Het Belastingplan 2024 dat op Prinsjesdag is gepresenteerd, pakt na behandeling in de Tweede Kamer net even anders uit. We zetten op een rij wat er volgend jaar in je portemonnee verandert.

De presentatie van het Belastingplan voor het komende jaar krijgt op Prinsjesdag altijd veel aandacht. Maar dan begint het pas. De leden van de Tweede Kamer stemmen in de algemene politieke beschouwingen over wat zij gewijzigd willen zien in de plannen. Het resultaat: het Belastingplan 2024 wordt op een aantal punten net even anders. We zetten de belangrijkste veranderingen op een rij.

Belastingplan 2024

1. Werken moet meer lonen

Werken moet meer gaan lonen vinden alle partijen in de Tweede Kamer. Nu is het voor werknemers met een laag of middeninkomen vaak niet rendabel om meer te gaan werken. Dan vervallen namelijk al snel toeslagen en belastingkortingen, waardoor zij er netto op achteruitgaan. Partijen in de Tweede Kamer willen meer doen om de koopkracht te verbeteren, maar concrete plannen zijn er nog niet.

2. Meer betalen over je vermogen in box 3

Beleg je, dan ga je in 2024 mogelijk meer belasting betalen over je vermogen. Het tarief in box 3 wordt 36% in plaats van de aangekondigde 34%. Opvallend is dat het heffingsvrije vermogen in box 3 niet zoals gebruikelijk wordt geïndexeerd, dat blijft €57.000.

Of je daadwerkelijk meer belasting betaalt over je spaargeld en beleggingen hangt ook af van het veronderstelde (forfaitair) rendement per vermogenscategorie. Banktegoeden, overige bezittingen en schulden hebben ieder een eigen percentage. Over overige bezittingen zoals beleggingen wordt in 2024 gerekend met een verondersteld rendement van 6,04%. De rendementen voor de overige twee categorieën worden pas na afloop van het belastingjaar vastgesteld. Deze zijn gebaseerd op de werkelijke rente over het belastingjaar.

3. Verhoging box 2 tarief (belasting over dividend)

De inkomstenbelasting in Box 2 bestaat vanaf 2024 uit twee schijven. De eerste schijf is een basistarief van 24,5% tot een box 2-inkomen van €67.000, over het meerdere zou een tarief van 31% gaan gelden. De schijven blijven, het tarief in de tweede schijf gaat omhoog. Over het meerdere boven €67.000 betaal je straks 33% belasting. Dit moet de directeur-grootaandeelhouder (dga) stimuleren om jaarlijks een deel van de winst uit te keren als dividend en het niet op te potten.

4. Minimumloon minder hard omhoog

Volgend jaar is er alleen nog een minimumuurloon, de wettelijk voorgeschreven minimum dag-, week- en maandlonen verdwijnen. Zo wordt het maandloon van iedereen met een minimumloon straks bepaald door het werkelijk aantal gewerkte uren. Het minimum uurloon wordt per 1 januari €13,27. Iemand met een 40-urige werkweek gaat dan €2.300 per maand verdienen. Dit was €1.995 per maand, een forse stijging dus!

5. Verlaging energiebelasting

Je krijgt volgend jaar €34,50 meer korting op de energiebelasting over je elektriciteitsrekening. De korting op de energiebelasting wordt elk jaar door de overheid vastgesteld en stijgt volgend jaar van €596,86 naar €631,35.

De overheid heft energiebelasting over het verbruik van elektriciteit en aardgas om mensen te stimuleren minder energie te gebruiken. De korting op de energiebelasting op elektriciteit moet het daarnaast aantrekkelijker maken om te kiezen voor elektriciteit ten opzichte van gas. Bijvoorbeeld om je huis te verwarmen.

6. Minder belasting over je aandeel in de VvE

Het was een doorn in het oog van veel appartementseigenaren; hun aandeel in het reservefonds van de Vereniging van Eigenaren werd belast in box 3. En niet onder het lage veronderstelde (forfaitaire) rendement dat ook voor spaargeld geldt. Het aandeel in het reservefonds viel onder het veel hogere veronderstelde rendement van 6,17% (tarief 2023). Een percentage dat bijvoorbeeld ook voor beleggingen geldt. Opmerkelijk, want de VvE is verplicht reserves op een bankrekening aan te houden die veel minder rendement oplevert. De Tweede Kamer maakte daar recent een einde aan. Je VvE tegoed valt onder de categorie banktegoeden en het bijbehorende lagere veronderstelde rendement van 0,01% (2023). Met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023. Dat geldt ook voor geld op een derdengeldenrekening van bijvoorbeeld de notaris. Zo betaal je niet meer belasting als er tijdelijk een groot bedrag bij de notaris staat na de ver- of aankoop van een woning.

7. Langer belastingkorting voor ouders

De aangekondigde afbouw van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) wordt uitgesteld. Ouders van kinderen onder de 12 jaar kunnen langer profiteren van de belastingkorting van maximaal €2.694 per jaar. Niet in 2025, maar pas in 2017 start de afbouw van de regeling. Ook de afbouw zelf gaat langzamer. De korting wordt nu in negen stappen afgebouwd voor alle ouders, inclusief ouders van kinderen geboren na 31 december 2024. Die laatste groep zou eerst geen recht meer hebben op IACK, maar kan daar nu wel gebruik van maken.

8. Korting op brandstof blijft

Ook in 2024 profiteren Nederlanders van de accijnskorting op benzine, diesel en LPG. Deze korting is in 2023 doorgevoerd om brandstof betaalbaar te houden tijdens de oorlog in Oekraïne. De korting wordt voor een jaar verlengd.

9. Minder belastingkorting voor expats

Expats die tijdelijk in ons land werken en wonen betalen geen belasting over 30% van hun inkomen in Nederland tijdens hun verblijf in Nederland. Die expatregeling maakt het voor bedrijven makkelijker om talent uit het buitenland te werven. De regeling gaat nu veranderen, vanaf volgend jaar (2024) geldt de 30% regeling voor de eerste 20 maanden. De 20 maanden erna betalen zij geen belasting over 20% van hun inkomen. De 20 maanden daarna geldt dit voor 10% van het inkomen. Daarna betalen expats over hun volledige inkomen belasting.

Deel dit artikel: