Viisi Best Workplace Europa

English version below.

Op 21 september is Viisi Hypotheken voor de eerste keer in haar bestaan uitgeroepen tot beste werkgever van Europa in de categorie kleine bedrijven (tot vijftig medewerkers). De titel European Best Workplace wordt jaarlijks uitgereikt door onderzoeks- en adviesbureau Great Place to Work op basis van een uitgebreide analyse op het gebied van medewerkerstevredenheid en werkgeversbeleid. Dit jaar deden er 3.000 organisaties mee uit 36 verschillende landen, met samen meer dan één miljoen werknemers.

Eerder dit jaar werd Viisi Hypotheken voor de derde keer op rij benoemd tot beste werkgever van Nederland. Na een dertiende en vierde plaats bij de edities van 2019 en 2020, mag de Nederlandse hypotheekadviesketen zich nu ook officieel de beste werkgever van Europa noemen. “Wij zijn er ontzettend trots op dat we juist in het jaar van de coronacrisis deze prijs in ontvangst mogen nemen”, zegt Tom van der Lubbe, mede-oprichter van Viisi Hypotheken. “Niet alleen in goede tijden, maar nog meer in moeilijke tijden is het ontzettend belangrijk om je eigen mensen op de eerste plaats te zetten; zij zijn namelijk het onderscheidend vermogen van het bedrijf. De coronacrisis is wat dat betreft wel een lakmoesproef. Het is niet verwonderlijk dat organisaties die solidair zijn geweest met hun medewerkers als winnaars uit de bus komen.”

Goed werkgeverschap

Dankzij de focus op goed werkgeverschap is Viisi Hypotheken het afgelopen jaar sterk gegroeid. Van der Lubbe: “De afgelopen achttien maanden hebben laten zien dat goed werkgeverschap meer behelst dan alleen een pingpongtafel of een koffiebar met duurzame koffiebonen en havermelk cappuccino’s. Als een gevolg van de coronacrisis prikten werknemers steeds vaker door zogenoemde ‘social washing’ heen. In de Verenigde Staten zijn de gevolgen al zichtbaar en spreekt men zelfs van een ‘Great Resignation’ of ‘Big Quit’. Omdat de crisis iedereen heeft getroffen, zie ik het vooral als een uitgelezen kans om een inhoudelijke discussie te starten over wat goed werkgeverschap is en hoe we weer meer op de inhoud- in plaats van de verpakking kunnen concentreren Laten we hopen dat na de ‘Big Quit’, geen werkgever het woord ‘Human Resources’ nog in de mond durft te nemen.”

Over Viisi Hypotheken

Viisi Hypotheken is gespecialiseerd in onafhankelijk hypotheekadvies en begeleidt met name starters en young professionals bij de aankoop van een woning. Alle adviseurs zijn academisch opgeleid. Viisi Hypotheken is een bedrijf met een duidelijke missie: let’s change finance. Het bedrijf heeft een zogenaamde #peoplefirst strategie, dat betekent dat eigen medewerkers op de eerste plaats komen, daarna komen de klanten en dan pas de aandeelhouders.


Viisi Hypotheken voted best employer in Europe

Chain of mortgage advisors pronounced Best Workplace in Europe

On September 21st 2021, Viisi Hypotheken was chosen as Europe’s best employer in the small workplaces category (up to 50 employees) for the first time ever. The title of Best Workplace in Europe is awarded annually by Great Place to Work, an analytics and consultancy firm, based on a comprehensive analysis of employee satisfaction and employment policies. This year saw 3,000 participating organizations from 36 different countries, representing over one million employees in total.

Earlier this year, Viisi Hypotheken was voted best employer in the Netherlands for the third time in a row. After being placed thirteenth and fourth in the 2019 and 2020 editions, the Dutch chain of mortgage advisors may now also officially call itself the best employer in Europe. “We’re extremely proud that we’ve won this award in the very year of the corona crisis,” says Tom van der Lubbe, co-founder of Viisi Hypotheken. “Not only in good times, but even more so in difficult times, is it vital to put your own people before anything else. They, after all, make the difference in a company. In this sense, the corona crisis has been a litmus test. It comes as no surprise that the winners have been organizations that have stood by their staff.”

Good employment practices
A focus on good employment practices has allowed Viisi Hypotheken to grow rapidly in the past year. Van der Lubbe adds: “The past eighteen months have shown that good workplace policies amount to more than just a ping-pong table or coffee bar with sustainable coffee beans and oat milk cappuccinos. More and more often, the corona crisis has made employees see right through what has been dubbed ‘social washing’. In the United States, the consequences are already visible and we’re even starting to hear terms like the ‘Great Resignation’ or ‘Big Quit’. Because the crisis has affected everybody, I see it mostly as a perfect opportunity to start a real discussion about what would be considered good employment practice and how we can go back to focusing on substance rather than form. Let’s hope that after the Big Quit, no employer will again dare to utter the words ‘Human Resources’.”

About Viisi Hypotheken
Viisi Hypotheken specializes in independent mortgage advice and supports mostly first-time buyers as well as young professionals in the housing market. All advisors are university educated. Viisi Hypotheken is a business with a clear mission: let’s change finance. The company has a so-called #peoplefirst strategy, meaning that its own staff come first, followed by customers, who in turn come before shareholders.