstootgevende of vijandige omgeving creëren, worden niet getolereerd. Heb je zorgen? Deel ze dan met People First, de betreffende Lead Link of bij de vertrouwenspersoon.

Zakelijke Principes

We streven met Viisi naar duurzaamheid, integriteit en langetermijnvisie en we hanteren daarbij een aantal belangrijke zakelijke principes. We willen duurzame relaties opbouwen met onze klanten en partners. Daarbij gelden transparantie, eerlijkheid, vertrouwen en wederzijds respect als basisvoorwaarden.

Fouten maken mag, we maken ze allemaal. Dus als er iets misgaat, dan gaan we niet bij de pakken neerzitten, maar pakken we het aan. We zien problemen als uitdagingen die we kunnen oplossen en niet als problemen die ons overkomen.

Bij Viisi geloven we in het belang van het beschermen van gegevens. We behandelen alle bedrijfsinformatie als vertrouwelijk en we respecteren de privacy van onze klanten en medewerkers.

We vermijden belangenconflicten en zorgen ervoor dat onze privébelangen niet in strijd zijn met de belangen van Viisi. We vermijden alle activiteiten, investeringen en belangen die een conflict zouden kunnen veroorzaken tussen onze belangen en de belangen van Viisi.

De Gouden Regel

Deze gedragscode dient als basis voor ons gedrag bij Viisi, maar het is volledige handleiding. In ons dagelijkse werk moedigen we elkaar aan ons te houden aan de Gouden Regel: Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. Deze regel is makkelijk te onthouden en helpt ons om te doen wat goed is.

Dit is een levend document en als we iets ge-update hebben, dan laten we dat weten in een Townhall of via Slack. Bovendien ontvang je ieder jaar een update bij de Kick off van het jaar. Als je vragen of zorgen hebt over, of aanvullingen hebt op deze gedragscode, neem dan contact op met People First, jouw Lead Link of de vertrouwenspersoon.