Viisi

Starter buitenspel door ‘giftige en prijsopdrijvende cocktail’

"Dat 58% van de hoogopgeleiden aangeeft dat ze op dit moment geen woning kunnen kopen, laat zien hoe erg de huidige woningmarkt op slot zit."

Lees dit artikel