Viisi Hypotheken

People First, Customer Second, Shareholder Last

‘Employee First’ was de gewaagde stelling van SouthWest Airlines CEO Herb Kelleher al in 1998. Iedereen die wel eens met…

Lees dit artikel verder op