Voor het financieren van een huis op verpachte grond zijn er aandachtspunten waar geldverstrekkers op letten. De belangrijkste aspecten zijn:

Erfpacht woning

1. Is de erfpacht afgekocht?
2. Is er een jaarlijkse erfpachtcanon verschuldigd?
3. Is er sprake van particuliere erfpacht?

1. Is de erfpacht afgekocht?

De erfpacht kan (voor een bepaald tijdsvak) zijn afgekocht. In dat geval zullen er bij het aflopen van de erfpachtcanon nieuwe afspraken moeten worden gemaakt. Na afloop wordt de canon herzien op basis van de grondwaarde. Is de grondwaarde gestegen, dan kan er een hogere canon worden bedongen. Dit kan jouw financiële positie en de waarde van het pand sterk verslechteren.

Geldverstrekkers willen om deze reden geen risico lopen dat er binnen de helft van de looptijd van de lening (wanneer de schuld nog hoog is ten opzichte van de waarde van het pand) voor een nieuwe periode een veel hogere canon wordt afgesproken. Het is daarom belangrijk om de erfpachtvoorwaarden vooraf helder te hebben.

Als het tijdsvak van de erfpacht binnen de helft van de looptijd van de hypotheek afloopt (bij een looptijd van 30 jaar dus binnen 15 jaar), dan kan dit belemmerend werken voor het verkrijgen van een hypotheek.

Als de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht, dan heeft dit doorgaans geen verdere implicaties voor het verkrijgen van de financiering. Je hebt immers eeuwigdurend het recht om de grond te gebruiken zonder dat daarvoor een verdere vergoeding is verschuldigd. Wel zul je je moeten houden aan de afspraken die gemaakt zijn in het erfpachtcontract, zoals bijvoorbeeld de afgesproken bestemming.

2. Is er een jaarlijkse erfpachtcanon verschuldigd?

Als er jaarlijks een erfpachtcanon is verschuldigd, dan heeft dat gevolgen voor jouw maximale leencapaciteit. Een veilig ezelsbruggetje is dat je ongeveer twintigmaal de jaarlijkse canon minder kan lenen.

Rekenvoorbeeld

Een inkomen van € 40.000 biedt bij een rente van 2,5 % een maximale leencapaciteit van € 177.000 (2015). Een jaarlijkse erfpachtcanon van € 1.000 werkt dusdanig door in de financieringslast dat de maximale leencapaciteit door geldverstrekkers in dit geval naar beneden wordt bijgesteld naar € 156.000.

s er sprake van een canonverplichting op een huis dat je op het oog hebt? Neem dan contact met ons op om de financiële implicaties te bespreken.

3. Is er sprake van particuliere erfpacht?

Een huis kopen waarbij sprake is van particuliere erfpacht is doorgaans moeilijk te financieren. Vraag allereerst de ‘erfpachtopinie’ aan. Een ‘groene’ opinie betekent dat er mogelijkheden zijn om te financieren. Bij een ‘oranje’ opinie is financiering lastig en bij een ‘rode’ opinie is het helemaal niet mogelijk. Wend je tot je adviseur om de mogelijkheden en beperkingen te bespreken.