De wereldwijde ontwikkeling van welvaart is gepaard gegaan met ontegenzeggelijk positieve ontwikkelingen: de levensverwachting is hoger dan ooit, het percentage mensen dat leeft in armoede is lager dan ooit, meer mensen dan ooit hebben toegang tot schoon drinkwater en onderwijs en het gemiddelde inkomen is hoger dan ooit.

Betekeniseconomie

Volgens Klomp zijn de ecologische, sociale en individuele kosten van het huidige economische systeem echter zo hoog geworden, dat er sprake is van een existentiële crisis. Het is daarom noodzakelijk om op zoek te gaan naar een volledig nieuw economisch narratief: de Betekeniseconomie. Betekeniseconomie koppelt ons (individuele, menselijke) levensbestaan aan het (universele, natuurlijke) levensbestaan. Ecologie is daarbij het ontwerpuitgangspunt.

Over de auteur

Klomp is lector betekeniseconomie bij de Hogeschool Rotterdam. Dit boek is een bewerking van zijn openbare les die hij heeft gegeven bij zijn aanstelling als lector. Hij is medeoprichter van THRIVE institute, dit is een stam, een plek van gelijkgestemden waarin ze programma’s, leergangen, workshops en presentaties organiseren.

Over de boekencasters

Erno Hannink is businesscoach bij Decide for Impact en Tom van der Lubbe co-founder van Viisi Hypotheken.

Meer boekencasts van Erno Hannink & Tom van der Lubbe

Op De Ondernemer vind je een overzicht van alle Ondernemers Boekencasts.