Disclaimer

Disclaimer website

Wanneer geldt de disclaimer?
De disclaimer geldt als je de website www.viisi.nl bezoekt.

Van wie is de website?
Viisi N.V. is eigenaar van de website. De volledige naam en het adres van het hoofdkantoor van Viisi N.V. zijn:

Viisi N.V.
Surinameplein 124
1058 GV Amsterdam.

Wat is nog meer belangrijk?

  • Adviseurs en bemiddelaars van financiële producten en diensten zijn gebonden aan een aantal regels. De AFM houdt toezicht op de naleving hiervan. Kijk voor meer informatie over de Autoriteit Financiële Markten op www.afm.nl.
  • Viisi N.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51607182.
  • Het BTW-nummer van Viisi N.V. is: NL850095232B01.

Wat moet ik weten als ik de website bezoek?

  • Geen advies: Op de website staat alleen algemene informatie. Dat betekent dat deze informatie niet voor je persoonlijke situatie is geschreven. We geven je op de website daarom geen persoonlijk advies om iets wel of niet te doen. Het is je eigen verantwoordelijkheid als je alleen op basis van de informatie op de website een beslissing neemt. Als je wel persoonlijk advies wilt, dan helpen wij je graag. Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.
  • Bereikbaarheid website: We zorgen ervoor dat de website zo veel mogelijk beschikbaar is. Toch kan het voorkomen dat de website tijdelijk niet bereikbaar is. Wij zijn niet aansprakelijk als je daardoor schade lijdt.
  • Fouten op de website: We zorgen ervoor dat de informatie op de website zo betrouwbaar mogelijk is. Het kan toch gebeuren dat de informatie op de website niet (meer) klopt. Wij zijn niet aansprakelijk als je daardoor schade lijdt.
  • Auteursrechten: Alle informatie op de website is van Viisi N.V.. Dit geldt ook voor de vormgeving, huisstijl en logo’s.  Zonder toestemming van Viisi N.V. mag je de informatie op de website niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
  • Websites van anderen: Soms verwijzen wij naar een andere website , bijvoorbeeld via een hyperlink. Als je op de link klikt, kom je op de website van iemand anders. We hebben de informatie op de websites van anderen niet gecontroleerd en zijn daarvoor niet verantwoordelijk. Onze regels over jouw privacy gelden niet voor websites van anderen.
  • Nederland: De informatie op de website is bedoeld voor Nederland. In het buitenland kunnen andere regels gelden.
  • Wijzigingen: We kunnen de regels van deze disclaimer aanpassen.

Disclaimer e-mailverkeer

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Viisi NV staat niet in voor de juiste en/of volledige ontvangst van de inhoud van dit e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst. Niet zakelijke opvattingen, meningen, opinies en uitingen in dit e-mailbericht zijn uitsluitend afkomstig van de auteur van dit bericht en kunnen niet worden toegerekend aan Viisi NV. Wij maken je erop attent dat de vertrouwelijkheid en integriteit van informatieverzending bij e-mail niet is gewaarborgd. Het is mogelijk dat e-mailberichten door derden zijn ingezien of gewijzigd. Als je bij vergissing dit e-mail bericht hebt ontvangen, verzoeken wij je contact op te nemen met de afzender van dit bericht bij Viisi NV. Wij raden je aan altijd gebruik te maken van up-to-date anti-virussoftware.