Voor het opbouwen van aanvullend pensioen is er de afgelopen jaren een aantal belangrijke productinnovaties geweest. Banksparen en beleggen via indextrackers zijn gunstige alternatieven voor lijfrente en/of beleggingsverzekeringen. Transparantie en lage kosten zijn de voornaamste kenmerken van deze nieuwe generatie producten.

Aanvullend pensioen - Viisi Hypotheken

Als je wilt starten met een aanvullende pensioenopbouw dan is het nuttig om een brede productvergelijking te maken. Als je al een bestaande beleggingsverzekering en/of lijfrente hebt, dan is het verstandig om te kijken of deze nog het beste bij je past. Ook hier is het zinvol een uitgebreide vergelijking te maken en je vooral niet te beperken tot het aanbod van je huidige aanbieder.

Starten met de opbouw van een aanvullend pensioen

Stap 1. Doelstelling

Voordat je een aanvullende pensioenopbouw gaat starten, is het in de eerste plaats van belang om te bepalen welk doel je wilt bereiken. Onderstaande vragen helpen je een duidelijk doel te formuleren:

 • Op welke leeftijd wil ik met pensioen kunnen gaan?
 • Hoeveel aanvullend pensioen heb ik dan nodig?
 • Hoeveel heb ik (maandelijks) beschikbaar voor de opbouw van mijn aanvullende pensioen?

Er zijn verschillende rekentools online beschikbaar, bijvoorbeeld die van Brand New Day of Brightpensioen. Deze aanbieders leggen ook een aantal belangrijke onderwerpen bij de pensioenopbouw uit op hun websites. Een adviseur kan je daarna eventueel verder op weg helpen, via Advieskeuze.nl kun je een adviseur zoeken bij jou in de buurt.

Stap 2. Fiscaal voordeel?

In Nederland wordt je vermogen zoals spaargeld, beleggingen of een tweede woning belast met vermogensrendementsheffing (box 3). Je vermogen boven ca. € 57.000 (of € 114.000 voor fiscaal partners) wordt jaarlijks belast.

Aanvullende pensioenopbouw kun je onder voorwaarden vrijgesteld opbouwen van deze jaarlijkse heffing (box 1). Daarnaast vindt er uitstel plaats van de inkomstenbelasting. Dit werkt als volgt: de inleg voor de aanvullende pensioenopbouw trek je af van je bruto inkomen bij de inkomstenbelasting, de uitkering van het pensioen wordt later (progressief) belast. Je hebt weinig flexibiliteit om te beschikken over het opgebouwde vermogen en je bent verplicht zelf het opgebouwde vermogen aan te wenden voor een aanvullende pensioenuitkering.

Om vast te stellen of je gebruik kunt maken van een aanvullende pensioenopbouw in box 1 zijn in ieder geval de volgende gegevens nodig:

 • jaaropgaven/winst uit onderneming
 • jaarlijkse pensioenaangroei (factor-A) bij je werkgever

Let op, de factor-A vind je normaal gesproken in je jaarlijkse uniform pensioenoverzicht (UPO).

Stap 3. Sparen of beleggen?

Kan ik beter sparen of beleggen, wat zijn de verschillen?

Of je beter kunt sparen, beleggen of een combinatie hiervan moet voor elke situatie apart worden beoordeeld. Indien je spaart dan heb je meer zekerheid over een stabiele groei van je vermogen. Je loopt echter risico dat je te weinig vermogen opbouwt ten opzichte van je doelstelling.

Indien je belegt dan verloopt de groei van je vermogen veel minder stabiel, je hebt echter wel kans op een beter rendement in vergelijking tot sparen. Wil je actief beleggen en steeds zelf je beleggingskeuzes maken of beleg je passief en laat je de beleggingsbeslissingen over aan een professionele vermogensbeheerder.

Bepaal samen met je beleggings- of pensioenadviseur wat voor jou de beste strategie is aan de hand van jouw risicobereidheid. Bespreek ook wat het verschil is tussen actief en passief beleggen.

Stap 4. Productkeuze

Om een aanvulling op je pensioen op te bouwen, heb je zeer veel verschillende mogelijkheden. Een adviseur kan je helpen met het uitkiezen van het product dat het beste bij je past. Je bespreekt dan o.m. de volgende vragen:

 • Wat zijn de (éénmalige en jaarlijkse) kosten?
 • Is er (veel) keuze in verschillende beleggings- en obligatiefondsen?
 • Kun je gebruik maken van indextrackers?
 • Worden er alleen huisfondsen aangeboden?
 • Is het mogelijk om maatschappelijk verantwoord te beleggen?
 • Heb je online inzicht in je opgebouwde vermogen?

