inperking particuliere verhuurders - persbericht

Whitepaper: Deltaplan voor de woningmarkt

Hoe kunnen we de huidige problematiek op de woningmarkt te lijf gaan? Viisi stelde een Deltaplan op, een discussiestuk met mogelijke oplossingen voor dit probleem. Download hetViisi Deltaplan voor de woningmarkt.

65 procent van de Nederlanders vindt dat de overheid een limiet moet stellen aan het aantal huizen dat investeerders en beleggers mogen verhuren en verkopen. Dit blijkt uit onderzoek dat hypotheekadviseur Viisi door PanelWizard liet uitvoeren onder 1.030 Nederlanders. Maar liefst vier op de vijf ondervraagden zegt dat de overheid ervoor moet zorgen dat er meer huur- en koophuizen worden gebouwd.

Het lijkt erop dat het merendeel van de Nederlanders de macht van investeerders te groot vindt. Recent onderzoek van De Volkskrant onder de driehonderd grootste huiseigenaren toont aan dat dit gevoel zeker ergens vandaan komt. Hieruit blijkt dat het woningbezit van particuliere verhuurders met 22 procent is gestegen, terwijl dit bij woningbouwcorporaties met vijf procent is afgenomen. Dit komt voornamelijk doordat corporaties geen woningen duurder dan €720,42 mogen verhuren, waardoor zij hun duurdere woningen verkopen. Particulieren en beleggers kopen juist steeds meer bij.

Geen verdere stijging

Door het stijgende aandeel van deze particulieren lopen de huurprijzen in de vrije sector steeds verder op en kunnen veel mensen deze woningen niet meer betalen. Juni dit jaar werd bekend dat Berlijn vanaf 2020 de huurprijzen voor vijf jaar gaat bevriezen. Het Berlijnse stadsbestuur wil huurders hiermee beschermen tegen verdere prijsstijgingen. Uit het onderzoek van Viisi blijkt dat driekwart van de ondervraagden voorstander is van een dergelijke maatregel in Nederland. In Groningen en Friesland is zelfs 86 procent voor een dergelijke regeling. Voor drie op de tien ondervraagden gaat het bevriezen van de huurprijzen nog niet ver genoeg, zij willen dat de vrije verhuur geheel wordt afgeschaft. Opvallend hierin zijn de verschillen tussen de leeftijdsgroepen. Slechts zestien procent van de twintigers is voor een afschaffing, tegenover 41 procent van de zestigers.

Woningbouwcorporaties meer macht

“Deze resultaten laten zien hoe wanhopig Nederlanders zijn en hoe zeer zij verwachten, dat de overheid verantwoordelijkheid neemt. Het bevriezen van huren en het afschaffen van de vrije verhuur zijn echter geen oplossingen”, aldus Tom van der Lubbe, medeoprichter van Viisi. “De 100 miljoen die de overheid wil uittrekken om de woningcorporaties te stimuleren meer te bouwen, is een stap in de goede richting. Zij kunnen namelijk als enige onafhankelijk van conjunctuurcycli bouwen. Het is echter bij lange na niet genoeg.” Dat de woningbouwverenigingen weer meer macht moeten krijgen vindt ook bijna de helft (48 procent) van de ondervraagden. Zij vinden dat de verenigingen een groter aandeel moeten krijgen in de vrije huursector.

Van der Lubbe: “In de jaren 20/30 en ook in de jaren 50 hebben de woningbouwcorporaties de woningnood opgelost. Het is dus niet meer dan logisch, dat de Nederlander van de overheid verwacht, dat zij de rol van de woningcorporaties weer herstelt. Wij denken dat de overheid met een geïntegreerde aanpak op nationaal niveau moet komen: een Deltaplan. Voor dit plan zou de overheid moeten nadenken over de rol van woningbouwcorporaties, de rendementsbelasting, de hypotheekrenteaftrek en de inrichting van het (nieuwe) erfpachtsysteem.”

Meer achtergrondinformatie over het onderzoek vind je hier