Studieschuld verzwijgen

Aantal starters dat studieschuld verzwijgt in twee jaar verdubbeld | artikel over Viisi Startersbarometer

Verzwijgen van de studieschuld kan leiden tot een te hoge hypotheek, waardoor niet altijd aan financiële verplichtingen kan worden voldaan. Bovendien is het frauduleus.

Lees dit artikel