Aanpassen of omzetten van je aanvullende pensioenopbouw

Stap 1. Doelstelling

Voordat je een aanvullende pensioenopbouw gaat aanpassen of omzetten, moet je eerst duidelijk voor ogen hebben welk doel je wilt bereiken. Onderstaande vragen helpen je een duidelijk doel te formuleren:

 • Op welke leeftijd wil ik met pensioen kunnen gaan?
 • Hoeveel aanvullend pensioen heb ik dan nodig?
 • Hoeveel heb ik (maandelijks) beschikbaar voor de opbouw van mijn aanvullende pensioen?
 • Ben ik tevreden over de aanbieder van mijn huidige beleggingsverzekering/lijfrente?

Er zijn verschillende rekentools online beschikbaar, bijvoorbeeld die van Brand New Dayof Brightpensioen. Deze aanbieders leggen ook een aantal belangrijke onderwerpen bij de pensioenopbouw uit op hun websites. Een adviseur kan je daarna eventueel verder op weg helpen, via Advieskeuze.nl kun je een adviseur zoeken bij jou in de buurt.

Stap 2. Fiscaal voordeel?

In Nederland wordt je vermogen zoals spaargeld, beleggingen of een tweede woning belast met vermogensrendementsheffing (box 3). Je vermogen boven ca. € 57.000 (of € 114.000 voor fiscaal partners) wordt jaarlijks belast.

Aanvullende pensioenopbouw kun je onder voorwaarden vrijgesteld opbouwen van deze jaarlijkse heffing (box 1). Daarnaast vindt er uitstel plaats van de inkomstenbelasting. Dit werkt als volgt: de inleg voor de aanvullende pensioenopbouw trek je af van je bruto inkomen bij de inkomstenbelasting, de uitkering van het pensioen wordt later (progressief) belast. Je hebt weinig flexibiliteit om te beschikken over het opgebouwde vermogen en je bent verplicht zelf het opgebouwde vermogen aan te wenden voor een aanvullende pensioenuitkering.

Om vast te stellen of je gebruik kunt maken van een aanvullende pensioenopbouw in box 1 zijn in ieder geval de volgende gegevens nodig:

 • jaaropgaven/winst uit onderneming
 • jaarlijkse inleg in je huidige lijfrente/beleggingsverzekering
 • jaarlijkse pensioenaangroei (factor-A) bij je werkgever

LET OP!: de factor-A vind je normaal gesproken in je jaarlijkse uniform pensioenoverzicht (UPO).

Stap 3. Sparen of beleggen?

Kan ik voor mijn aanvullend pensioen beter sparen of beleggen, wat zijn de verschillen?

Of je beter kunt sparen, beleggen of een combinatie hiervan moet voor elke situatie apart worden beoordeeld. Indien je spaart dan heb je meer zekerheid over een stabiele groei van je vermogen. Je loopt echter risico dat je te weinig vermogen opbouwt ten opzichte van je doelstelling.

Indien je belegt dan verloopt de groei van je vermogen veel minder stabiel, je hebt echter wel kans op een beter rendement in vergelijking tot sparen. Wil je actief beleggen en steeds zelf je beleggingskeuzes maken of beleg je passief en laat je de beleggingsbeslissingen over aan een professionele vermogensbeheerder.

Bepaal samen met je adviseur wat voor jou de beste strategie is aan de hand van jouw risicobereidheid. Bespreek ook met je adviseur wat het verschil is tussen actief en passief beleggen.

Stap 4. Productkeuze

Om een aanvullend pensioen op te bouwen, heb je zeer veel verschillende mogelijkheden. Een adviseur kan je helpen met het uitkiezen van het product dat het beste bij je past. Je bespreekt dan o.m. de volgende vragen:

 • Wat zijn de (éénmalige en jaarlijkse) kosten?
 • Is er (veel) keuze in verschillende beleggings- en obligatiefondsen?
 • Kun je gebruik maken van indextrackers?
 • Worden er alleen huisfondsen aangeboden?
 • Is het mogelijk om maatschappelijk verantwoord te beleggen?
 • Heb je online inzicht in je opgebouwde vermogen?

Advies over je aanvullend pensioen nodig?

Succes met de weg naar financiële onafhankelijkheid! Heb je vragen? Dan kan je financieel adviseur je verder helpen of doorverwijzen.

Neem contact op met jouw adviseur