DAS heeft een transformatie ingezet van verzekeraar naar juridische dienstverlener. Het motto van deze transformatie is ‘daar zijn waar de klant zich online bevindt’. Een van die plekken waar DAS zijn klanten vindt, is bij Viisi. Samen ontzorgen zij woningkopers bij problemen rondom de aankoop of verbouwing van een woning.

DAS Viisi

Wie DAS zegt, zegt rechtsbijstandsverzekering. Maar het bedrijf wil de dienstverlening uitbreiden, schrijft AM, het vakblad voor de verzekeringsbranche. De transformatie wordt vooral aangedreven door digitalisering en kunstmatige intelligentie.

Data

“Data maakt het verlenen van juridische dienstverlening anders dan vroeger. Wij gebruiken bijvoorbeeld datavoorspelmodellen waarbij het verloop van een nieuwe zaak wordt ingeschat. Enerzijds als bijdrage aan het managen van de klantverwachting en anderzijds als input om ons eigen interne proces te optimaliseren. Zo zijn we ook een testfase aan het afronden waarbij een datasysteem inschat of een nieuwe zaak geschikt is voor alternatieve geschilbeslechting zoals mediation. Beide voorbeelden zijn zelflerende datasystemen. Juridische kennis is en blijft daarbij noodzakelijk evenals bewaking van de output”, zegt DAS-cco Charles Staats in het interview met AM.

Juridische hulplijn

Onderdeel van de uitgebreidere dienstverlening is de preventieve service die Das biedt in samenwerking met partners, waaronder Viisi. Viisi biedt samen met DAS een juridische hulplijn, waarbij klanten kosteloos en vrijblijvend met een jurist kunnen spreken over twijfels, vragen, problemen en vermoedens die te maken hebben met de koop of financiering van de woning.

Lees ook: Viisi & DAS Juridische Hulplijn

Vragen waar huizenkopers en -bezitters tegenaan lopen zijn bijvoorbeeld:

  • Na het tekenen van de koopovereenkomst blijken er toch verborgen gebreken zijn. Kun je de koop dan nog ontbinden? Of kun je eventuele schade die hierdoor ontstaat verhalen?
  • De aannemer laat een half afgemaakte klus achter en is onbereikbaar. Hoe nu verder?
  • Er zijn problemen met het verkrijgen van een vergunning voor bouw of verbouw. Hoe los je dat op?