Het belangrijkste werkwoord van werk is niet werken, maar vertrouwen, vindt Marc-Peter Pijper van Viisi hypotheken. En daar naar leven is nog een hele kunst. In deze column vertelt hij hoe ze dat bij Viisi laten beginnen bij het arbeidscontract.

Een arbeidsrelatie heeft wel iets weg van een familieband. En wanneer je mensen aanneemt om voor je bedrijf te komen werken, is het alsof je ze de sleutels van je huis geeft. Je vertrouwt erop dat zij zich aan de afspraken houden en het laten weten als dat niet lukt. Dat ze hun bijdrage leveren aan de dagelijkse taken (en zo af en toe de afwasmachine uitruimen), er niet vandoor gaan met het tafelzilver en eventuele ruzies bijleggen op een respectvolle manier.

De werknemers op hun beurt vertrouwen erop dat je als werkgever zorgt voor de gezondheid en het welzijn van alle leden van de werkfamilie, geen onredelijke eisen stelt en een eerlijk salaris biedt dat netjes op tijd wordt betaald.

Welkom aan boord

Zeker in tijden van personeelskrapte leggen werkgevers de rode loper uit voor nieuwe medewerkers. En waarom zou je ook niet? Je hebt samen besloten dat er een match is, dat je wederzijds waarde kunt toevoegen en omdat je denkt dat je elkaar kunt vertrouwen. In het beste geval hebben de nieuwe medewerkers hun toekomstige teamleden al uitvoerig gesproken tijdens het sollicitatieproces. En als je dan de pre- en onboarding ook goed voor elkaar hebt, dan voelen de nieuwe collega’s zich voor hun eerste werkdag al thuis. ‘Welkom thuis!’, zoals we dat bij Viisi noemen!

Koude douche

Als de onboarding het warme bad is voor de nieuwe medewerkers, dan is de arbeidsovereenkomst meestal de koude douche. Want als je goed kijkt naar zo’n contract, dan gaat deze juist uit van wantrouwen. Het zijn ellenlange juridische teksten voor het geval er iets misloopt.

Wat er niet in staat, zijn de waarden die je deelt, het doel dat je samen nastreeft en de intrinsieke motivatie om voor elkaar te kiezen. En dit zijn nou juist de belangrijkste punten waarop je elkaar moet begrijpen. Het is alsof je gaat trouwen, maar je tijdens het afleggen van de geloften vooral bezighoudt met met de blijkbaar onvermijdelijke echtscheiding.

Vertrouwen in je medewerkers: welkom thuis!

Wat zegt de wet

In het Burgerlijk Wetboek Art. 7:611 BW wordt de relatie tussen werkgever en werknemer in één enkele zin samengevat: De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen.

Ook bij Viisi maken we er het liefst niet te veel woorden aan vuil. Onze gouden regel is: behandel anderen zoals je zelf wilt worden behandeld.

Toch hadden wij tot voor kort een arbeidsovereenkomst die aan alle kanten juridisch zat dichtgetimmerd. Volledig in lijn met de ouderwetse arbeidsovereenkomsten zoals die al tientallen jaren aan werknemers worden voorgelegd. Vol met ‘Dit moet’ en ‘Dat mag niet’. Zo’n overeenkomst die je tekent en daarna wegstopt, om er pas weer naar te kijken op het moment dat je ontslag neemt.

Kunstwerk

Dat past niet bij wie wij zijn. Wij willen er een feestje van maken als nieuwe collega’s bij ons komen werken. Dus het ondertekenen van je contract moet dat ook zijn. Daarom hebben we de bekende Nederlandse tekenaar Joost Swarte gevraagd een nieuwe Viisi arbeidsovereenkomst te ontwerpen. Alle medewerkers krijgen een ingelijst kunstwerk dat ze aan de muur kunnen hangen. Swarte staat bekend om de klare lijn, de tekenstijl die hij deelt met Hergé, de tekenaar van de Kuifjestrips. Deze stijl kenmerkt zich door technische perfectie en transparantie. Dat is ook waar Viisi voor staat.

Kijk je naar de tekening, dan zie je direct wat de kernwaarden van Viisi zijn. Groeiende planten staan voor de persoonlijke groei van onszelf (People First noemen we dat) en de begeleiding die we klanten geven bij hun financiële carrière. Water valt uit de lucht en komt via een waterslang weer bij de planten: symbool voor onze circulaire manier van werken. En ook de vierkante vorm van het kunstwerk is niet voor niets gekozen: we staan vierkant achter je.

Afspraken

Leggen we dan niets meer vast? We hebben samen met een arbeidsjurist heel goed gekeken naar onze arbeidsovereenkomst en afgestreept wat eruit kon. Werkgevers en werknemers zijn onder het Nederlandse arbeidsrecht goed beschermd. Je hoeft veel punten dus niet ook nog eens in de arbeidsovereenkomst op te nemen.

Maar een aantal afspraken moet je wel maken met elkaar. Denk aan het aantal werkuren per week, het salaris en het aantal vakantiedagen. Alle werknemers krijgen een welkomstbrief waarin deze persoonlijke afspraken staan.

Als mensen bij Viisi werken, verwachten we dat ze actief bijdragen aan een werkplek waarin iedereen zichzelf kan zijn, met alle onzekerheden, seksuele geaardheid, afkomst, religie, gewoonten, gender en unieke talenten die daarbij horen.​​ En dat als er toch iemand over de grens gaat, ze elkaar daarop aanspreken. Deze en andere belangrijke waarden kan iedereen nalezen op de openbare pagina’s over werken bij Viisi.

Vertrouwen is een kunst. En dat laten we graag aan iedereen zien.

Marc-Peter Pijper - Viisi HypothekenMarc-Peter Pijper is o.a. holacracy-coach bij Viisi Hypotheken.

Deze column is ook geplaatst in PW.

 

De laatste drie bijdragen van Marc-Peter Pijper