Tom van der Lubbe - Viisi Hypotheekadvies

Viisi is een bedrijf met een missie: let’s change finance. En zo’n missie vraagt erom goed uitgedragen te worden. Dat wordt gedaan door een hecht team meer dan 35 Viisionairs, die zich elke dag met hart en ziel inzetten voor onze purpose. De komende maanden leren jullie hen beter kennen. Vandaag stellen we je voor aan co-founder Tom.

Wanneer is het idee voor Viisi ontstaan?

‘Alle co-founders van Viisi werkten op dat moment bij MLP. Het bedrijf besloot de activiteiten in het buitenland te staken. Omdat ik in een eerder stadium de vestiging in  Zwitserland had overgenomen, stonden Frank, Hergen en Hendrik uiteindelijk bij mij op de stoep in Zürich. Ze vroegen of ik mee wilde doen met het opstarten van een nieuw bedrijf. We hadden in 2002 samen de Nederlandse vestiging voor MLP succesvol opgebouwd, dus ik hoefde daar niet lang over na te denken.

We hadden een echte startup-cultuur. Er was niets, maar wel een visie. We bouwden het van de grond af op. Later zijn Daan, Jantien en Esmee ook aangesloten, vanuit hetzelfde oude bedrijf. We waren vlijtig, maar daardoor samen heel succesvol. Dat gaf een kick.’

Wat is je achtergrond?

‘Ik heb in Leiden, Parijs en Berlijn gestudeerd en ben historicus, maar ik heb vakken binnen rechten, geschiedenis en politieke wetenschappen gevolgd. Ik dacht dat ik diplomaat zou worden, maar het ondernemerschap in mij heeft het gewonnen. Na een korte uitstap bij McKinsey bleek dat ik te eigenwijs was en mijn eigen ideeën wilde uitvoeren. Dat kon bij MLP. Er werd gemeten hoe succesvol je was en als je goed genoeg was, dan had je veel vrijheid. Het doel stond vast, maar de weg er naartoe mocht je zelf bepalen. Dat sprak me enorm aan.’

Wist je al veel van de financiële markt voor je erin aan de slag ging?

‘Nee, helemaal niet. Ik was klant bij MLP in Duitsland en vond die manier van benadering van jonge academici en de focus op het langetermijnperspectief heel goed. Ze gaven zo vroeg mogelijk een langetermijnplanning. “Think with the end in mind”, dat is wat ze deden. Vooral bij het adviseren van jonge mensen en dat vond ik iets heel zinvols.’

Hoe is het idee ontstaan om Holacracy te gebruiken?

‘Dat is heel vroeg ontstaan. Eigenlijk in de jaren ‘80 al, met de celfilosofie van Eckart Wintzen. Hij was een rebelse man: hij had in Leiden gestudeerd, maar liep rond in een rood hemd en met losse haren. Maar hij was wel een succesvolle ondernemer op het gebied van IT, een beetje een Nederlandse Richard Branson.

Tom van der Lubbe - Viisi Hypotheekadvies

Het gegeven dat de celfilosofie er binnen een bedrijf voor zorgt dat alles sneller en beter werkt vond ik superinteressant. Decentrale besluitvorming is zinvoller, logischer en bevredigender. Uiteindelijk las ik over Holacracy. Het was een goede vertaling van het merendeel van de sociocratische principes. De manier van vergaderen die ook met software wordt ondersteund, waardoor je aan het eind van de meeting meteen een soort protocol, een lijstje met actiepunten in je mailbox hebt is heel prettig. De zogenaamde “definitions of done”. Door Holacracy konden we de decentrale beslissingsstructuur goed implementeren.’

Wat vind je van Holacracy? Werkt het binnen Viisi?

‘Wij vinden Holacracy een goede basis, maar ontwikkelen ons eigen Viisi-model. Het is nooit af. Ik denk dat de doelstelling moet zijn: het wordt steeds een beetje beter. Wij zijn nu “beyond Holacracy”, zoals wij dat noemen. Wij werken nu bijvoorbeeld ook met een gekozen Lead Link, iets wat je niet in de vaste regels van Holacracy kunt teruglezen. Ons nieuwe salarismodel is daar een ander voorbeeld van. Wij halen overal onze inspiratie vandaan en kijken naar wat werkt. De kwestie is: vinden we met z’n allen dat het systeem waar we met z’n allen aan bouwen functioneert?’

