87% van de ondervraagden vreest dat hun positie op de woningmarkt het komende kwartaal verder verslechtert. De oplopende prijzen voor energie, spelen daarbij een rol. Dat blijkt uit de Viisi Startersbarometer. PanelWizard doet voor deze barometer in opdracht van Viisi Hypotheken ieder kwartaal onderzoek onder meer dan 1000 jonge Nederlanders (van 22 tot 35 jaar) en vraagt hen naar hun ervaringen en verwachtingen op de woningmarkt.

Starters wederom minder optimistisch

Ondanks de voorzichtig optimistische geluiden uit de markt, zoals het grotere aandeel startershypotheken in het totaal aantal verstrekte hypotheken, zijn starters dit kwartaal wederom pessimistischer over hun toekomstige kansen op de woningmarkt. Vooral de slagingskansen van dertigers zijn het afgelopen kwartaal fors gedaald: van ruim een vijfde in Q1 2022 naar slechts 12% nu.

Startersbarometer

Vrees voor hardnekkige crisis

Woningen, klimaat, gezondheidszorg, energie, verkeer en de arbeidsmarkt; het aantal sectoren in crisis lijkt de afgelopen jaren eerder toe- dan afgenomen. Erger nog: uit het onderzoek blijkt dat maar weinig koopstarters verwachten dat er, zowel op de korte- als de lange termijn, iets verandert. Maar liefst 9 op de 10 ondervraagden denken zelfs dat het nog zeker 5 jaar duurt voordat de woningmarkt weer gezond is.

Startersbarometer

Hoogopgeleiden minder last van gestegen energieprijzen

Sinds begin juni van dit jaar krijgt Nederland geen aardgas meer geleverd vanuit Rusland. Naar alle waarschijnlijkheid komen de al torenhoge energieprijzen hierdoor nog verder onder druk te staan. Wat betekent dit voor de koopwens van de (vaak) minder kapitaalkrachtige starter? Uit het onderzoek blijkt dat de stijgende energieprijzen het voor maar liefst 68% van alle ondervraagden nog lastiger maakt om een eigen woning te kopen. Vooral praktisch- en middelbaargeschoolden ondervinden hier veel hinder van.

Startersbarometer

Het boetekleed

Had de crisis op de woningmarkt voorkomen kunnen worden? En zo ja; wie heeft er dan de meeste schuld aan de huidige situatie? Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van alle Nederlandse koopstarters politiek Den Haag hiervoor verantwoordelijk houdt. Volgens een kwart van hen zijn investeerders en beleggers de boosdoeners. Slechts 8% denkt dat het voornamelijk komt door woningkopers en -verkopers.

Startersbarometer

Politieke plannen onbekend

Ongeveer 5 jaar geleden zei Stef Blok dat hij de woningmarkt had gefikst. Volgens hem draaide de woningmarkt als een zonnetje en was hij er trots op de eerste VVD’er te zijn die een heel ministerie heeft doen verdwijnen. De kaarten bleken toch anders te liggen en het ministerie van Volkshuisvesting keerde weer terug in Rutte IV. Om het schip te keren, lanceerde Hugo de Jonge eerder dit jaar de Nationale Woon- en Bouwagenda. Van alle koopstarters die bekend zijn met de plannen (slechts 38%) denkt maar 17% dat het van positieve invloed zal zijn op hun positie op de woningmarkt.

Startersbarometer