Viisi

Goed werkgeverschap tijdens en na coronatijd: Twee best practices

In dit artikel wordt het Stoplichtsysteem dat we hebben ingevoerd bij Viisi uitgelicht als best practice voor goed werkgeverschap tijdens de coronapandemie. Met ons stoplichtsysteem was het snel helder in hoeverre collega’s in staat waren om te werken. “Rood betekende dat iemand niet kon werken. Dit kon een alleenstaande zijn of een collega waarvan de partner een cruciaal beroep had, die tijdens de lockdowns de kinderen thuis moest lesgeven. Oranje betekende dat men 50 procent kon werken. Bijvoorbeeld als je thuis het lesgeven aan de kinderen moest verdelen met je partner, of dat je door andere corona-gerelateerde redenen minder kon werken. Bij groen kon je gewoon 100 procent werken, bijvoorbeeld bij singles of tweeverdieners zonder kinderen. De kleur van het stoplicht had geen effect op het salaris. “We kijken bij Viisi altijd naar de lange termijn; de volgende keer als iemand anders jouw hulp nodig heeft, zet jij een stapje extra. Dat is voor ons heel logisch.”

Lees dit artikel verder op