Wat betekent de cultuur binnen Viisi voor jou?

‘Het is uiteindelijk de kern van het bedrijf: “culture eats strategy for breakfast” (Peter Drucker). Bij ons is de gouden regel: “behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden” en de rest is gezond mensenverstand. Ik denk dat iedereen dat ook verdient of wenst. Wat dat betreft is het ook niet gek dat dit basisprincipe in alle religies zit en in het humanisme van Immanuel Kant terugkomt. Het is een principe van wederzijdse interactie en respect.’

Wat zijn je doelen voor de komende periode?

‘Ik wil Viisi als maatschappelijk merk neerzetten. Viisi is dé adviseur waar je naartoe wilt als je starter bent en je appartement wilt financieren. We zijn jarenlang niet heel zichtbaar geweest en daar komt wat mij betreft vanaf nu verandering in. Het tweede doel is sterker zichtbaar worden als purpose-driven organisatie. We willen echter sterker zichtbaar worden als dé maatschappelijke hypotheekketen. Een beetje de Triodos van het hypotheekadvies.

Op persoonlijk vlak ben ik heel happy met mijn vrouw en onze twee kleine zoons. Ik ben heel laat vader geworden en daar geniet ik veel van. Ze zijn maar één keer zo klein, dus ik wil daar een goede balans in brengen.’

Tom van der Lubbe - Viisi Hypotheekadvies

Wat doet Viisi anders dan andere bedrijven, volgens jou?

‘De kern is en blijft dat wij onze mensen op de eerste plaats zetten. Ik zie eigenlijk geen bedrijven die de volgorde zo duidelijk, zowel binnen als buiten het bedrijf, prioriteren. Onze eigen mensen komen voor onze klanten. Weliswaar in het belang van onze klanten, maar als het echt te druk wordt gaat het bordje “we are closed” op de website. We hebben dat pas één keer hoeven doen, maar ik denk dat de bereidheid om het te doen een belangrijk signaal is.

We adviseren ook niet in het weekend, omdat onze mensen recht hebben op hun weekend. Een huis kopen is voor de meeste klanten de belangrijkste investering van hun leven en we gaan er vanuit dat klanten daar gedurende de week tijd voor vrijmaken. Overigens is de feedback van klanten vaak dat ze graag zouden willen dat zij zelf ook graag op de eerste plaats zouden willen staan bij hun werkgever! Eerst onze mensen, dan de klant, dan de aandeelhouder, maar vergeet de maatschappij niet. Ik denk dat we daar een uitzondering in zijn.’

Wat doe je graag als je niet bij Viisi werkt?

‘Mijn prioriteit heeft mijn familie, spelen met de kinderen. Maar als zij in bed liggen, dan lees ik. Ik lees eigenlijk alles. Nu zijn het vooral wetenschappelijke en maatschappelijke thema’s en weinig literatuur. Verder ben ik een grote kunst- en cultuurfan. Ik ga graag naar films, modern ballet en luister graag naar minimal music.’

Gaat de purpose van Viisi buiten werktijd voor jou ook door?

‘Ik zeg ja, omdat ik vind dat de purpose uiteindelijk is dat je met je bedrijf probeert de wereld mooier te maken dan het is. De tijd dat we hier rondlopen is zeer beperkt en je wil iets zinvols en constructiefs doen. Dat heeft met mijn achtergrond te maken; ik heb kanker gehad toen ik 20 jaar was en had 20 procent overlevingskans, dus ik zit sowieso anders in de wedstrijd. Ik heb altijd het gevoel dat ik in de reservetijd speel. Iedere morgen als ik in de spiegel kijk ben ik dankbaar dat ik weer een dag heb waarop ik wat kan doen. De focus op de essentie van het leven is dan een hele andere.’

Ook werken bij een bedrijf met een purpose?

We zijn altijd op zoek naar nieuwe collega’s. Neem eens een kijkje op onze vacaturepagina! Wie weet ben jij binnenkort wel één van de nieuwe Viisionairs.