Op maandag 26 september zijn prof. dr. Harry Hummels en sociaal ondernemer Erlijn Sie te gast bij Viisi Talks. Tijdens dit gesprek ligt de nadruk op twee onderwerpen: agape – letterlijk: naastenliefde – en maatschappelijk ondernemerschap, waarover Hummels en Sie dit jaar als co-auteurs het boek Bloed, zweet, maar samen, samenwerken voor een betere wereld schreef.

In ‘Bloed, zweet, maar samen’ wordt de vraag opgeworpen hoe gevestigde ondernemingen kunnen leren van jonge, frisse bedrijven die voorop lopen op het gebied van duurzaamheid. In het boek laten Hummels, Sie en co-auteur Wouter Scheepens, zien dat samenwerking gericht op duurzaamheid voor alle betrokken partijen kan werken.

Soms zijn maatschappelijke uitdagingen zo groot dat ze vragen om een samenwerking tussen meer dan twee partijen. Nationaal en internationaal.

In deze meervoudige vorm van samenwerking staat niet het bedrijfsvoordeel voor de partners centraal, maar het streven naar maatschappelijke verandering gericht op een duurzame, rechtvaardige en inclusieve economie. Zo werken innovatieve koffieondernemingen samen om koffieboeren een leefbaar inkomen te bezorgen en verzekeraars met maatschappelijke vernieuwers om in opkomende economieën de toegang tot gezondheidszorg te bevorderen.

In Viisi Talks leggen Hummels en Sie aan de hand van voorbeelden uit de praktijk uit hoe zij deze samenwerking zien.

Over de sprekers:

Prof. dr. Harry Hummels is hoogleraar Ethiek, Organisaties en Samenleving binnen de vakgroep Finance van de School of Business and Economics van Maastricht University. Daarnaast is hij hoogleraar Social Entrepreneurship aan de Utrecht University School of Economics (op weg naar zijn emeritaat).

Naast zijn wetenschappelijke posities vervulde hij gedurende een kleine twintig jaar senior managementposities in de financiële sector, waaronder ING Bank, SNS REAAL en ACTIAM.

Hummels is bestuurslid van Society Impact NL, lid van het strategisch planning comité van Acleda Institute of Business, lid van de ESG-adviesraad van ACTIAM en lid van het investmentcomité van het Triodos Impact Strategy Funds. Zijn onderzoek naar Agape in Business verricht hij met ondersteuning van de Goldschmeding Foundation.

Erlijn Sie is Global Corporate Partnership Manager bij Ashoka, het grootste internationale netwerk van systeem vernieuwende sociale ondernemers. Sie begon haar carrière in de zakelijke sector en werkte als adviseur voor grote Nederlandse bedrijven als ABN, KLM en Philips.  Sie is ‘serieel’ sociaal ondernemer.  Zo is zij bijvoorbeeld mede-oprichter van Microkrediet voor Moeders en van Credits for Communities. Daarnaast was zij betrokken bijhet netwerk Banking with the Poor  en HandsOn Microfinance.

Wanneer en waar?

Datum: 26 september 2022
Locatie: Viisi Hypotheken, Surinameplein 124, Amsterdam

Tijd:
Inloop: 17-18h, met heerlijke hapjes en drankjes
Interview: 18h-19h
Vragen en borrel: 19h-20h

Aanmelden?
Laat via viisitalks@viisi.nl weten met hoeveel mensen je deze Viisi Talk wilt bijwonen. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.