Na een periode van dalende prijzen en een afnemende vraag, lijkt de dynamiek op de huizenmarkt inmiddels teruggekeerd. Zo steeg de gemiddelde huizenprijs in de afgelopen drie maanden met 2,8 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023 en nam ook het aantal bezichtigingen toe. Maar wat betekent dit voor het vertrouwen onder Nederlandse starters? Om meer inzicht te krijgen in het huidige en toekomstige sentiment onder starters op de Nederlandse woningmarkt, doet Viisi Hypotheken ieder kwartaal onderzoek onder meer dan duizend jonge Nederlanders (22 tot 25 jaar) en vraagt hen naar hun ervaringen en verwachtingen.

Sentiment onder starters gelijk aan voorgaand kwartaal | juli 2023

Ondanks de licht gestegen woningprijzen, is een gemiddeld Nederlands koophuis nog altijd bijna negen procent goedkoper dan een jaar geleden. Omdat de vraag naar huizen echter groter is dan het aanbod én de hypotheekrente ten opzichte van 2022 fors gestegen is, verwacht slechts één op de vijf starters in de komende twaalf maanden een huis te kopen. Het sentiment onder starters is daarmee vrijwel onveranderd ten opzichte van Q1 2023.

Starter verwacht geen verbeterde positie aankomend kwartaal

Volgens het CBS werd in 2021 bijna driekwart van de huizen boven de vraagprijs verkocht. In de eerste drie maanden van 2022 verwisselden zelfs vier op de vijf woningen voor meer dan de vraagprijs van eigenaar. Nog geen drie maanden geleden leek overbieden tot het verleden te behoren, maar volgens het NVM wordt er door de aantrekkende vraag inmiddels weer vaker boven de koopprijs geboden. Dit lijkt zich door te vertalen in de verwachting van starters voor de korte termijn. Zo denkt maar liefst driekwart van alle starters dat hun positie op de woningmarkt het aankomende kwartaal niet verbetert.

In het afgelopen kwartaal ging maar liefst 41 procent van de verkochte huizen naar starters, zo blijkt uit de meest recente cijfers van het Kadaster. Een jaar geleden bedroeg dit percentage slechts 37 procent. Uit het onderzoek blijkt echter dat maar liefst 84 procent van alle Nederlandse starters op dit moment helemaal geen huis kan kopen. Dit terwijl de koopbereidheid onder starters hoog is; slechtst 45 procent kijkt liever nog even de kat uit de boom.

Starter ziet weinig opties om te sparen

Hoge verkoopprijzen en lange wachtlijsten voor sociale huur zorgen ervoor dat veel starters duur huren in de vrije sector, met als gevolg dat ze niet of nauwelijks aan sparen toekomen. Geen verrassing dat het grootste gedeelte van de ondervraagden juist hun inkomen en het daarbij behorende onvermogen om te sparen als belangrijkste obstakels noemt voor het in vervulling laten gaan van hun koopwens.

Uit een prognose van ABF Research blijkt dat het Nederlandse woningtekort dit jaar ruim 390.000 woningen bedraagt. Het onderzoeksbureau verwacht dat de krapte op de woningmarkt pas in 2028 afneemt. Van alle Nederlandse starters verwacht precies de helft dat het nog tenminste drie jaar duurt voordat zij hun eerste woning kunnen kopen. Een vijfde van alle ondervraagden verwacht pas vanaf 2029 zijn of haar slag te slaan.

Over Viisi Hypotheken

Viisi Hypotheken is gespecialiseerd in onafhankelijk hypotheekadvies en begeleidt met name starters en (young) professionals bij de aankoop van de eerste of volgende woning. Alle adviseurs zijn academisch opgeleid. Viisi Hypotheken is een bedrijf met een duidelijke missie: let’s change finance. Het bedrijf heeft een zogenaamde #peoplefirst strategie, wat betekent dat eigen medewerkers op de eerste plaats komen, daarna komen de klanten en dan pas de aandeelhouders.